ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/ארכיון 18

בוט ההחלפות

ראו גם:

ארכיון דיוני בוט ההחלפות:

זהו ארכיון של בוט ההחלפות. אם ברצונכם להציע דיון חדש, אנא עשו זאת באולם הדיונים. אם ברצונכם לשנות החלטה שהתקבלה כאן, עשו זאת גם באולם הדיונים, תוך מתן קישור להחלטה כאן.

אין לפתוח כאן דיונים חדשים!ח"כ -> חבר כנסת, הח"כ -> חבר הכנסת, ח"כים -> חברי כנסת, הח"כים -> חברי הכנסת, ח"כית -> חברת כנסתעריכה

לגבי הראשון: רק אם יש רווח אחרי ולפני המילה.
לגבי השני: רק אם יש רווח אחרי המילה.
לגבי השלישי: רק אם יש רווח לפני המילה.
לגבי הרביעי: כל סוגי המופעים.
לגבי החמישי: רק אם יש רווח אחרי ולפני המילה.
בברכה, תומר 18:29, 6 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד, אובר פורמליזם וסרבול. ‏odedee שיחה 21:15, 6 ביולי 2007 (IDT)
  • "וכד' -> וכדומה" או "ע"י -> על ידי" זה לא אובר פורמליזם וסרבול? בברכה, תומר 23:17, 6 ביולי 2007 (IDT)
 • הסתייגות אחת: המונח הנכון הוא חבר הכנסת או חברי הכנסת ולא חבר כנסת או חברי כנסת, ללא קשר אם הם מיודעים או לא, משום שהמונח "כנסת" אינו עומד כשלעצמו. המונח הוא "הכנסת". עידו 23:31, 6 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד דוד שי 12:07, 7 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד ערכן 23:49, 10 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד כי זה פשוט לא נכון. בברכה, דניאלשיחה 13:14, 20 ביולי 2007 (IDT)

מילים מן הארמיתעריכה

לפי כללי האקדמיה ללשון העברית, מילים שהתגלגלו לשפה העברית מן הארמית נכתבות בה"א בסופן. הוא הדין בשמות כגון שאלתה, משכנתה, אסמכתה, אתנחתה, בדותה, דוגמה, סדנה, טבלה, פסקה, עסקה, קופסה, גרסה, טיוטה, מטותה (במטותה), גשפנקה, גזוזטרה, אמתלה, חמצה (במשמעות חומוס), קתדרה וכד'. יוצאות מן הכלל, לפי החלטת האקדמיה, הן המילים סבתא ודווקא, אותן יש להמשיך ולכתוב באל"ף ולא בה"א. כדי שלא יהיו ספקות באשר למילים אם כלל זה חל עליהן או לא, אני מציע שנצביע על כל המילים שלעיל, ובמידה ותמצאנה מילים נוספות אשר כלל זה חל עליהן, הן תתווספנה לרשימת הטיפול של הבוט. אור 15:26, 7 ביולי 2007 (IDT) אגב, זו מדיניות שנקבעה בויקיפדיה:לשון, ורק צריך לאשר לבוט לבצע את התיקונים בהתאם למדיניות. אור 17:58, 7 ביולי 2007 (IDT)

 • וכמובן, Symbol support vote.svg בעד אור 15:26, 7 ביולי 2007 (IDT)
 • אחדות מהמילים שהוצגו לעיל אינן בשימוש (ולכן אין להטריח את הבוט בעניינן), ואחרות נכתבות ממילא רק עם ה"א בסופן. אני מסכים עם העיקרון, אבל אסתפק ביישומו על המילים משכנתה ודוגמה בלבד. דוד שי 17:25, 7 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד הצבעה כוללת על כל המילים. אפשר לפצל את זה למספר הצבעות, רק על המילים הנפוצות (אגב, ההחלפות לדוגמה וגרסה כבר מתבצעות). בברכה, תומר 17:30, 7 ביולי 2007 (IDT)
 • ההצבעה היא על הכלל שקבעה האקדמיה, אין טעם להצביע על כל מילה בנפרד שכן הטעם לשינוי המילים הוא כלל אחד.
 • Symbol support vote.svg בעד, לפחות למילים הנפוצות (דוגמה, גרסה, פסקה, טבלה, קופסה...). אגב שמעתי שעקב שינוי זה צריך גם להגיד ולכתוב בלי אל"ף ברבים: דוגמות, גרסות, טבלות, קופסות... נכון? או שזה רק בסמיכות? ybungalobill 17:49, 7 ביולי 2007 (IDT)
  אכן כך. האקדמיה ממליצה להשתמש בצורה דוגמות, גרסות וכד'. ראה כאן. אור 17:58, 7 ביולי 2007 (IDT)
  לאקדמיה יש מדיניות ידועה ושנויה במחלוקת של קביעת כללים אנלוגיים וגורפים, במקום להחליט עבור כל מילה כשלעצמה. אומנם ברור מה ההיגיון שמאחורי זה (כללים פשוטים יותר, לכאורה), אבל התוצאה היא בסופו של דבר שאנו נדרשים לכתוב "משכנתה" כאשר רוב העם היושב בציון (כולל בנקים למשכנתאות) גורס "משכנתא", וכנ"ל לגבי "אתנחתא" ו"אסמכתא". והכי מצחיק זה שעם כל הרצון הטוב, עדיין יש שני יוצאי דופן - למה דווקא שני אלה? לא ברור (מעניין, אגב, שבעוד רוב הדוברים מעדיפים לשמור את האל"ף בריבוי של מילים כמו "קופסאות", "גרסאות" וכו', דווקא למילה "סבתא" נפוצה צורת הריבוי "סבתות" - שלדעתי נחשבת בכלל לא תקנית). בקיצור, אני Symbol oppose vote.svg נגד החלפה גורפת ובעד הצבעה על כל מילה בנפרד. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 22:31, 7 ביולי 2007 (IDT)
  אגב, מהכלל הזה ניתן להסיק שהצורות הנכונות הן "שונרה", "אבה", "אמה" ו"סבה" ולא "שונרא", "אבא", "אמא" ו"סבא". מוזר להכליל כך. בברכה, תומר 00:41, 8 ביולי 2007 (IDT)
  לא נכון, אבא, וסבא, לא נכללים שם ברשימה: "שמות שהתגלגלו לעברית מן הארמית והמשמשים בצורת נקבה". אני חושב שגם אמא באנלוגיה לאבא לא נכללת לרשימת מילים זו. ybungalobill 14:49, 8 ביולי 2007 (IDT)
  מישהו הזכיר פה צורת נקבה בלבד? ואני לא חושב שאמא לא תיכלל בגלל הקשר לאבא, אחרת היו צריכים לשים אותה ב"רשימת המילים יוצאות הדופן". בברכה, תומר 15:39, 8 ביולי 2007 (IDT)
  זה לא כל כך פשוט. טבלות זה לא tavlot אלא, t'valot. ראה סיומת א' או ה'? באתר "השפה העברית". המתעתקשיחה 07:06, 9 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד ההצעה המוזרה הזו. כאן אולם הדיונים של בוט ההחלפות. אנחנו מאשרים כאן החלפת מילה אחת באחרת, לא קבלה גורפת של כלל כזה או אחר של האקדמיה ללשון העברית. לגבי צורת הרבים, אומנם האקדמיה ממליצה לכתוב דוגמות, גרסות וכו', אבל אנחנו כבר דנו בכך כאן בעבר, והחלטנו לכתוב דוגמאות, גרסאות וכו'. ‏odedee שיחה 22:35, 7 ביולי 2007 (IDT)
  לא דיברתי על החלפה גורפת של צורת הרבים, ולא על לתקן את כל המילים מהרשימה. אני בעד שינויים בשפה שמקצרים ומפשטים אותה (דוגמאות - 3 הברות, דוגמות - 2 הברות). העברית שהיא שפה עתיקה משתנה עם הזמן, כמו כל שפה בעצם. כדי ששינויים כאלה יתקבלו והקהל הרחב יתרגל אל החידושים לא מספיק ללמד את הדבר בבתי ספר, אלא גם להשתמש בצורה החדשה בעיתונות, ספרות וכמובן באינטרנט... ybungalobill 14:49, 8 ביולי 2007 (IDT)
  יש לך קצת בלבול באשר לדרך שבה שפה משתנה. ברוב המקרים זה מתחיל מלמטה ולבסוף מגיע למילונים/אקדמיה. לא להיפך. רוב החלטות האקדמיה מבוססות על שימוש שכבר נהוג בציבור ומסדירות אותו, לא מכתיבות שינוי חדש. גם ההחלטה הזו מבוססת על שינוי שכבר קרה בציבור (אף אחד לא כותב "טיוטא" או "טבלא"); הצרה היא שכמנהג האקדמיה, לוקחים שינוי כזה ומחילים אותו באופן גורף על כל הצורות, גם על אלה שלא השתנו, ולכך אני מתנגד. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 20:54, 8 ביולי 2007 (IDT)
 • מתנגד לשינוי גורף. דוד 10:10, 9 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד אביעד‏ • שיחה 15:30, 9 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד יובל מדר 21:35, 15 ביולי 2007 (IDT)

ראיון עם -> ריאיון עם, הראיון -> הריאיוןעריכה

המילה 'ראיון' צריכה להיכתב כ'ריאיון' אם היא לא בסמיכות. לא ניתן להריץ אם כן בוט שיחליף את כל המופעים של 'ראיון'. אולם, ניתן להריץ בוט שיחליף את כל המופעים של 'ראיון עם' (לא סמיכות, המשמעות שיכולה להיות סמיכות נדירה מדיי וכנראה לא נכתבה יותר מדיי פעמים במהלך ההיסטוריה...) ו'הראיון' (גם לא סמיכות), תוך הגנה על 'ראיון עם ערפד' ו'ראיון עם הערפד' (ראו לדוגמה פה). בברכה, תומר 00:44, 8 ביולי 2007 (IDT)

לדעתי גם כשהיא בסמיכות היא צריכה להיכתב עם י'. בברכה, דניאלשיחה 13:45, 13 ביולי 2007 (IDT)
לא, בסמיכות הכתיב משתנה לפתח, חטף-פתח - ra'ayon, כמעט כמו "רעיון", רק ב-א'. ra'ayon avoda. אלדדשיחה 17:19, 13 ביולי 2007 (IDT)

הייה -> היהעריכה

כמילה בודדת בלבד. אפשר להוסיף גם את "והייה" כמילה בודדת. בברכה, תומר 02:24, 8 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד ערכן 23:48, 10 ביולי 2007 (IDT) מבלבל עם was. ערכן 23:48, 10 ביולי 2007 (IDT)
  • הכוונה שזה יחליף מופעים שגויים של המילה העברית ל-"was". בברכה, תומר 23:49, 10 ביולי 2007 (IDT)
   • ואם זה יחליף גם מופעים של you should be? ערכן 23:51, 10 ביולי 2007 (IDT)
    • אפשר להבין מההקשר. אין צורך להגביל, ואני לא חושב שזה סיכוי שזה יכול לבלבל. בברכה, תומר 00:17, 11 ביולי 2007 (IDT)
בשתי המשמעויות הכתיב הנכון הוא "היה". אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 00:18, 11 ביולי 2007 (IDT)
ובכל זאת נמנעת מלתת את קולך. מדוע? ‏Gridge ۩ שיחה 01:20, 11 ביולי 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 01:26, 11 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד אני לא אוהב את זה. מציע לעבור ידנית ולתקן משפטים כמו: "הייה לי חבר הייה לי אח" ל-"היֵה לי חבר היֵה לי אח". ‏Gridge ۩ שיחה 01:32, 11 ביולי 2007 (IDT).
 • Symbol oppose vote.svg נגד - אני חושש לתיקונים שגויים של הבוט. עדיף לעבור ולתקן ידנית את מה שנראה שגוי. באשר להצעתו של גרידג' לעיל, היֵה - היא מקובלת בעיני ואפילו נראית יפה מאוד לעין! אלדדשיחה 15:23, 11 ביולי 2007 (IDT)
תוקן ידנית. ‏Gridge ۩ שיחה 03:44, 12 ביולי 2007 (IDT).

תילו -> תלו, תילה -> תלה, תילם -> תלם, תילן -> תלןעריכה

כמילים בודדות בלבד. בברכה, תומר 02:34, 8 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד. ‏odedee שיחה 10:12, 9 ביולי 2007 (IDT)
  • מה הנימוק? בברכה, תומר 16:12, 9 ביולי 2007 (IDT)
זה פוגע במובנות, גם אם זה אולי תקני יותר. אנחנו לא שפוטים של האקדמיה, וכשההמלצות שלה מפריעות לקורא, צריך לדעת לזרוק אותן לפח ללא גינונים מיותרים. ‏odedee שיחה 05:27, 10 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד. נגד הוספת יו"ד אם אין יתרונות ברורים (גם אם לפי כללים כלשהם).--Act 11:33, 12 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד, כמו עודדי. בברכה, ינבושד.

