ויקיפדיה:איך להקים אסם/תבנית מאמר מומלץ

אסם זה הסתיים.

מטרת האסם היא להציב את תבנית:מאמר מומלץ בתחתית כל הערכים המומלצים בהתאם להחלטה שהתקבלה בפרלמנט. ערכים לדוגמה: אמו, גרפולוגיה, אנדראה דוריה.

קבוצה ראשונה עריכה

ויקיפד אחראי: רחל 15:29, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה שנייה עריכה

ויקיפד אחראי: emanשיחה 15:31, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה שלישית עריכה

ויקיפד אחראי: יום טוב 16:17, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה רביעית עריכה

ויקיפד אחראי: ערן 17:04, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה חמישית עריכה

ויקיפד אחראי:--יום טוב 15:48, 2 אוקטובר 2005 (UTC) -בוצע

קבוצה שישית עריכה

ויקיפד אחראי: Jobnikon 16:52, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה שביעית עריכה

ויקיפד אחראי: Jobnikon 15:50, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה שמינית עריכה

ויקיפד אחראי: Jobnikon 16:11, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע

קבוצה תשיעית עריכה

ויקיפד אחראי: יובל מדר - בוצע

קבוצה עשירית עריכה

ויקיפד אחראי: יובל מדר - בוצע

קבוצה אחת עשרה עריכה

ויקיפד אחראי: ערן 15:22, 2 אוקטובר 2005 (UTC) - בוצע