התניה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • התניה קלאסית – תהליך למידה פסיבי, שבו גירוי נייטרלי מעורר תגובה אינסטנקטיבית, למרות שלפני הלמידה לא הייתה תלות בין הגירוי לתגובה. הקישור בין הגירוי לתגובה נוצר מכיוון שהגירוי הנייטרלי הופיע לפני 'גירוי בלתי מותנה' שמעורר את התגובה הרפלקסיבית באופן אוטומטי.
  • התניה אופרנטית – למידה אקטיבית של התנהגות דרך חיזוקים
  • סוגסטיה – התניה של התנהגות דרך השפעה על התת מודע
  • הסתברות מותניתתוחלת מותנית - התניה בהקשר של תורת ההסתברות