מיילס דייויס -> מיילס דייוויסעריכה

תומר 16:12, 9 ביולי 2007 (IDT)

אני חושב שיש כבר בוט דייויס --> דייוויס, ואם אין, צריך להיות. ‏DGtal‏ 16:39, 10 ביולי 2007 (IDT)
ראה ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/ארכיון 17#דייויס ← דייוויס. בברכה, תומר 16:42, 10 ביולי 2007 (IDT)
לא כל כך הבנתי את תוצאת הדיון ההוא, אבל בעקבות ההחלטה על דייויד --> דייוויד זה נראה כהמשך טבעי. ההגבלה למיילס בלבד לא מובנת לי. ‏DGtal‏ 16:45, 10 ביולי 2007 (IDT)
האמת שגם אני לא ממש הבנתי את הדיון ההוא ואת הסיבה שלא יופעל בוט במקרה הזה. אך בעקבות כך שדי הוחלט שלא יופעל בוט שיחליף את דייויס לדייוויס, אז הצעתי מקרה פרטני שלו מופעים רבים. אתה מוזמן לפתוח מחדש הצבעה על ההחלפה דייויס -> דייוויס ואני מזמין גם את עודדי וגרידג' לומר מהן הסיבות שבגללן אין להפעיל את הבוט במקרה הזה. בברכה, תומר 16:59, 10 ביולי 2007 (IDT)

מנטואה -> מנטובהעריכה

אז אחרי שגנואה הפכה סוף סוף ל"ג'נובה" ופדואה ל"פדובה" הגיע תורה של האחרונה בסדרה (כמדומני). Symbol support vote.svg בעד HansCastorp 22:39, 10 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד גנואה הפכה לג'נובה במחטף; השם "מנטואה" אינו שגיאה ואינו מפריע לי. במקום לחולל מהומות לכי ותכתבי כבר את הערך. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 23:39, 10 ביולי 2007 (IDT)
אכן עניין גנואה טרם נסגר. אז קודם כל, מה שאביעד אמר, כולל להרחיב את ג'ולייטה מזינה. חוץ מזה, יש בערך עשרה קישורים למנטואה, אז זה לא דיון לבוט החלפות ומקומו הנכון הוא בשיחה:מנטואה. ‏odedee שיחה 23:44, 10 ביולי 2007 (IDT)

רווח נקודה←נקודה, רווח פסיק←פסיקעריכה

נתקלתי בלא מעט ערכים שמכילים משפטים עם רווח ואז נקודה במקום ישירות נקודה, וכן לגבי פסיק. ברור שלא אמור להיות רווח. אני מתקן ידנית מדי פעם אבל נראה לי עדיף שבוט יעשה את זה. אסי אלקיים 00:45, 11 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד יש יוצאי דופן כמו: .NET שלפניהם צריך להיות רווח. ybungalobill 14:29, 11 ביולי 2007 (IDT)
  • כמה יוצאי דופן יש? אפשר להגן על אותם יוצאי דופן. בברכה, תומר 14:33, 11 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד + הגנה על יוצאי הדופן המעטים. בברכה, דניאלשיחה 19:49, 11 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. זה סתם יוצר עריכות סרק של הבוט, עם תועלת מינימלית ביותר לקורא, ופוטנציאל נזק בכלל לא זניח, כי במקרים מסוימים שבהם יש בטקסט מעבר בין שפות, הרווח הזה עלול לגרום לטקסט להופיע בתוך תיבה (מה שקורה כששורה נפתחת ברווח). ‏odedee שיחה 20:43, 11 ביולי 2007 (IDT)
 • אני מתקן ידנית בערכים בהם אני נתקל. לגבי נקודה יכולות להיות בעיות, כמו למשל רווח של שלוש נקודות, אבל אולי לגבי פסיק יש מקום לכך. דוד 21:02, 11 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד גם כאן כמו עודדי. בברכה, ינבושד.

ביצית←תא ביצהעריכה

הועבר לשיחה:ביצית. הוחלט לא להריץ את הבוט. בברכה, ‏Almighty ~ שיחה 21:47, 16 ביולי 2007 (IDT)


בטחון ← ביטחוןעריכה

יש 512 מופעים של בטחון בויקיפדיה (מול 1,260 בביטחון (ה"נכון") --שמוליק 10:01, 12 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד. נגד הוספת יו"ד אם אין יתרונות ברורים (גם אם לפי כללים כלשהם).--Act 11:30, 12 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, תוך הגנה על: "בטחון ופוליטיקה" (ויש גם עוד איזשהו ספר שכרגע שכחתי את שמו). בברכה, תומר 12:22, 12 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד אחידות שמוליק 14:26, 12 ביולי 2007 (IDT) (אני יכול להצביע?)
 • Symbol support vote.svg בעד. ‏odedee שיחה 03:16, 13 ביולי 2007 (IDT)

שאלה: האם כשהמילה מופיעה בסמיכות, היו"ד נשמרת? (למשל: בטחון המדינה או בטחון פנים) עידו 09:37, 13 ביולי 2007 (IDT)

כן, לפחות על פי האקדמיה, אנחנו אמורים לכתוב "ביטחון המדינה", "ביטחון הפנים" (ואכן אנחנו כותבים כך בוויקי). הסיבה: בסמיכות מדובר בשווא נע, כי מקורו בתנועה - קמץ (ולא בשווא נח, שלפניו לא תבוא יו"ד). אלדדשיחה 10:30, 13 ביולי 2007 (IDT)
אם כך, Symbol support vote.svg בעד. לא אתן יד לפגיעה בביטחון המדינה. עידו 23:42, 13 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד. אלדדשיחה 10:30, 13 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד + הוספת "ביטחונ-", למען האחידות. בברכה, דניאלשיחה 13:42, 13 ביולי 2007 (IDT)
  • האם גם המילה "ביטחוני" (התואר) צריכה להיכתב עם יו"ד אחרי הבי"ת? אין בטי"ת שווא נח? בברכה, תומר 15:18, 17 ביולי 2007 (IDT)
   • שווא שמקורו בתנועה (במקרה הזה - בקמץ) הוא שווא נע. גם על המילה "ביטחוני" חל אותו הכלל כמו על ביטחון. אלדדשיחה 05:56, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד מגיסטרשיחה 23:46, 13 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 01:29, 30 ביולי 2007 (IDT)

למצא -> למצוא, לקרא -> לקרואעריכה

אם אתם נזכרים בעוד פעלים בבניין קל (פעל) שהאות האחרונה בשורש שלהם היא א', ואתם רואים לנכון לבצע את ההחלפה גם עליהם, אנא אִמרו אותם. בברכה, תומר 12:21, 12 ביולי 2007 (IDT)

התיקון נכון, אבל השימוש בבוט עלול (בסבירות גבוהה) לגרום לשינויים של מילים שהכתיב שלהן נכון וצריך להישאר כפי שהוא. הבוט לא יתאים לתיקון מילים אלה. לדוגמה, יש לא מעט אישים ששמם "מצא". ואם מופיע משפט כגון "הוא מסר על כך למצא" - הבוט יתקן ל"למצוא". הוא הדין ב"קרא" ומן הסתם בפעלים נוספים במשקל קל. אלדדשיחה 10:35, 13 ביולי 2007 (IDT)
בקשר ל"למצא" יש עוד בעיה, יכול להיות שבמקום לִמְצֹא, רצה הכותב לכתוב לְמַצֵּא. ב"לקרא" אין בעיה כזו, אבל יש להתחשב גם בבעיה שהאדון אלדד הציע. בברכה Tahmar1900 11:44, 13 ביולי 2007 (IDT)
ואף אני נערתי חוצני Symbol oppose vote.svg נגד, כיהודה ועוד לקרא לגדולי הדור שליט"א. אם כי לא אתנגד להחלפה ידנית של המקומות הנחוצים. דוד 12:10, 13 ביולי 2007 (IDT)

סכרת -> סוכרתעריכה

על פי סוכרת ובשביל האחידות. בברכה, תומר 23:39, 13 ביולי 2007 (IDT)

תוספת - אלא אם כן: נסכרת. בברכה, תומר 00:11, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, סוכרת זה המונח הנכון. מגיסטרשיחה 23:43, 13 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 00:31, 14 ביולי 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעדodedee שיחה 05:19, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד - אם כי המילה קיימת גם בתור עבר של "סכר": האם אנחנו יכולים להיות בטוחים ש"סכרת את פיך" לא יופיע בשום ערך? אלדדשיחה 05:52, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, אלדד, עבור המקרים המאוד נדירים שהזכרת, אפשר להפעיל הגנה מקומית נגד הבוט. מה דעתך? דניאלשיחה 11:38, 19 ביולי 2007 (IDT)
האפשרות של הגנה מפני הבוט היא תמיד בראש מעייניי - אבל באותה מידה בראש מעייניי התרחיש ההגיוני שלא ישימו לב לכך, וההגנה לא תופעל בערך שיהיה זקוק לה. לכן אני מסתייג מדברים שאינם מובנים מאליהם. אלדדשיחה 15:47, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • אני בעד אם זה עם רווח לפני ואחרי. בברכה, נטע - שיחה - אהמ 21:50, 20 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע ([= ב])סכרת -> $1סוכרת . ‏Yonidebest Ω Talk 01:33, 30 ביולי 2007 (IDT)

תהלים -> תהיליםעריכה

על פי תהילים ולמען האחידות. בברכה, תומר 23:39, 13 ביולי 2007 (IDT)

בויית -> בויתעריכה

אם מחברים את כל המופעים של זה, התוצאה די גדולה. בברכה, תומר 00:13, 14 ביולי 2007 (IDT)

 • גם כחלק ממילה? אינך צופה שום בעיה? ‏Gridge ۩ שיחה 00:34, 14 ביולי 2007 (IDT).
  • כן, גם כחלק ממילה, ואיני צופה בעיות. בברכה, תומר 00:47, 14 ביולי 2007 (IDT)
 • אם כך, Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 00:48, 14 ביולי 2007 (IDT).

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 01:39, 30 ביולי 2007 (IDT)

אוביקט ← אובייקטעריכה

 • גם כחלק ממילה. ‏Gridge ۩ שיחה 00:31, 14 ביולי 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד, וגם "סוביקט -> סובייקט" באותה הזדמנות. בברכה, תומר 00:48, 14 ביולי 2007 (IDT)
  • אין צורך. סוביקט תוקן. ‏Gridge ۩ שיחה 01:33, 14 ביולי 2007 (IDT).
עדיף בעיני שהמילה תוחלף ל"עצם". חוששני שאי אפשר לעשות זאת באמצעות הבוט, כי במקרים רבים התוצאה תהיה נלעגת, אבל יהיה נחמד אם מישהו יסרוק את המופעים שניתן לעברת, ויחליף אותם. ‏odedee שיחה 05:18, 19 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 01:51, 30 ביולי 2007 (IDT)

זכיה ← זכייהעריכה

+ הזכיה, וזכיה, לזכיה, בזכיה. ‏Gridge ۩ שיחה 01:33, 14 ביולי 2007 (IDT).

 • Symbol support vote.svg בעד זוהי אחת ההצעות ששמרתי במגירה... בברכה, תומר 02:00, 14 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דניאלשיחה 11:37, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד גם המילון רב ערך מאשר זאת. בברכה ליש 23:15, 29 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 01:54, 30 ביולי 2007 (IDT)

חימר ==> חרסעריכה

המילה חימר מופיעה 97 פעמים בויקי' אפילו בערך חרס :חרס (שם נרדף: "חומר", טעות לשונית נפוצה: "חימר") --09:44, 12 ביולי 2007 (IDT)שמוליק

 • Symbol oppose vote.svg נגד עלול לגרום לאי הבנות. בברכה, תומר 12:23, 12 ביולי 2007 (IDT)
 • עקב ה"אי הבנות" שעלולות אז שיניתי לחרס (לדעתי אי אפשר שיהיו טעויות בכל הערכים בגלל "אי הבנות" --שמוליק 23:44, 14 ביולי 2007 (IDT)
אי אפשר לעשות החלפה כזו באופן אוטומטי. זה יגרום לשגיאות בהרבה מקומות, למשל נחל חימר ומשפטים כמו "מרבצי הים המכונים "חימר אדום" או "אדמת חימר". הבעיה היא שהשם הנכון, חומר, הוא גרוע ביותר. אני מציע להשאיר את "חימר". ‏odedee שיחה 05:16, 19 ביולי 2007 (IDT)

יגוסלביה -> יוגוסלביהעריכה

נתקלתי בטעות הזו בערך חדש שנוסף היום, ולהפתעתי גיליתי אותה בלא פחות מ-20 ערכים נוספים. עידו 19:53, 15 ביולי 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד - תיקנתי כבר פעם או פעמיים טעות כזאת בערכים. אני מציע להכניס את המחרוזת הזאת לתיקון בבוט. אלדדשיחה 20:48, 15 ביולי 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד - מחוזק: שמעתי עכשיו ברדיו כיצד מבקר (כביכול) ידוע (של מוזיקה, או של סרטים, לא זכור לי בדיוק) מדבר על מישהו שמוצאו מ-Yegoslavia. מציע להכניס את יגוסלבי* להחלפה ל-יוגוסלבי* אלדדשיחה 17:10, 22 ביולי 2007 (IDT)
אני Symbol support vote.svg בעד הכנסת "יגוסלבי -> יוגוסלבי" לבוט, זה יטפל ביותר מילים.
Symbol support vote.svg בעד "יגוסלבי -> יוגוסלבי" תומר 06:57, 16 ביולי 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד לא ידעתי שיש בכלל בעיה כזאת... דניאלשיחה 11:36, 19 ביולי 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 14:36, 19 ביולי 2007 (IDT).
Symbol support vote.svg בעד מגיסטרשיחה 14:50, 19 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 01:56, 30 ביולי 2007 (IDT)

קרבן, הקרבן -> קורבן, הקורבןעריכה

כמילים בודדות.

