השקעה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • השקעה – העברה של סכום כסף (או הון) לגורם אחר כדי לייצר הכנסה
    • השקעה אחראית – השקעה המתחשבת ברווחה החברתית הכוללת בנוסף לשיקולי הרווח הכלכלי
    • השקעת אימפקט – המכונה גם השקעה חברתית - השקעה המתבצעת באופן מוצהר לא רק משיקולי רווח, אלא גם במטרה לגרום לשיפור באספקט ערכי מסוים
    • השקעת חוץ ישירה – השקעות זרות ישירות בכלכלה המקומית בשיעור משמעותי יחסית ליעד ההשקעה
  • בנק השקעות – חברה המספקת שירותים פיננסיים שונים ליחידים, לתאגידים, ולממשלות, לדוגמה גיוס כספים על ידי חיתום, או על ידי פעילות כסוכן של הלקוח בהנפקת ניירות ערך
  • יועץ השקעות – אדם העוסק במתן ייעוץ בנוגע לכדאיות ההשקעה (קנייה ומכירה) בניירות ערך ובנכסים פיננסיים
  • תיק השקעות – חשבון השקעות אשר משלב נכסים פיננסיים וניירות ערך, ולרוב מנוהל בידי מוסדות פיננסיים או בידי יחידים בעלי רישיון ניהול תיק השקעות