אתה מציע למעשה טעות (ביחס לאקדמיה), בניקוד המִלּה נכתבת נכתבת קָרְבָּן, וכיוון שמדובר בקמץ־קטן בכתיב מלא יש לכתבה קרבן. בניגוד למילים כמו עצמה שבהם הקורא יכול להתבלבל בן עָצְמָה לבן עַצְמָה, במִלּה קרבן אני לא רואה שום בלבול שיכול להיגרם (אולי "הוא קרבן אל התורה"? יש מצב כזה?). בברכה, Tahmar1900 23:25, 15 ביולי 2007 (IDT)
אני מציע שתתוודע לנהוג בוויקיפדיה בעניין. ‏odedee שיחה 05:41, 16 ביולי 2007 (IDT)
את הפרק אני מכיר טוב. השאלה היא האם זה מתאים כאן. בניגוד למקרים כמו יזמה (היזם יזם יזמה) ויזמה (היא יזמה יזמה), חמרה (אדמת חמרה) וחמרה (תכנה וחמרה) או עצמה שהראיתי קודם, פה אין שום אפשרות להתבלבל. בנוסף מבחן גוגל ל"תכנה" - 118,000, "תוכנה" - 4,290,000. מבחן גוגל ל"קרבן" - 150,000, "קורבן" - 283,000. ההפרשים מראים שלעומת תכנה ותוכנה שבהם ההמון החליט על צורת כתיב, פה עדיין חלוקים בדעות ואין הפרש עצום. בברכה, Tahmar1900 15:26, 16 ביולי 2007 (IDT)
לא נורא, עדיין יש צורך באחידות בנושא הזה בוויקיפדיה. אני Symbol support vote.svg בעד, למעט ההצעה ל"קרבן -> קורבן" כי זה יכול לפגוע בשיבושים של "קירבן". בברכה, תומר 15:16, 17 ביולי 2007 (IDT)
וכדאי להוסיף גם את "קרבנות". בברכה, תומר 15:25, 28 ביולי 2007 (IDT)
Symbol oppose vote.svg נגד. כתיב רֹווח. בברכה, ינבושד.

אם לא משנים את "קרבן -> קורבן", עדיף לא לבצע את שאר ההחלפות שהוצעו על מנת לא ליצור אי אחידות גם בערכים עצמם. ‏Yonidebest Ω Talk 02:05, 30 ביולי 2007 (IDT)

פאנטום->פנטוםעריכה

חי ◣ 16.07.2007, 20:01 (שיחה)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 02:07, 30 ביולי 2007 (IDT)

כל סוגי החיצים ← {{חץ}}עריכה

לאחר שהאולם הזה נהיה פחות אלים, אני מעלה שוב את הצעתי. למען אחידות. ובכלל, להמליץ שימוש בתבנית. בברכה, גלעד (שיחה) 14:04, 17 ביולי 2007 (IDT)

לא הבנתי במה זה יעזור, או בכלל מה זה ישנה.. ‏Almighty ~ שיחה 14:07, 17 ביולי 2007 (IDT)
אם היה צריך לעשות זאת לבד זה אכן היה מיותר, אבל כשיש בוטים זה כדאי. עדיף שיהיה שימוש בחץ אחד במקום ב->, -->, => וכו'. מדימיות ויקיפדיה הכללית היא אחידות. בברכה, גלעד (שיחה) 14:30, 17 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד ההצעה וSymbol oppose vote.svg נגד ההצבעה הזאת. הדיון הקודם מיצה. לחצים השונים יש שימושים שונים. בברכה, תומר 15:13, 17 ביולי 2007 (IDT)
אילו שימושים שונים...? בברכה, גלעד (שיחה) 16:28, 17 ביולי 2007 (IDT)
השימושים השונים, כמו הערה נסתרת, הוזכרו. הערה: מדוע להחליף דווקא ל- {{חץ}} אם אפשר להחליף כבר ל- ← ? מה היתרון בכך? השימוש בתבנית? בברכה, תומר 14:02, 25 ביולי 2007 (IDT)
Symbol oppose vote.svg נגד, וחבל להעלות שוב הצעה שכבר נדחתה. ‏odedee שיחה 18:24, 17 ביולי 2007 (IDT)
האם זה לא עשוי גם ליצור בעיות עם הערות נסתרות? () יובל מדר 14:29, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד, יעשה בלגן עם הערות נסתרות כפי שהעיר יובל. בברכה, MathKnight הגותי |Δ| (שיחה) 14:34, 19 ביולי 2007 (IDT)

סטירה לעומת סאטירהעריכה

עדיף להקפיד על הוספת ה-א' למילה "סאטירה" (טכניקה ספרותית לעגנית), כדי להבדיל בינה לבין "סטירה" (מכה בכף היד). אלדדשיחה 06:47, 19 ביולי 2007 (IDT)

נכון, אבל לבוט אין מה לעשות עם זה. כדאי לציין זאת בויקיפדיה:לשון או דף דומה, כדוגמה מתי א' כן נחוצה. ‏odedee שיחה 09:53, 19 ביולי 2007 (IDT)
דווקא נראה לי שהבוט כן יכול לעזור כאן איפשהו: אפשר לבצע את ההחלפה "סטירי -> סאטירי" (אלא אם כן: סטיריאו). מה אתם אומרים? אני Symbol support vote.svg בעד. בברכה, תומר 14:16, 19 ביולי 2007 (IDT)
אפשר, אבל זה לא יפתור את הבעיה של "סטירה". --גדיש 14:22, 19 ביולי 2007 (IDT)
מי ביקש שהבוט יפתור את הבעיה הזאת? בברכה, תומר 19:14, 19 ביולי 2007 (IDT)
גם אני כמובן בעד סאטירה, אך אין זו משימה לבוט. (אעיר שספר חשוב בנושא נקרא "סטירה פוליטית במקרא", מאת זאב וייסמן. אתם רואים, דה-הרטוך לא המציא כלום) דוד 14:37, 19 ביולי 2007 (IDT)
Symbol oppose vote.svg נגד :-) בסך הכול כתבתי את זה כהמלצה לתיקון מילים שגויות לכתיב הנכון - לא כבקשה להוסיף זאת למשימות הבוט. אכן, לבוט אין מה לעשות עם זה, אבל זוהי במה אידאלית להמליץ על הכתיב הנכון. אלדדשיחה 15:43, 19 ביולי 2007 (IDT)


סטירי -> סאטיריעריכה

נראה לי שלמעלה לא מתייחסים להצעה הזאת/לא מבינים את כוונתה. אני מעביר להצבעה "אמיתית". ההצעה היא להחלפת מופעי "סטירי" (למעט "סטיריאו") ל"סאטירי". בברכה, תומר 19:14, 19 ביולי 2007 (IDT)

הבעיה היא, שזה יכול ליצור חוסר עקביות, כי יהיו מופעים של סאטירה שייכתבו בלי א' שלא טיפלנו בהם. אם יש דרך לשנות אותם ידנית, אני Symbol support vote.svg בעד. בברכה, דניאלשיחה 13:21, 20 ביולי 2007 (IDT)

שפילברג --> ספילברגעריכה

מאחר שהושגה הסכמה בדף השיחה על כך שהאיות הנכון הוא ספילברג ולא שפילברג, רצוי ליצור אחידות בכל מופעי השם ברחבי הוויקיפדיה. --גדיש 14:13, 19 ביולי 2007 (IDT)

זה קצת בעייתי. אמנם סטיבן הוא אולי ספילברג, אבל ייתכנו אזכורים של שפילברגים אחרים. אם הכוונה היא להעברה "סטיבן שפילברג" -> "סטיבן שפילברג", אין בעיה. אבל נראה לי מסוכן להעביר כל שפילברג אוטומטית - זה שם גרמני שנכתב כך בעברית. ‏odedee שיחה 19:17, 19 ביולי 2007 (IDT)
על אילו שפילברגים חשבת, למשל? יובל מדר 19:22, 19 ביולי 2007 (IDT)
לא חשבתי על אדם מסוים, אבל זה הרי לא שם משפחה ייחודי לסטיבן. מה למשל היה קורה אם הכתבה הזו הייתה ערך בוויקיפדיה? או אם נכתוב ערך על האיש הזה? ‏odedee שיחה 19:38, 19 ביולי 2007 (IDT)
אבל אז עלולה להיווצר בעיה בערכים שבהם שמו מופיע מספר פעמים - בחלקן בשמו המלא ובחלקן רק בשם המשפחה. במקרה כזה יהיה כתוב "סטיבן ספילברג" ו"שפילברג". עידו 19:41, 19 ביולי 2007 (IDT)
נו, אמרתי שזה בעייתי. ‏odedee שיחה 19:47, 19 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד, מסכים עם odedee. בברכה, דניאלשיחה 13:23, 20 ביולי 2007 (IDT)
 • פתרון אפשרי - כרגע ישנם כמאה מופעים של שפילברג, פרט לשניים (שלמה זלמן שרגאי, מאוטהאוזן) כולם עוסקים בבמאי היהודי. אני מציע לתת פקודה לבוט לשנות את המופעים של המילה, ולאחר שהמשימה תושלם לבטל את הפקודה למענם של שפילברגים עתידיים. על שני הערכים שציינתי אפשר להגן, או לתקן בחזרה את עבודת הבוט. ‏Gridge ۩ שיחה 15:09, 20 ביולי 2007 (IDT).
  • תומך בהצעה של גרידג'. בברכה, תומר 15:15, 20 ביולי 2007 (IDT)
   • Symbol support vote.svg בעד ההצעה של גרידג'. כדאי לתקן, לפחות נכון לעכשיו, את כל המופעים של שפילברג בעזרת הבוט. אלדדשיחה 17:49, 22 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע באופן חד פעמי. ‏Yonidebest Ω Talk 02:10, 30 ביולי 2007 (IDT)

IMDBעריכה

אני מציע להחליף את כל המופעים של IMDB ל-IMDb באמצעות בוט משום שיש מופעים רבים ומשום שזהו שמו של האתר ([1]). בברכה, תומר 15:25, 19 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 03:13, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

לווין, לויין --> לווייןעריכה

יש מליונים... חגי אדלר 10:48, 20 ביולי 2007 (IDT)

ומה עם לוין או לווין (אם מישהו טעה וכתב Levin בצורה הדומה ללווין)? יש סיכון מסוים בביצוע ההחלפה בעזרת בוט. אלדדשיחה 10:59, 20 ביולי 2007 (IDT)
לכן לא כללתי את לוין. מי שכותב Levin כלווין יש לו דיסלקציה חמורה. לפי זה לא נוכל לשנות פה כלום. חגי אדלר 12:25, 20 ביולי 2007 (IDT)
אז איך היית כותב בעברית תקנית (לפי החוקים הרשמיים, שאתה מוזמן לא להסכים עמם אבל יש רבים שכן) את שם המשפחה Levin? בברכה, דניאלשיחה 13:24, 20 ביולי 2007 (IDT)
אגב, מצאתי את הדיון הזה: ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/ארכיון 4 #לווין ==> לוויין שאושר. מה זה אומר? שיש כבר בוט מוכן ורק צריך להריץ? חגי אדלר 12:31, 20 ביולי 2007 (IDT)
זה לא מהתקופה של יוני, כך שזה לא מורץ כרגע. בברכה, תומר 19:07, 30 ביולי 2007 (IDT)

אולי כדאי בשלב ראשון להחליף את "צילום/תצלום/תמונת לווין/לויין". אחר כך כדאי לבדוק לעומק את כל ההופעות של לווין. בהקשר זה, ראו נא את השאלה בשיחה:קיוב (סרט). א&ג מלמד כץשיחה 13:57, 20 ביולי 2007 (IDT)

 • אני Symbol support vote.svg בעד ההחלפה "לויין -> לוויין", ולגבי "לווין"- אני חושב שיש סיכוי שזה יהיה במשמעות השם "לוין", ולכן עדיף ללכת רק על "הלווין -> הלוויין", "בלווין" כבר יש. בברכה, תומר 19:07, 30 ביולי 2007 (IDT)
איך זה עובד פה? אחרי כל הברברת, יש מישהו שמיישם את התיקונים? אני חדש בדיונים האלה. חגי אדלר 19:33, 30 ביולי 2007 (IDT)
בסופו של דבר יוני בא ומארכב את הדיונים, וגם מיישם אותם עם הבוט שלו אם יש מספיק תומכים ומספיק אחוזי תמיכה. בברכה, תומר 21:04, 30 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע: לויין -> לוויין (החלפה 263) ו-הלווין -> הלוויין (החלפה 175 שעודכן). בברכה, ‏Yonidebest Ω Talk 03:25, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

תשומת ליבו -> תשומת לבועריכה

את "ליבו" בעצמו אי אפשר להחליף משום שזה יכול להיות גם "הם ליבו את האש". לראות עיניי, אין סיבה לא לבצע את ההחלפה שבכותרת. בברכה, תומר 17:54, 23 ביולי 2007 (IDT)

Symbol question.svg מתלבטאתה בטוח שבשביל 90 מופעים צריך בוט? בברכה, דניאלשיחה 14:43, 27 ביולי 2007 (IDT)
אני סבור שכן. בכל מקרה, משהו ששכחתי: כדאי להוסיף להחלפה זו גם את "תשומת ליבה" ו"תשומת ליבן", אני חושב שבסך הכל ביצוע ההחלפה רק יועיל, זה גם יטפל במופעים עתידיים. בברכה, תומר 00:39, 28 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 03:27, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

הורקראקס ← הורקרוקסעריכה

כפי שהוחלט. בברכה, גלעד (שיחה) 05:59, 25 ביולי 2007 (IDT)

נכון לרגע זה אני לא רואה מופע של זה אפילו בערך אחד. להבא אנא בדוק את מספר המופעים לפני בקשות להחלפות, כמקובל. ‏odedee שיחה 09:34, 25 ביולי 2007 (IDT)
יש את זה לפחות בערך אחד (הספר החדש), ועלול להופיע בעוד. בברכה, גלעד (שיחה) 11:34, 25 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד מיותר להכניס לבוט. בברכה, תומר 13:51, 25 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד מה זה בכלל? אם זה קיים וצריך להחליף, אפשר לעשות זאת ידנית. בברכה, דניאלשיחה 14:41, 27 ביולי 2007 (IDT)

קישורים של ערכי שנים ← ערכי עשוריםעריכה

לדעתי עדיף שכל ההפניות לערכי השנים 101, 102 וכדומה יפנו לערך 100 ע"י הפיכתם מ[[101]] ל[[100|101]], וכך גם לגבי כל ערכי השנים שקוצצו לעשורים עקב ההחלטות בנושא. לאחר מכן ניתן יהיה לשנות את ההפניות של 101, 747 לדפים יותר ראויים (ראו לדוגמא 666, 777). Nbinen - שיחה 20:18, 25 ביולי 2007 (IDT)

אם אינני טועה הבוט של קוסטלו כבר עושה את זה. את 666 ו-777 אין להפוך להפניות לערכים בנושאים אחרים, כדי לשמור על האחידות ולמנוע טעויות. ‏odedee שיחה 21:04, 27 ביולי 2007 (IDT)

הצעהעריכה

כרגע הבוט נמנע מלבצע שינויים בתבניות, הצעתי היא: להמשיך להפעיל הגבלה זו על הרצה בתבניות, אך לא להגביל את ההרצה על התבניות ששמן מתחיל ב"תבנית:הידעת" וב"תבנית:היום בהיסטוריה" וגם בתבנית תבנית:חדשות ואקטואליה, פשוט כי אין סיבה להגביל החלפות בתבניות אלו. אם אני לא טועה, זה אפשרי. בברכה, תומר 15:31, 28 ביולי 2007 (IDT)

*Symbol support vote.svg בעד, אם זה בסדר מצדו של יונידהבסט. ‏Gridge ۩ שיחה 01:05, 30 ביולי 2007 (IDT).

 • זה אפשרי, אף שאצטרך לשנות קצת את הקוד. ‏Yonidebest Ω Talk 01:08, 30 ביולי 2007 (IDT)
  אתה יודע מה? אני חוזר בי. אני נגד. ‏Gridge ۩ שיחה 01:13, 30 ביולי 2007 (IDT).
  וואלה? למה נגד? ‏Yonidebest Ω Talk 01:22, 30 ביולי 2007 (IDT)
  לפני שאני מציע הצעה אני מחפש מופעים בערכים, בודק אם יש מספיק ואם יש יוצאים מן הכלל. אם נקבל את ההצעה זה אומר שנאלץ להרחיב את החיפוש לתבניות. זה מסרבל ומיותר. ‏Gridge ۩ שיחה 01:24, 30 ביולי 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד דניאלשיחה 21:27, 30 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגדGridge ۩ שיחה 12:42, 3 באוגוסט 2007 (IDT).

מכסימיליאן => מקסימיליאןעריכה

אני מציע את ההחלפה, מאחר שהאיות השני מקובל יותר. יובל מדר 15:36, 28 ביולי 2007 (IDT)

אני עקרונית Symbol support vote.svg בעד, אבל אין כל כך הרבה מופעים. עדיף לשנות ידנית. בברכה, תומר 15:39, 28 ביולי 2007 (IDT)
בכל מקרה, זה שם נפוץ ולכן אני מעריך שכדאי להוסיף את זה לבוט עבור העתיד. יובל מדר 17:29, 28 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 17:30, 7 באוגוסט 2007 (IDT)

דיביזיה => דיוויזיהעריכה

שתי הצורות מופיעות בשמות של ערכים וגם בשמות של קטגוריות. לדעתי עדיפה דיוויזיה, אך אסכים גם לדיביזיה, רק לא שתי הצורות בו זמנית. בברכה. ליש 23:24, 28 ביולי 2007 (IDT)

 • Symbol support vote.svg בעד - אני בעד דיוויזיה. אלדדשיחה 00:16, 29 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דיוויזיה. בברכה, תומר 16:31, 29 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol question.svg מתלבט אשמח לדעת מדוע אתם מעדיפים את האופציה הספציפית. ‏Gridge ۩ שיחה 23:10, 29 ביולי 2007 (IDT).
  • אני מעדיף את זה כי זה נראה יותר יפה, אולי אלדד מעדיף מסיבה אחרת. אני תומך בדיוויזיה כמו שאתמוך ברלוונטי אם תוצע ההצעה "רלבנטי -> רלוונטי". בברכה, תומר 23:21, 29 ביולי 2007 (IDT)
   • אני מזכיר לכם שכל אות תופסת מקום על השרתים. יותר אותיות = יותר ספייס = יותר דולרים (תשובה רצינית - ביום מן הימים). ‏Gridge ۩ שיחה 23:23, 29 ביולי 2007 (IDT).
    • אגב, זה כמו עם טלוויזיה וטלביזיה, וצריך עקביות בעניין הזה. אותה החלפה הזכירה לי שכדאי להוסיף גם להחלפה הנוכחית את "דיויזיה -> דיוויזיה". בברכה, תומר 21:06, 30 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדodedee שיחה 21:19, 30 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, אם אני לא טועה זאת גם הצורה התקנית על פי האקדמיה. בברכה, דניאלשיחה 21:25, 30 ביולי 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דיביזיה. זו הצורה המקובלת והנפוצה יותר. Nbinen - שיחה 12:07, 31 ביולי 2007 (IDT)
אז אתה אמור להצביע נגד ההחלפה. ‏odedee שיחה 21:37, 1 באוגוסט 2007 (IDT)
לפי דבריו של אריה (ליש), הוא הציע גם בוט שיעשה דיוויזיה->דיביזיה. ולכן אני בעד החלפה, של דיוויזיה->דיביזיה, ולבסוף תהיה אחידות...Nbinen - שיחה 14:19, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
כולם פה מצביעים על ההצעה שבכותרת. אי אפשר כשכל אחד מצביע Symbol support vote.svg בעד כל הצעה אחרת שעולה בדיון... אתה פשוט מבלבל כך את מי שבודק אח"כ אם היה רוב בדיון להצעה הזו (וזה כמובן יגרום לביצוע ההצעה ההפוכה מזו שאתה תומך בה). ‏odedee שיחה 03:04, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 17:31, 7 באוגוסט 2007 (IDT)

לגיון -> ליגיון, לגיונ -> ליגיונעריכה

גם כחלקים ממילים. המילה "ליגיון" היא מילה ששאולה מלועזית, ולכן יש להוסיף לה יו"ד, כמו במילים אינטרנט, פיסטוק, איגלו או סקריפט. בברכה, תומר 16:33, 29 ביולי 2007 (IDT)

לא צריך להוסיף יוד. זה legio במקור - האות E מקבלת צליל של סגול במקרה זה. אם כבר, אז צריך לתקן בכיוון ההפוך גילגמש שיחה 16:41, 29 ביולי 2007 (IDT)
המילה בעברית היא ligyon, לא legion. לכן הצליל הוא i, ולכן היו"ד מתבקשת. אתה אומר "הל[i]גיון הירדני", לא "הל[e]גיון הירדני". אלדדשיחה 17:11, 29 ביולי 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד. מתחת לגימ"ל יש אמנם שווא נח, אבל היות שמדובר במילה לועזית, יש לגיטימציה להוספת היו"ד. אלדדשיחה 17:11, 29 ביולי 2007 (IDT)
זה תעתיק שגוי מלטינית. צריך לבדוק במילונים. גילגמש שיחה 17:42, 29 ביולי 2007 (IDT)
מישהו יודע מתי נכנסה המילה "ליגיון" לשפה העברית? אם זה מתקופת חז"ל, אז ברור שצריך להוסיף י', זה לא תעתיק אלא מילה בפני עצמה בשפה העברית, כמו היסטוריה ואיצטרובל! בברכה, דניאלשיחה 21:24, 30 ביולי 2007 (IDT)
על פי המילון - "לגיון". העניין הוא שכאשר מופיעה המילה המודרנית "לגיונר", "לגיונרים", נראה לי מוזר לדבוק בכתיב העברי המסורתי "לגיון" כאשר במילים לועזיות (ו"לגיונר" היא מילה לועזית) אנחנו נוהגים להוסיף יו"ד (ראה "היסטוריה", "היסטולוגיה" ושאר הדוגמאות). זו הצעה - להוסיף יו"ד, אשמח אם היא תעבור, אבל גם אם לא... אלדדשיחה 17:57, 29 ביולי 2007 (IDT)
במילה "לגיונר" האות י' באה יחד עם האות ו' ליצור צליל YO ולא IO. גילגמש שיחה 18:18, 29 ביולי 2007 (IDT)
Symbol oppose vote.svg נגד ינבושד 17:48, 29 ביולי 2007 (IDT).
Symbol oppose vote.svg נגד תלוי באיזה לגיון/ליגיון מדובר. הלגיונרים הרומנים נכתבו כך: LEGIONARI. בברכה. ליש 23:06, 29 ביולי 2007 (IDT)
תודה, השכלתי. אם כך, קראו להם לֶג'ונאר(י). ובעברית - האם לֶגיונארים? אלדדשיחה 00:24, 30 ביולי 2007 (IDT)
אכן כן, אך בעברית, בכל המסמכים הנוגעים בדבר מתיחסים אליהם כלגיונרים לכן גם אני ויתרתי על הג'י (GIO=ג'יו). בברכה. ליש 07:22, 30 ביולי 2007 (IDT)

דימיון -> דמיון, דימיונ -> דמיונעריכה

גם כחלקים ממילים. אין לשים יו"ד אם קריאה לפני שווא נח. בברכה, תומר 22:56, 29 ביולי 2007 (IDT)

הערה: יש לבצע את ההחלפה לאחר הגנה מתאימה על הערכים יובל אברמוביץ' והמופע של טרומן מפני ההחלפה. בברכה, תומר 00:48, 30 ביולי 2007 (IDT)

מדוע יש הבדל בין מילה זו למילה רישיון ורשיונות? ‏Yonidebest Ω Talk 07:32, 6 באוגוסט 2007 (IDT)

שני משקלים שונים. ב"דמיון" יש שווא מתחת למ"ם, וב"רישיון" יש קמץ מתחת לשי"ן. כלומר, הראשון במשקל qitlon והשני במשקל qittalon. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 17:47, 7 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 18:04, 7 באוגוסט 2007 (IDT)


ביחוד -> בייחוד, וביחוד -> ובייחודעריכה

שניהם כמילים בודדות. בברכה, תומר 22:33, 30 ביולי 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 13:55, 10 באוגוסט 2007 (IDT)

אנייה -> אונייהעריכה

כמילים בודדות או אם זה בתוך קישור (כמו אנייה או אוניה). "אנייה" זה בשביל האחידות ולפי החלפות כמו "תכנית -> תוכנית" ו"אוניה" זה בגלל כללי הכתיב החסר. בברכה, תומר 22:43, 30 ביולי 2007 (IDT)

לפי האקדמיה, קמץ קטן נכתב עם ו בכתיב חסר ניקוד? דניאלשיחה 23:06, 30 ביולי 2007 (IDT)
לפי האקדמיה צריך לכתוב תכנית, קרבן, אמנם, אנייה. פעחס. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 23:10, 30 ביולי 2007 (IDT)
מה פעכס? קמץ קטן הוא הכי טוב שיש. תחי המהפכה! דוד 22:06, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

אני בעד, אבל אני חושש מהפעלת בוט, כי אולי יש מילים אחרות שאינן קשורות לאונייה, הנכתבות בתור אניה או אנייה. אלדדשיחה 23:31, 30 ביולי 2007 (IDT)

דרך אגב, אנייה גם היא מילה בעברית, אם כי נדירה ביותר. אלדדשיחה 23:32, 30 ביולי 2007 (IDT)
יש תאנייה ואנייה, לא? חגי אדלר 23:35, 30 ביולי 2007 (IDT)
בדיוק :) אלדדשיחה 23:42, 30 ביולי 2007 (IDT)
אניה לא הוצע בגלל אניה בוקשטיין למשל. אני לא יודע אם יש לאנייה משמעות אחרת חוץ מאונייה ומהשנייה שהוצגה, אבל אם זה רק אלו - אז אין סיבה לא להריץ את ההחלפה. אל תשכחו שמוצעת פה גם ההחלפה "אוניה", שאני לא חושב שיש ספק שיש לבצעה, אבל אם לא יצביעו לה, אז היא לא תעבור. בברכה, תומר 00:00, 31 ביולי 2007 (IDT)
ביטלתי את ההצעה לאוניה -> אונייה, בעקבות מפגשי עם הערך אוניה פרסונלית. בברכה, תומר 07:02, 5 באוגוסט 2007 (IDT)

דו חיים --> דו-חייםעריכה

מקווה שניסחתי נכון את הכל. המקף דרוש - דברי אלדד משיחה:דו-חיים: "דו- היא קידומת, והיא מופרדת מן המילה שאחריה במקף: דו-קיום, דו-משמעי וכו'". ירוןשיחה 15:37, 2 באוגוסט 2007 (IDT)

 • Symbol support vote.svg בעד כשיש לפני המילה רווח או רווח ואחר כך אחת מהאותיות ולה. בברכה, תומר 15:50, 2 באוגוסט 2007 (IDT)
  • חשוב גם להפעיל את הבוט, מלבד הצורות שלעיל כשהן בודדות, על הצורות ה[[דו חיים]], ל[[דו חיים]], ו[[דו חיים]], [[דו חיים]]. בברכה, תומר 21:37, 9 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 16:05, 2 באוגוסט 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעדeytanarשיחהתרומות 10:39, 5 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד "דו-חיים" (עם מינוס) לא יותר נכון מ"דו חיים" (עם רווח). לא נראה לי נכון להפעיל את הבוט במקרים שבהם משנה למשהו לא נכון כשאפשר בקלות להפעיל אותו כך שתבוצע החלפה עם מקף ולא עם מינוס. בברכה, דניאלשיחה 11:42, 6 באוגוסט 2007 (IDT)
  • אוקיי, לגבי המינוס או המקף העברי זה משהו אחר - אני בעד מקף עברי, ז"א ־ , גם כן. בברכה, תומר 21:37, 9 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע עם מינוס, עד שתהיה החלטה כללית להשתמש במקף עברי. ‏Yonidebest Ω Talk 13:56, 10 באוגוסט 2007 (IDT)

אידיש->יידישעריכה

המילה "אידיש" מופיעה בהרבה ערכים, כשהכוונה היא לשפה האהובה יידיש. צריך להחליף. ‏eytanarשיחהתרומות 10:05, 3 באוגוסט 2007 (IDT)

אולי הפוך, ומה בכלל ההבדל? ‏DGtal‏ 11:25, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
אידיש זו שגיאת כתיב לכולי עלמא. גם בוויקיפדיה הערך נקרא יידיש, ובהפניות לשפות אחרות כתוב יידיש, באנגלית כותבים yidish, ובכל המילונים שבדקתי (אבן שושן וספיר) כתוב יידיש, ובאנציקלופדיית אביב כתוב יידיש. חיפוש בגוגל מראה שיש פי שלוש תוצאות ליידיש, ואם זה משנה-אז גם ברשימת השפות באיסיקיו כתוב יידיש. ‏eytanarשיחהתרומות 11:52, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
כתבתי לפני התנגשות עריכה: זו ממש ממש לא שגיאת כתיב. אני לא מומחה גדול ביידיש, אבל שתי הוריאציות מקובלות. אם הבנתי נכון, זו "מחלוקת" בין ענפים שונים של השפה, המשתנים לפי זמן ומקום. עד היום אין הסכמה בתוך היידיש על צורת הגייה וכתיבה "תקנית" (בויקיפדיה ביידיש, ולא רק שם, זו אחת המלחמות הגדולות), כך שאני לא בטוח שיש לנו "זכות" להחליט מה נכון. ‏DGtal‏ 12:00, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
בכל מקרה אני חושב שצריך לבחור באפשרות אחת, כי לא יכול להיות ששתי הדרכים נכונות. ואם לבחור באפשרות אחת, אז יידיש עדיפה בהרבה בגלל כל הסיבות שציינתי למעלה. ‏eytanarשיחהתרומות 12:02, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
עוד סיבה: יהודי ביידיש זה יודן (כמו יודנראט) ולא אודן, והרי יידיש ביידיש זה "יהודית", אז הכי הגיוני שזה ב-י' (כמו המילה יהודי). ‏eytanarשיחהתרומות 12:08, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
גם אם שתי הצורות תקינות, עדיין יש לבחור בצורה אחת למען האחידות. גילגמש שיחה 12:10, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
איתן, בשביל להבין הגיון פנימי של שפה צריך להכיר אותה לא רע (ולא להניח הנחות משפות אחרות לגמריי), תנאי בו לא אני ולא אתה עומדים. אני מסכים שצריך לקבוע אחידות, אבל כשאין לנו מידע ברור (וברור לי שאידיש היא הצורה המעודפת בעיני חלק מדוברי השפה) ובאתר האקדמיה לא הצלחתי למצוא תשובה, אז אין בסיס מסודר להכריע (מלבד השתלטות דה פקטו של "יידיש" על ויקיפדיה). ‏DGtal‏ 12:32, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
אגב, מצאתי עכשיו את yi:װיקיפּעדיע:יידיש אדער אידיש - מישהו יכול לתרגם את זה? ‏DGtal‏ 14:05, 5 באוגוסט 2007 (IDT)
 • שתי הצורות קיימות ותקינות, גם ביידיש. על כל פנים, ייִוואָ, שהוא המוסד המקביל לאקדמיה ללשון העברית עבור דוברי היידיש, הכריעו בעד הכתיב ביו"ד. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 18:49, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
אני מבקש להבהיר ש-YIVO נחשבת "אקדמיה ללשון" בעיקר בעיני עצמה ושלושה רבעים מדוברי השפה לא משתמשים בדיאלקט שיוו"א קבע, כך שהם קבוצת מיעוט, ראו en:Yiddish dialects#Controversy about standardization. ‏DGtal‏ 21:54, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
ייוואָ היא המוסד היחיד כיום ביידיש שמסדיר את חוקי השפה. העובדה שרוב הדוברים אינם מדברים "יידיש של ייוואָ" אינה שונה מהעובדה שרוב רובם של דוברי העברית אינם מדברים "עברית של האקדמיה", וכנ"ל לגבי מוסדות דומים בשפות אחרות. אין לי שום עניין מיוחד בכתיב זה או אחר, ואינני חבר מועצת ייוואָ; אבל אני כן יודע שבכל פרסום אקדמי רציני (לא רק ביידיש) מקפידים לדבוק בחוקי ייוואָ כשמצטטים משהו ביידיש, והארגון מספק סטנדרטיזציה מוצלחת מבחינה זו שכל דובר יידיש יכול להבין אותם. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 09:41, 5 באוגוסט 2007 (IDT)
האקדמיה איננה חזות הכל. אגב, באנציקלופדיה לבית ישראל הערך הוא אידיש ולא יידיש, אבל מה זה משנה. ‏DGtal‏ 13:59, 5 באוגוסט 2007 (IDT)
שוב, אין לי מניות בייוואָ. אבל מהיכרותי עם השפה ועם הכתיבה עליה אני יודע שיש לייוואָ יוקרה לא מעטה, ונהוג לאמץ את הכתיב שלה למטרות אקדמיות. השאלה הנשאלת היא למה צריך אחידות בכלל - אני תמיד טענתי שאחידות היא over-rated, ושלא צריכה להיות לנו כאן בעיה אם אותה מילה תופיע ביותר מאיות אחד, ובלבד שכל האיותים נכונים. אבל לצערי אני כאן במיעוט, והמגמה הכללית היא של בחירת איות אחד ויישומו בכל האנציקלופדיה. אם נגזר עלינו לבחור איות אחד, אז לדעתי הוא צריך להיות זה ביו"ד (זו גם תשובה ליונתן). אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 16:14, 5 באוגוסט 2007 (IDT)

הצבעהעריכה

 • Symbol support vote.svg בעד גילגמש שיחה 11:54, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדeytanarשיחהתרומות 11:57, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד יובל מדר 11:58, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד עד שתינתן סיבה לעדיפות מוחלטת ליידיש. ‏DGtal‏ 12:34, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד ואם לבחור, אני מעדיף את האידיש. בברכה. ליש 12:38, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 12:40, 3 באוגוסט 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד, בהתאם לויקיפדיה:כתיב. גם כחלק ממילה. בברכה, תומר 02:50, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • בוודאי שSymbol support vote.svg בעד. ‏Yonidebest Ω Talk 03:00, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד. כך מבטאים, המקור הוא מ"ייד" ולא מ"איד", זה שם הערך אצלנו, כל הסיבות בעד יידיש. ‏odedee שיחה 03:02, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד יידיש. זו הצורה המועדפת בעבודותיו של אוריאל ויינרייך, שהוא, למיטב ידיעתי, החוקר הידוע ביותר של השפה. צריך רק להיזהר לא להחליף את "אידיש" במקומות בהם זה ציטוט ישיר, כי זה יכול לפגוע. --אמיר א. אהרוני 16:02, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 18:49, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד שתי הצורות נכונות, להבנתי. יונתן שיחה 14:28, 5 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 14:12, 10 באוגוסט 2007 (IDT)

בינארי => בינריעריכה

שתי האפשרויות מופיעות בערבוביה בוויקיפדיה, ובאופן אישי, אני חושב שהא' מיותרת. (לא מדובר בתנועה ארוכה) יובל מדר 11:27, 3 באוגוסט 2007 (IDT)

לפי צורת ההגייה המוכרת לי, זו אכן תנועה ארוכה (באנגלית זה ניכר באופן מובהק יותר), כך שבינארי עדיף. יצויין בחיפוש בגוגל של מספר וריאציות קיבלתי תוצאות מעורבות. ‏DGtal‏ 11:41, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. אני מעדיף "בינארי". אסכים להחלפה הפוכה. ‏Yonidebest Ω Talk 12:16, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד לפי הידוע לי בינארי היא הצורה הנכונה, לכן אני מסכים עם יוני. ‏eytanarשיחהתרומות 12:21, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד לפי מילון רב ערך "בינארי" זו הצורה התקנית לכתיב מלא. בברכה. ליש 12:37, 3 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד ובעד החלפה הפוכה, בהתאם לדברים שנאמרו לעיל. בברכה, תומר 02:48, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד, בעד ההחלפה ההפוכה. ‏odedee שיחה 03:01, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד פתחתי הצבעה על החלפה הפוכה. בברכה, דניאלשיחה 18:59, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

בינרי ← בינאריעריכה

בהתאם להצבעה ההפוכה לעיל. לכלול גם את "בינרים", "בינרית" וכו'. לא עלו לי בראש מקרים שעלולים להשתבש בעקבות ההחלפה, אם מישהו חושב על משהו כזה שיעלה זאת בבקשה. בברכה, דניאלשיחה 18:58, 4 באוגוסט 2007 (IDT)

אני לא חושב שיש צורך בהצבעה נפרדת, בהצעה ההפוכה (הקודמת) הצטברו מספיק קולות לביצוע ההחלפה ההפוכה. בכל מקרה, את "בינרים" יש להחליף ל"בינאריים" ולא ל"בינארים", אם זה אפשרי לעשות זאת לא-בהחלפה-נפרדת. בברכה, תומר 19:18, 4 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, אבל לא לשכוח להגן על אבינרי. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 11:08, 5 באוגוסט 2007 (IDT)
  אביעד, הערות כמו "אבל לא לשכוח להגן על אבינרי" הן רק מבלבלות. שימו לב לדבריי: אלא אם צוין אחרת, ההצבעות פה מתייחסות למילים בודדות בלבד. ‏Gridge ۩ שיחה 17:33, 7 באוגוסט 2007 (IDT).
  באמת? למה? אני לא בטוח שזה המקרה. בכל אופן, במקרה הזה אין צורך ברווח לפני ואחרי המילה, למעט מקרה "אבינרי". אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 17:36, 7 באוגוסט 2007 (IDT)
  אביעד, אנא אל תשחזר אותי. הסרתי את דבריי מסיבה מסוימת. שתי הערות: ראשית, אל תשתמשו פה בתבנית {{חץ}} מפני שזה מקשה את הגישה מדף הש"א. שנית, כל ההצעות פה מתייחסות למילים בודדות אלא אם צוין אחרת. קחו זאת בחשבון. ‏Gridge ۩ שיחה 17:40, 7 באוגוסט 2007 (IDT).
  בכלל לא שיחזרתי אותך. היתה לי התנגשות עריכה ושחזרתי רק את עצמי. למיטב ידיעתי, לפחות. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 17:43, 7 באוגוסט 2007 (IDT)
  אם כך אני מתנצל על ההאשמה. ‏Gridge ۩ שיחה 17:53, 7 באוגוסט 2007 (IDT).
  חבל, יכול היה להיות משעשע :) דניאלשיחה 11:40, 6 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דניאלשיחה 11:40, 6 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע: בינרי ← בינארי. ‏Yonidebest Ω Talk 14:18, 10 באוגוסט 2007 (IDT)


נצחון, נצחונ -> ניצחון, ניצחונעריכה

גם כחלקים ממילים. לאחר הגנה מתאימה מפני ההחלפה על הערכים אוגוסטוס (תואר) ונצחון ישן. בברכה, תומר 15:37, 4 באוגוסט 2007 (IDT)ל

 • Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה. להגן, להפעיל בוט, לסגור. יש מאות מופעים וזה חשוב. ‏Gridge ۩ שיחה 02:50, 13 באוגוסט 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד דניאלשיחה 18:44, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 11:02, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

ז'נירו ← ז'ניירו; ז'נרו ← ז'ניירועריכה

בהתאם למה שהוסכם כבר בשיחה:ריו דה ז'ניירו. יש להפעיל הגנה על השורה הראשונה בערך ריו דה ז'ניירו. בברכה, דניאלשיחה 11:39, 6 באוגוסט 2007 (IDT)

אני Symbol support vote.svg בעד הבוט המוצע אם האמור לעיל יחול רק על הצירופים "ריו דה ז'נרו" ו-"ריו דה ז'נירו". יש גם מילים כמו ז'נרו (généraux - בצרפתית) ואולי גם ז'נירו שלא קשורה דווקא לריו. אלדדשיחה 20:37, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
איפה ראית את הדברים האלה? זה יהיה קצת בעייתי כי יש כאלה שיכתבו "ריו דה ז'נרו" עם כל מיני מקפים במקומות שונים ומשונים ואם הבוט יפספס את זה, זה יהיה יותר גרוע מזה שהוא ישנה את généraux... בברכה, דניאלשיחה 18:45, 14 באוגוסט 2007 (IDT)
ראיתי את זה בערכים הקשורים בהיסטוריה של צרפת, שבהם תעתקו את המילה généraux לעברית בתור "ז'נרו". יש, ואני מניח שעשויים להיות מופעים נוספים, כי זו צורת הריבוי בשמות מוסדות ומושגים המכילים את המילה "הכללי" או "הכלליים". אלדדשיחה 19:50, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אם כך, עדיף לבצע את ההחלפה כך: ריו דה(-|־| )ז'ני?רו -> ריו דה ז'ניירו . ז"א - עם מקף עברי, מינוס או רווח לאחר ה"דה" בשם העיר/מדינה. בברכה, תומר 19:55, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
נשמע טוב... דניאלשיחה 20:27, 18 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע: ריו(-|־| )דה(-|־| )ז'ני?רו -> ריו$1דה$2ז'ניירו. ‏Yonidebest Ω Talk 11:06, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

סינת'פופ ← סינתפופ או להפךעריכה

יש צורך להחליט. מצד אחד זה צריך להיות סינתפופ כמו סינתיסייזר (ולא סינת'יסייזר). מצד שני, מבטאים סינת'פופ. --‏The-Q‏ 03:34, 7 באוגוסט 2007 (IDT)

אני אומר סינת'פופ, כי כך זה נהוג, בניגוד לסינתיסייזר, שבעברית הוגים את שמו ללא גרש. בכל אופן, אני חושב שהמקום של זה הוא בדף השיחה של הערך. בברכה, נינצ'ה - שיחה - בואו לקרוא ולערוך!

קוביה -> קובייהעריכה

אחת מהיו"דים היא יו"ד שבאה אחרי חיריק והשנייה היא עיצור. בברכה, תומר 13:41, 10 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע כמילה בודדת, עם רווח לפני. ‏Yonidebest Ω Talk 11:07, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

קמץ קטןעריכה

ההצעה "אנייה -> אונייה" שהצעתי לא התקבלה משום שיותר מדי מצביעים העדיפו את כללי האקדמיה בנוגע לקמץ קטן, ולעומת זאת המצב המקובל אצלנו כיום, עם החלפות כמו תכנית -> תוכנית, נדחה. אני מצטט את דוד:

מה פעכס? קמץ קטן הוא הכי טוב שיש. תחי המהפכה!

מהפכה היא פוטנציאל, אך נכון לעכשיו מורצות החלפות שמבטלות את מדיניות האקדמיה בעניין קמץ קטן ומוסיפות ו"וים למילים הכוללות אותו בניקודן. עד מהפכה, החלפות כגון זו שבכותרת הן כשרות ומבורכות לחלוטין. בכל החלפת קמץ קטן שמוצעת לאחרונה, שומעים התנגדויות ונימוקי מדיניות האקדמיה, אך המצב המקובל אצלנו כיום הוא עם ו"ו במילים כמו תכנית או אנייה, ומצב של התנגדויות להצעות אלו מטעם פשוט של העדפת מחסור בוו"ו גרידא, בעוד המצב המקובל מנוגד להעדפה זו, היא בלתי אפשרית ומיועדת לחיסול מופעים, עד שתתרחש מהפכה. בכל מקרה, המצב הנוכחי הוא, כאמור, בלתי אפשרי, והפתרון לכך יהיה הצבעה חד־פעמית על בעד/נגד ו"ו בתוספת למילות קמץ קטן, משום שאני רואה שתוצאות ההצבעה הקודמת על כך, אם הייתה זאת אכן הצבעה, לא מוצאות חן בעיני ויקיפדים רבים בינינו, ודבר זה לא מאפשר את יישום המדיניות הנוכחית. לאחר ההצבעה, אולי באמת תהיה מהפכה, שעל אף שאני מציע לעתים החלפות הפוכות לה - אין לי כל בעיה איתה. בנוסף - לאחר הצבעה זו, לא יתקבלו נימוקי העדפת/אי־העדפת ו"ו לאחר מופע של קמץ קטן, וכל המילים שכוללות את סימן הניקוד (למעט מקים חריגים) ייכתבו (וחלקן יוחלפו עם בוט) בהתאם לתוצאות ההצבעה. בברכה, תומר 14:36, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
Symbol oppose vote.svg נגד תומר, אני מתנגד להצבעה הנוכחית. אין טעם להחליט אם אנחנו בעד ו' או נגדה, כי אין מדיניות קונקרטית. יש לנו מילים מסוימות שבהן אנחנו מעדיפים ו', ויש כאלה שבהן אנחנו מעדיפים ללא ו', על פי הכתיב של האקדמיה. בעניין הצעתך אנייה => אונייה, אני לא חושב שלא הצביעו כי חשבו שהיא לא טובה, אלא משום שחשבו שבוט לא מתאים לעניין. זו גם הסיבה שאני נמנע לא אחת מנקיטת עמדה בהצבעות שונות. לסיכום הנקודה, אני חושב שלא כדאי להצביע בעד הוי"ו או נגדה. אם יש צורך להצביע - הצבעה צריכה להיות לגופה של מילה, ולא לגופו של הכלל. אלדדשיחה 17:54, 10 באוגוסט 2007 (IDT)

הצבעהעריכה

בעד הוספת ו"ועריכה

נגד הוספת ו"ועריכה

אתה יודע עבור מה אתה מצביע? תוכל לתת דוגמאות למילים שבהן אתה מתנגד להוספת הוי"ו? אלדדשיחה 18:02, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
במילים אחרות, האם אתה בעד הכתיב "אנייה", במקום "אונייה", לדוגמה? או בעד "קרבן" - במקום "קורבן"? אלדדשיחה 18:03, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
אני נגד החלת דין כללי על כל המילים. כל מקרה צריך להשפט לגופו. בדיון הזה אני נגד הוספת האות ו"ו למילה "אנייה". גילגמש שיחה 18:11, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
אם כך, אני שמח שהעליתי את העניין. נראה לי שפיספסת את הנקודה של תומר: הוא מעלה כאן דיון עקרוני, האם כאשר יש קמץ קטן במילה, נכתוב אותה תמיד ללא וי"ו, או שתמיד צריכים להוסיף וי"ו למילה כזאת. כפי שכתבתי לעיל, אני מתנגד לעצם המשאל בין הוויקיפדים, כי הדיון צריך להתנהל לגופה של מילה, ולא לגופו של הכלל, האם קמץ קטן תמיד ייכתב ללא וי"ו. אלדדשיחה 18:15, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
אמרתי שאני נגד דין מחייב לכל המילים. גילגמש שיחה 18:37, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
נראה לי שמה שאלדד מנסה לומר זה שהצבעת לא מה שאמרת: הצבעת "נגד הוספת ו"ו", כפי שכתוב בכותרת, ולא "נגד דין מחייב לכל המילים". ‏Yonidebest Ω Talk 18:46, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
אכן. ולכן ה-Symbol oppose vote.svg נגד שלך לעיל לא תופס לדיון הנוכחי, שהוא דיון עקרוני, ולא מתייחס אך ורק למילה "אנייה" או "אונייה". חשוב היה להבהיר את הנקודה, למען הסר ספק. אלדדשיחה 18:47, 10 באוגוסט 2007 (IDT)
מסכים עם אלדד. דניאל ב. 02:41, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. --Act 14:40, 17 באוגוסט 2007 (IDT)

[[שורש (לשון) ← [[שורש (שפות שמיות)עריכה

לאחר שהעברתי את הדף שורש (לשון) לשם שורש (שפות שמיות) (ראו סיבה בשיחה:שורש (שפות שמיות)#שם הערך), נותרו עשרות דפים המקושרים לשם הקודם. עדכון הקישורים בדפים אלה דחוף למדי, מכיוון ששורש (לשון) הוא ערך בפני עצמו ולא דף הפניה. האם הדבר ניתן לביצוע על ידי בוט ההחלפות או שעליי לעשות זאת ידנית? בברכה, ‏nevuer‏ • שיחה 23:00, 12 באוגוסט 2007 (IDT)

לדעתי אין מנוס מהחלפה ידנית - אמנם רוב ההתייחסויות הן לשורש בשפות שמיות, אבל יש לא מעט ערכים דוגמת בוסניה הרצגובינה, המכילים התייחסות לשורשים בשפות לא-שמיות. נדב 23:56, 12 באוגוסט 2007 (IDT)
אוקיי, תודה לך. ‏nevuer‏ • שיחה 00:03, 13 באוגוסט 2007 (IDT)

המשימה בוצעה ידנית, אפשר לארכב את הדיון. ‏nevuer‏ • שיחה 01:16, 13 באוגוסט 2007 (IDT)

מצוה -> מצווהעריכה

כאשר יש לפני כן את אחת מהאפשרויות הבאות: רווח , ( , " , ' , - , ־ , או אחת מהאותיות הבכלומש. בברכה, תומר 02:21, 13 באוגוסט 2007 (IDT)

אני חושב שעלולה להיות עם זה בעיה בציטוטים מהתנ"ך, שבהם איננו מפעילים את הכתיב הנהוג בוויקיפדיה. ‏odedee שיחה 04:38, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
יש דרך אולי שהבוט לא יחליף בתוך תבנית הציטוט? נטע - שיחה מפעילים - ראו נא! 11:06, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
לא כרגע. ‏Yonidebest Ω Talk 11:09, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד--Act 14:42, 17 באוגוסט 2007 (IDT)
 • אין טעם להצביע נגד. תומר ואני מושכים את תמיכתנו לאחר שהובהרה הבעיה. ‏Gridge ۩ שיחה 14:46, 17 באוגוסט 2007 (IDT).

מי הזיז את הדגש שליעריכה

בעיית הדגש נפתרה ! ראו ויקיפדיה:ניקוד#פתרון מעשי לבעיית הדגש. ראו לדוגמה ערך מפוצץ בניקוד כמו בניינים בעברית לעומת גירסה של אותו ערך לפני הפתרון. (משאית עם מדליות בדרך לבית שלי).
לאור זאת צריך לבצע את התיקונים הבאים:

 • צרוף 2 התווים: ָּ (קמץ ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ָ
 • צרוף 2 התווים: ַּ (פתח ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ַ
 • צרוף 2 התווים: ְּ (שווא ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ְ
 • צרוף 2 התווים: ֵּ (צֵירה ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ֵ
 • צרוף 2 התווים: ֶּ (סגול ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ֶ
 • צרוף 2 התווים: ֹּ (חולם ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ֹ
 • צרוף 2 התווים: ֻּ (קובוץ ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ֻ
 • צרוף 2 התווים: ִּ (חיריק ולאחריו דגש) יוחלף ל: {{דגש}}ִ
 • לדעתי אין טעם לעשות פעולה דומה על ֲ (חטף פתח), ֳ (חטף קמץ) ֱ (חטף סגול) בגלל חוקי הניקוד. (מישהו חושב שיש טעם ?)

שימו לב שבכל התיקונים הדגש משנה את מקומו: לפני התיקון הדגש ממוקם אחרי הניקוד הנוסף (קמץ/פתח וכו'), ואילו לאחר התיקון הדגש ממוקם לפני הניקוד הנוסף (זה מהות כל התקלה המתוארת בהרחבה ב-ויקיפדיה:ניקוד). דףהשדה המגנטי של כדור הארץשיחה 07:16, 13 באוגוסט 2007 (IDT)

נפתרה גם בעית השין הימנית והשמאלית - ראו תבנית:שין ימנית ו-תבנית:שין שמאלית. לאור זאת צריך לבצע גם את התיקונים הבאים:
 • צרוף 3 התווים: שָׁ (האות ש + קמץ + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ָ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתָ
 • צרוף 3 התווים: שַׁ (האות ש + פתח + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ַ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתַ
 • צרוף 3 התווים: שְׁ (האות ש + שווא + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ְ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתְ
 • צרוף 3 התווים: שֵׁ (האות ש + צֵירה + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ֵ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתֵ
 • צרוף 3 התווים: שֶׁ (האות ש + סגול + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ֶ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתֶ
 • צרוף 3 התווים: שֹׁ (האות ש + חולם + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ֹ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתֹ
 • צרוף 3 התווים: שֻׁ (האות ש + קובוץ + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ֻ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתֻ
 • צרוף 3 התווים: שִׁ (האות ש + חיריק + הנקודה של שין ימנית) יוחלף ל: {{שין ימנית}}ִ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין ימניתִ
 • צרוף 3 התווים: שָׂ (האות ש + קמץ + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ָ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתָ
 • צרוף 3 התווים: שַׂ (האות ש + פתח + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ַ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתַ
 • צרוף 3 התווים: שְׂ (האות ש + שווא + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ְ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתְ
 • צרוף 3 התווים: שֵׂ (האות ש + צֵירה + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ֵ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתֵ
 • צרוף 3 התווים: שֻׂ (האות ש + סגול + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ֶ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתֶ
 • צרוף 3 התווים: שֹׂ (האות ש + חולם + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ֹ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתֹ
 • צרוף 3 התווים: שֻׂ (האות ש + קובוץ + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ֻ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתֻ
 • צרוף 3 התווים: שִׂ (האות ש + חיריק + הנקודה של שין שמאלית) יוחלף ל: {{שין שמאלית}}ִ וכך זה יראה אחרי: תבנית:שין שמאליתִ
דףהשדה המגנטי של כדור הארץשיחה 08:23, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד - הפתרון הזה לא טוב. אי אפשר יהיה לקרוא את הטקסט בצורה שוטפת כשיש תבניות כאלו (בתבנית העריכה כמובן). אנונימיים ייבהלו, החדשים יתבלבלו ורק הוותיקים איכשהו יצליחו להסתדר עם זה, אולי. למיטב הבנתי, הבעיה היא במערכת ההפעלה חלונות 98 בלבד, ואולם עם השנים השימוש במערכת הפעלה זו רק פוחת - כלומר בעוד זמן לא רחוק נמצא את עצמנו משתמשים בכל התבניות המיותרות הללו. צריך להציב גבולות. מבחינתי, בעיית הניקוד נפתרה ברגע שמיקרוסופט הוציאה את SP2. אי אפשר לדרוש מכל המשתמשים בעולם לשדרג, אבל הקידמה לא תעצור. אם אתם מחפשים משהו שדרוש תיקון - אני יכול להמליץ על המעבר למקף עברי. ‏Yonidebest Ω Talk 11:19, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד - עד שיוסבר, כפי שביקשתי, באלו מערכות הפעלה ודפדפנים מדובר. אם יוני צודק, אני נגד מוחלט. חגי אדלר 13:29, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • יוני וחגי שלום !
  הבעייה קיימת בחלונות XP וגם בחלונות 2000. אנא קראו בעיון את ויקיפדיה:ניקוד. מתברר שהכל נובע מהגדרות לקויות של Unicode, ותוכניתני ויקימדיה מחוייבים לפעול לפי הגדרות לקויות אלה - ואין לזה שום קשר למערכת הפעלה.
  המצב הנוכחי הוא איום ונורא, ותבנית:דגש שמכילה בסך הכל נקודה אחת קטנה - הינה פתרון מעולה, ממש מהפכה.
  לדעתי מה שתוכנת ויקימדיה עושה (החלפת סדר התווים בזמן שמירה בלי ידיעת המשתמש) - מבלבל לא פחות !
  כדי לפתור את בעית הבלבול האפשרי למשתמשים חדשים, אני מציע:
 1. להטמיע את השימוש בשלוש התבניות החדשות בדפי העזרה למתחילים ולמתקדמים, ובמקומות נוספים (הטילדה הרביעית ?)
 2. להכניס את שלוש התבניות החדשות האלה לסרגלי הכלים שבתחתית חלון העריכה, ואז משתמש שילחץ על תבנית:שין שמאלית יקבל בחלון העריכה {{שין שמאלית}} - זו גם דרך מצויינת להטמיע את הנושא !
 3. לבצע את הבוט אך ורק על דפים במרחב הראשי ובמרחב התבניות שקיימים מעל חצי שנה (זה אפשרי טכנית ?) - כך לא נתערב בדפים שנוצרו על ידי משתמשים חדשים.
דףהשדה המגנטי של כדור הארץשיחה 13:52, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
יש לי XP ואין לי שום בעיה עם הניקוד. בכל מקרה, הפתרון הזה אינו נוח. עדיף למצוא פתרון שלא ייראה בדף העריכה. DMY, איך זה שהתבנית הזו פותרת את הבעיה? האם אין דרך לתקן את המצב באמצעות קוד JS כמו הזזת הדגש שמאלה או ימינה)? ‏Yonidebest Ω Talk 15:55, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
לפי ההסבר המלומד ב-ויקיפדיה:ניקוד זה כנראה בעיה בשמירת הדף, ולכן ה"פטנט" זה להערים על מנגנון השמירה באמצעות תבניות. אם אתה יכול לפתור את הבעייה עם JS - אז בבקשה - אני כבר שולח את המשאית עם המדליות שהגיעה אלי - לכיוון רעננה...
בינתיים הכנתי טיוטה לסקר ניקוד וזו ההזדמנות שלך לראות כיצד אני רואה את הניקוד המעוות (בשחור) ואת הניקוד המתוקן (באדום). מה דעתך על סקר כזה ? (כמובן שאפנה לאחד הביורוקרטים כדי לקבל אישור להפצת הסקר). דףהשדה המגנטי של כדור הארץשיחה 16:40, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
כמה הערות:
 • הניקוד בשורה החמישית אות ראשונה ושניה אינו זהה. אנא תקן.
 • אם הבעיה היא אצל אנשים בעלי דפדפן IE 5.5 ופחות או FF 1 חבל על הזמן. אנו לא בית תוכנה ששומר תאימות 10 שנים אחורה. יתכבדו וישדרגו.
 • כדאי לציין בסקר שמי שרואה את האדום והשחור אותו דבר, פשוט יציין זאת. אין צורך בתצלומי מסך. צריך גם לציין גרסת הפעלה וגרסת דפדפן.
 • להיות ריאלים... אם אתה מקבל 5 תגובות על הסקר - יצאת ענק.
 • לידיעה, אצלי, XP ו-IE 7, אין הכדל ביו האדום והשחור להוציא הבעיה שציינתי לעיל.
 • אופס, עכשיו אני רואה שבשני הצבעים אני בכלל לא רואה את סימני הפיסוק התחתיים... מה קורה?

חגי אדלר 19:26, 13 באוגוסט 2007 (IDT)

תוקן, נא בדוק עכשיו.
לגבי דפדפנים ישנים - ויקיפדיה פתוחה לכלל הציבור, גם לבעלי דפדפנים לא הכי חדשים. ויקיפדיה מיועדת לא רק לוויקיפדים ! דףהשדה המגנטי של כדור הארץשיחה 20:12, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
למיטב ידיעתי, הבעיה נפתרה רק במערכת ההפעלה Windows XP-SP2. בכל גרסה קודמת של Windows, אפילו XP-SP1, הבעיה קיימת, כך שמשתמשים רבים סובלים ממנה. דרך אגב, היום גררתי את המכונית שלי למוסך, והודעתי למוסכניק שאי אפשר להתניע אותה. המוסכניק נכנס למכונית שלו, התניע ברגע, ואמר לי "המכונית שלי מתניעה ברגע, אני לא מרגיש שיש בעיה". דוד שי 20:32, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
דוד, אהבתי את הבדיחה, אך מובטחני שאתה מכיר את הפסוק "ואין הצער שווה בנזק המלך". אם זה רק בדפדפנים ישנים, זוהי סתם הטרדה. אם זו בעיה לכל מי שיש לו SP1 ומטה, יש מקום לתיקון. חגי אדלר 22:25, 13 באוגוסט 2007 (IDT)
 • במחשבה שנייה, אני לא מתנגד להחלפה. עם זאת, לפי בדיקה שהרצתי, ב-4,721 ערכים יש לפחות דגש אחד (ואולי יש עוד ערכים עם שי"ן שמאלית / ימנית). זו תהיה ההחלפה הספציפית הגדולה ביותר שאעשה עד היום (יש לי מעל 60,000 עריכות במרחב הראשי), ואני רוצה לוודא שלא אתחרט על זה. שחזור פעולות הבוט הוא נורא מייגע, במיוחד כשמדובר בסדר גודל כזה. צריך לחשוב כמה פעמים אילו החלפות אנחנו רוצים ואילו לא (למשל, נראה לי שאחד השי"ן-ים אינה בעיה). ‏Yonidebest Ω Talk 16:21, 14 באוגוסט 2007 (IDT)
  אגב, דוד שי, שלשום לקחתי את נגן המוזיקה שלי לטכנאי והודעתי לו שאני לא מצליח להכניס דיסקים לנגן. הטכנאי לקח את הנגן שלי, הרים גבה ואמר לי "אני יודע מה הבעיה. הנגן שלך הוא ווקמן. מה שאתה מחפש זה דיסקמן. אם אתה רוצה להיות ממש באופנה, תשדרג לנגן MP3. אוכל לסדר לך חצי מחיר". ‏Yonidebest Ω Talk 19:05, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol oppose vote.svg נגד – מבקש החלפה הפוכה, מה זה הבלגן הזה? אני משתמש בפיירפוקס על Windows XP ואין לי שום בעיה עם זה. בכל מקרה, ה"כלל" שצריך לשים את הדגש לפני סימן הניקוד ידוע לי מקדמת דנא, וצריך פשוט להכליל אותו בהנחיות לכתיבה בוויקיפדיה. התבניות הן רעיון נוראי, אי אפשר לקרוא ולכתוב ככה בצורה נורמלית. אשמח אם תסיר את התבניות שלך. בברכה, דניאלשיחה 18:53, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

אם שמים את הדגש לפני סימן הניקוד, אז אין בעיית תצוגה? ‏Yonidebest Ω Talk 19:06, 14 באוגוסט 2007 (IDT)
אני חושש שאינכם מבינים את מהות הבעיה: כלל לא משנה באיזה סדר תקליד את סימני הניקוד בחלון העריכה, הדגש תמיד יישמר אחרי הניקוד התחתי, מכיוון שהטקסט עובר נורמליזציה לתקן יוניקוד לפני שהדף נשמר. הבעיה היא אמיתית - גם אם בפלטפורמה הספציפית שלך היא לא באה לידי ביטוי - והתבניות הם work around זמני חיוני, מפני שלא נראה שיש למפתחים כוונה לתקן את הבאג ברמת התוכנה (למעשה, הבאג הוא כנראה במערכת ההפעלה ולא במדיה ויקי או בתקן יוניקוד). לפרטים נוספים ראה ויקיפדיה:ניקוד. ‏nevuer‏ • שיחה 19:10, 14 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד אף על פי שהיוזמה יפה, הפיתרון מסורבל ומקשה על העריכה. בנוסף, יש לברר בדיוק למה הבעיה מופיעה במערכות הפעלה מסוימות והאם יש איזו הגדרה שפותרת את זה. אצלנו הבעיה לא מופיעה. א&ג מלמד כץשיחה 19:23, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

אני חושב שכדאי לקחת את הדיון הזה למזנון ולראות מה אחרים, משתמשים שיש להם בעיות, חושבים על הפתרון. ‏Yonidebest Ω Talk 14:41, 17 באוגוסט 2007 (IDT)

 • נגד ההחלפה מהסיבות שצוינו לעיל. מילא אפשר היה לתקוע איזה תו לא נראה (למשל תו כיווניות) מיד אחרי הדגש (למשל בּ‏ָ) אבל התבניות האלו מסורבלות. ערן 19:29, 18 באוגוסט 2007 (IDT)

בכדי => כדיעריכה

הצורה הנכונה היא "כדי". יש לנו כ-1,800 מופעים של "בכדי", מספר רב מדי מכדי לטפל בהם באסם. עדיף להטיל את המלאכה על הבוט.
הסתייגות אחת: הבוט צריך לדלג על כל המופעים של "לא בכדי".
אם יש בערך כלשהו "בכדי" במשמעות "בכדים של" - מילה זו תיפגע בהחלפה, אבל סביר שפגיעה זו תהיה זניחה (ה-ב' תימחק, אבל המשפט עדיין יהיה קריא).
אבקשכם להצביע, כדי שנוכל לכלול את ההצעה הנוכחית כבר בריצת הבוט הקרובה. אלדדשיחה 16:43, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

 • Symbol question.svg מתלבט כבר אמרנו שעניינים סגנוניים כמו "למרות ש" אינם בוטביליים. במה שונה הצעה זו? דניאלשיחה 18:55, 14 באוגוסט 2007 (IDT)
לא, לא מדובר כאן בעניין סגנוני. אילו זה היה עניין סגנוני, לא הייתי מעלה זאת כאן.
מתוך מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה, אבא בנדויד והדסה שי: "בכדי" - הבי"ת מיותרת. מחק אותה! (וכן "באם" - אבל זה כבר עניין אחר, ואין מערבין שמחה בשמחה ;-)).

הצורה הנכונה בעברית היא "כדי", לא "בכדי", אבל היות שיש כל כך הרבה מופעים (and counting...), עדיף לטפל בכך בעזרת הבוט. אלדדשיחה 19:47, 14 באוגוסט 2007 (IDT)

אני עדיין לא התשכנעתי שמדובר בעניין לא סגנוני, אני מכיר אינספור ספרים (חלקם יצירות אומנות בספרות העברית) שמשתמשים ב"בכדי". הייתי רוצה לשמוע יותר סימוכין לכך שמדובר בטעות של ממש, ולא איזו המלצה או העדפה. בברכה, נינצ'ה - שיחה - בואו לקרוא ולערוך! 17:16, 21 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד. (עם הסתייגות לשונית: על הבוט לזהות את הצורה "בכדי שֶ..." כמובן). ‏Danny-w‏ 02:38, 15 באוגוסט 2007 (IDT)
נכון, או בכדי ל.... אלדדשיחה 04:48, 15 באוגוסט 2007 (IDT)
דני, אבל מה הבעיה עם "בכדי" לבדה? אלדדשיחה 05:05, 15 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד בוט, בעד תיקון ידני. יש "לא בכדי", שמשמעותו "לא לחינם":
"לא בכדי באנו בארץ ישראל לתוך מדבר. ותהא ההשגחה ברוכה על כך, שלא הכניסה אותנו לתוך ארץ בנויה!" (תחית התרבות בארץ ישראל / חיים נחמן ביאליק)
דוד 12:33, 17 באוגוסט 2007 (IDT)
הבוט יתעלם מהמופע של "לא בכדי". גילגמש שיחה 12:35, 17 באוגוסט 2007 (IDT)
מצטער, לא קראתי בעיון. דוד 12:53, 17 באוגוסט 2007 (IDT)
דוד, אם גם אתה בעד - אשמח אם תצביע. כדאי להריץ את הבוט, כי כאן אין בעיה סגנונית: בכדי אמורה להיות "כדי", על פי הנחיותיהם של עורכי לשון וספרים שונים בנושא זה. אלדדשיחה 18:02, 17 באוגוסט 2007 (IDT)
אם כך, הבוט צריך להתעלם מן המקרים שבהם לאחר "בכדי" מופיעות המילים השמן/שמן/החרס/חרס. יש אפשרויות נוספות שתוכל לחשוב עליהן, עודדי? אלדדשיחה 19:46, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד רק כאשר זו מילה בודדת (אפשר להוסיף גם את האפשרויות של וי"ו או שי"ן לפני), ובכפוף להגבלות שצוינו לעיל. בברכה, תומר 19:49, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדGt11‏ 17:33, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. לא משימה מתאימה לבוט. הצורה עדיין מקובלת בעברית, ולכן עדיף לתקן ידנית במקרים שזה ממש צורם. מה יקרה אם תהיה יצירה ספרותית או סרט שיקרא "בכדי שנאהב"? מה לגבי "הפצצות הוטמנו בכדי החלב"? או "חביצת חמאה נעשית בכדי שמנת עשויים נירוסטה"? Nbinen - שיחה 17:57, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד גילי ראם 18:05, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד אך כדאי גם להתעלם מ-"בכדי ה" כך שרוב השימושים בכדים של לא ישונו (בכדי החרס, בכדי הנירוסטה וכו'). יונתן שיחה 18:15, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד יותר מידי יוצאים מן הכלל, ובכלל החוק אינו גורף. נינצ'ה - שיחה - בואו לקרוא ולערוך! 18:20, 22 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע, משהו כמו "(?!לא) בכדי (?!ה|שמן|חרס)" -> "$1 כדי $2". ‏Yonidebest Ω Talk 11:16, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

בניהם - טעות נפוצה למדי בוויקיפדיהעריכה

המילה "בניהם" כשיבוש של "ביניהם" מופיעה בערכים רבים. לא ניתן להריץ בוט, כי לפעמים היא מופיעה גם במשמעות הנכונה, "הבנים שלהם". לתשומת לבכם - אנא תקנו בערכים השונים כאשר אתם נפגשים במילה השגויה. אלדדשיחה 17:55, 17 באוגוסט 2007 (IDT)

מילה נוספת שגם היא משובשת - בניהן (היא צריכה להיות, בדומה למילה שלעיל, ביניהן). אלדדשיחה 00:11, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
האם גם בינהם ובינהן לא נכון? (אם כן, את זה כן אולי אפשר לעשות עם בוט) בברכה, נטע - שיחה מפעילים - ראו נא! 16:12, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אכן, בינהם ובינהן הן מילים שגויות. הצורות הנכונות הן ביניהם וביניהן. אולי כדאי לתקן זאת בעזרת הבוט. לא הצעתי שימוש בבוט קודם לכן עבור מילים אלה כי יכול להיות מצב, היפותטי, שיש או שיהיה שם של אישיות כלשהי, בינהם או בינהן, ולכן חששתי להפקיד את התיקון בידי מנגנון אוטומטי. אלדדשיחה 18:43, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אף פעם לא הבנתי למה "בינהם", "בינהן", "ביננו" וכו' הן צורות שגויות. דניאלשיחה 20:28, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
"בינהם -> ביניהם", "בינהן -> ביניהן" הן החלפות קיימות (90, 91). בברכה, תומר 23:40, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אופס /= כבר עברתי על זה... נו מילא נטע - שיחה מפעילים - ראו נא! 00:14, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
לדניאל: מכיוון שלאחר המילה "בין", בהטיותיה בצורות הרבים, צריך להוסיף יו"ד: ביני, בינך, בינך, בינו, בינה, בינינו, ביניכם וכו'. אלדדשיחה 00:37, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
זה נכון, אבל השאלה למה. בעברית מילות היחס מתחלקות לשני סוגים: אלו שמקבלות ai בגוף ראשון יחיד (עלי, אלי, תחתי, מאחורי וכו') ואלו שמקבלות i (שלי, אצלי, בתוכי, אותי, איתי וכו'). הסוג הראשון מקבל יו"ד בריבוי (עליכם, אליהם, תחתינו, מאחוריהן) והסוג השני לא (שלנו, אצלכם, בתוכם, אותן, איתכם). למה "בין" יוצאת דופן? אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:14, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
מעצם הצטרפותך לשאלה, האם אני מבין נכון שאתה שולל את הוספת היו"ד ברבים למילה "בין"? התשובה שלי באולם ההחלפות של הבוט היא שזה ככה כי זה ככה, וזו הצורה בעברית. לדעתי, הדיון על הסיבה יכול להתנהל באחד מדפי השיחה של כל אחד מאיתנו, אבל לאו דווקא כאן. אלא אם כן, הצורה בינהם/בינהן נכונה, לדעתך (מה שקשה לי להניח). אלדדשיחה 12:20, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אני בעד הכתיב עם יו"ד, כמובן, אם כי לא ברור לי למה. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:23, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אגלה לך סוד: גם אני לא הבנתי למה, ומתישהו (בעבר) גם בדקתי במילונים שוב את הטיית מילת היחס הזאת, כדי לוודא שלא קיימת צורה חלופית. אלדדשיחה 12:32, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
לפחות בגוף שלישי רבים קיימות גם הצורות "בינם" ו"בינן". אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:34, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
נכון. שכחתי לציין את זה כאשר פתחתי את החטיבה הנוכחית, אם כי היה לי חשוב להזכיר זאת. אלדדשיחה 12:35, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

ליברית => לברית, ליבריתן =>לבריתןעריכה

לברית (ליברטו) הוא הצורה המילונאית בעברית, אך לפני שתיקנתי את הערך נפוצה בוויקיפדיה הצורה השגויה והתיקון מתאים לבוט. בברכה. ליש 17:27, 18 באוגוסט 2007 (IDT)

הצורה המוכרת לי ל-libretto בעברית היא "ליברית". ייתכן שאתה צודק, והצורה הנכונה היא "לברית" - אבל עד לרגע זה לא הייתי מודע לכך ש"ליברית" היא מילה שגויה. אני חושב שצורת הכתיב "ליברית" אמורה להיות נכונה, ולוא משום הדמיון הרב למילה "לַבּרית", המבלבל כל כך. לא כדאי, לדעתי, לשנות "ליברית" ל"לברית". אלדדשיחה 18:48, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אני מצרף כאן ציטוט משיחה שהתנהלה בדף ההמלצה של האופרה הגרמנית:
לענין הערתו של אורי רדלר [לפי מילוני, ליברית, מליברטו, הוא שע"צ זכר מ"ליברטו" באיטלקית], המילה איננה ליברית, אלא לברית וראו מה יש למילון רב ערך להגיד בנושא המין:

לִבְרִית = (עֵרֶךְ מִלּוֹנִי)

כתיב מלא תקני: לברית
חלק דיבר: שם עצם
מין: נקבה
בברכה. ליש 17:39, 5 באוגוסט 2007 (IDT)

אתה צודק. אני טועה. אורי רדלר 21:08, 5 באוגוסט 2007 (IDT)

אני חושב שהשיחה מדברת בעד עצמה. בברכה. ליש 19:09, 18 באוגוסט 2007 (IDT)

קודם עניתי בלי לבדוק במקורות, מתוך תחושתי הלשונית האישית. בעקבות תגובתך, בדקתי במילוני, מילון אבן-שושן (המילון החדש). ובכן, בניקוד, לִברית, ובכתיב הלא-מנוקד - ליברית. אכן, זו הייתה גם תחושתי. אני חושב שהסיבה היא שמדובר במילה לועזית, שהרי הצורה העברית אמורה לחקות את הצורה הלועזית, ליברטו. והרי במילים לועזיות אנחנו כן מוסיפים יו"ד (למשל, היסטוריה, היסטולוגיה וכו'). אלדדשיחה 19:13, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
ליברטו היא מילה לועזית, לברית היא מילה עברית למהדרין, כמו עברית (אותו משקל). אבן שושן מיושן ולא מעודכן, רצוי שתעבור ל"רב ערך" או ל"רב מילים" (גם בו מופיע לברית). בברכה. ליש 19:18, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
נתקלתי כבר בשגיאות ברב-מילים, או - אם לא "שגיאות", אז אי התאמה עם הכתיב הנהוג בחלק מן המילונים המקובלים (בנוסף לכתיבתי בוויקיפדיה, אני מנהל שני פורומים בנושאי תרגום ועריכה ועברית, ושם אני קורא מדי פעם תגובות של החברים הגולשים על מילים שהכתיב שנתקלו בו ברב-מילים שונה מן הכתיב המקובל). בכל אופן, לא התכוונתי לטעון מלכתחילה (וגם לא טענתי) שהכתיב שלך שגוי, אלא שגם הכתיב "ליברית" מקובל, או אמור להיות מקובל. אני חושב שלא כדאי להעביר כל ליברית לכתיב "לברית", כי זה עלול לגרום לאי הבנות בטקסטים שונים. עדיף המצב הנוכחי, שבו, כפי שנוכחתי מקודם, אם כותבים "ליברית" מגיעים דרך ההפניה לערך "לברית". אלדדשיחה 19:27, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
בדקתי עכשיו במילון נוסף שלי, מילון ההווה של שושנה בהט ומרדכי מישור. הדפסה שלישית מ-1995. הערך מופיע כ"לברית", ובצורת הריבוי כתוב "ליבריות". נראה שבמילה הזאת יש חילוקי דעות בין רב-מילים לבין מילונים אחרים. אלדדשיחה 19:27, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
אני חושב שההבדל הוא בין המילונים החדשים (מהשנים האחרונות) ובין המילונים הישנים. בכל מקרה תשאר הפניה מליברית ללברית. לא דחוף לי ואני מוכן להמתין עד שגם אתה תשתכנע. בברכה. ליש 19:37, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
מילון ההווה מ־1995 הוא מילון ישן?? ולפי האתר של סטימצקי באינטרנט, "רב ערך" הוא לקסיקון אנציקלופדי ולא מילון. מה גם שבחיים לא שמעתי עליו. דניאלשיחה 20:33, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
ולגופו של ערך, לברית הוא סופר־קצרמר, בן שורה אחת בלבד (!!!). לא עדיף להשקיע בהרחבתו מאשר במלחמות סרק? בברכה, דניאלשיחה 20:33, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
זהו אחד המקרים שבהם אני מוכן להתעלם מהכתיב שמציע המילון. הצורה לברית היא מבלבלת ויש להימנע ממנה. ‏odedee שיחה 19:39, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
כרגע זהו שם הערך. אין פה כל כך אחידות... דניאלשיחה 20:35, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
"ליברית" יכולה להיות גם מישהי מליבריה. (אם כי סביר שזה רק מיעוט זעיר מהמופעים). דב ט. 23:48, 18 באוגוסט 2007 (IDT)
ודאי, אבל "ליברית" דנן תופיע תמיד בהקשר ספציפי, לצד אופרה, לדוגמה: "ליברית מאת.." או "את הליברית כתב...", כך שאין כל כך מקום לטעויות. אלדדשיחה 00:24, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol oppose vote.svg נגד--Act 02:03, 20 באוגוסט 2007 (IDT)

רלבנטי -> רלוונטיעריכה

בהתאם להחלטות לבצע את ההחלפות "טלביזיה -> טלוויזיה" ו"דיביזיה -> דיוויזיה". בברכה, תומר 11:38, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

זה לא אותו דבר, בטלוויזיה ובדיוויזיה יש צירוף של VI, אך לא ברלבנטי/רלוונטי, כאן הצירוף הוא VA. בברכה. ליש
אני חושב שהנטייה כיום היא לתעתק צליל V במידת האפשר בו"ו - לא תמיד זה עובד (את Svevo אי אפשר לתעתק כך, למשל), אבל במקרה שלנו זה אפשרי ובעיני גם עדיף. אני Symbol support vote.svg בעד. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:07, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 11:18, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

נורבגיה -->נורווגיה, שבדיה-->שוודיהעריכה

הכתיב בבי"ת הוא תקני, אך מיושן. כיום המגמה היא לעבור במידת האפשר לתעתוק הצליל V בו"ו. בגוגל יש לכתיב בבי"ת יתרון מספרי, אך הכתיב בו"ו גם הוא נפוץ ביותר. על פי תשובה שקיבל פורטניו מהאקדמיה,

העדפת הוי"ו על הבי"ת בתעתיק מילים לועזיות היא אכן מגמת האקדמיה כבר שנים רבות ולאחרונה - החלטה של ממש. אינני יודעת אם צריך לקרוא לכתיב "שבדיה", "נורבגיה" טעות, אבל ברור שהכתיב הרצוי מלכתחילה הוא שוודיה, נורווגיה.

אם ההחלפה תתקבל, יהיה צורך להעביר גם את שמות שני הערכים. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:19, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

עדיף לקיים דיון זה בדפי השיחה של הערכים, שם היו כבר דיונים בנושא זה ממש. ‏odedee שיחה 12:32, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
בסדר, אבל זה ממש עקרוני? לפחות כך נוכל גם לרכז את הדיון על שני הערכים במקום אחד, וגם להצביע. נראה לי פשוט יותר יעיל. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:35, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
גם אני מעדיף שוודיה ונורווגיה, והעדפתי כך תמיד. הכפפתי את עצמי לכלל הנהוג כאן, כי ראיתי שהייתה על כך כבר הצבעה. הייתי שמח אילו יכולנו להפוך את ההחלטה, ולכתוב את שמותיהן של שתי המדינות הללו ב-ו' במקום ב-ב'. אלדדשיחה 12:36, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
זה לא מאוד עקרוני, ולמעשה ההחלטה על הכתיב ב-ב' התקיימה דווקא כאן, אבל נראה לי רצוי שהדיון יהיה מרוכז במקום אחד ולא בשניים. מצד שני ממילא מדובר בשני ערכים, אז אולי אין הבדל גדול. מה שבכל מקרה כדאי הוא להפנות מלוח המודעות, משיחה:נורבגיה ומשיחה:שבדיה לדיון כאן, כדי שמי שעוקב אחר ערכים אלה ישים לב לדיון. כפי שכתבתי שם, גם אני מעדיף את הכתיב ב-ו'. ‏odedee שיחה 13:03, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אני נוטה להתנגד עקרונית. היה דיון, והוחלט על בי"ת. הואיל ואין כאן עניין מהותי, ושום דבר לא השתנה, רצוי להימנע מדיון חוזר. דב ט. 13:08, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
בינתיים, ממה שנראה כאן, אתה היחיד המביע התנגדות, וכולנו (כל המשתתפים בינתיים) בעד שוודיה ונורווגיה. אלדדשיחה 13:17, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
היות שמעבר לדעותינו - של אביעד, של עודדי ושלי, יש גם המלצת אקדמיה שתומכת בעניין, נראה לי שהשתנה כאן משהו, וכדאי להחליט על הפיכת ההחלטה הקודמת. אלדדשיחה 13:19, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
ההמלצה לתעתק צליל V לו"ו קיימת, לפי תשובת האקדמיה, שנים רבות. הכתיב שבדיה לא הוכרז כטעות. אני מתנגד לעצם העלאת הנושא, בשם עקרון סופיות הדיון. זה פתח לבלגן אינסופי. דב ט. 13:23, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אני מצטרף לדעתו של דב. לא בכל מקרה חייבים לקבוע כתיב אחד שאין בלתו, במקרה דנן שתי צורות הכתיב מקובלות ותקפות. דרך אגב, זו דעתי גם לגבי תורכיה/טורקיה, אל לנו לקבוע מסמרות, אלא לשקף את המציאות הקיימת. בברכה. ליש 13:27, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אני בעד נורווגיה ושוודיה, ואקבל בברכה רוויזיה (ולא רביזיה) בהחלטה הקודמת. מגיסטרשיחה 15:43, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
עם איות הרוויזיה אני מסכים, אבל מה עם לבה LAVA, אבולוציה EVOLUSTION, אבוקדו AVOCADO, אגבה AGAVA, בראבו BRAVO, טברנה TAVERNA, יבסקציה, לב (מטבע בולגרי), לבנדר LAVENDER ועוד רבים אחרים? בברכה. ליש 15:58, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
אני לא ביקשתי לשנות את הכתיב של מילים אלה, ונראה לי שגם מגיסטר ואחרים לא יבקשו לשנות אותו :) אלה מילים שהתקבעו בכתיב הנוכחי שלהן. התייחסנו רק לשוודיה ונורווגיה, ונראה לי שנצטרך לקיים על כך דיון מחודש. אלדדשיחה 16:00, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
בחלק מהמילים שציינת האקדמיה מחייבת בי"ת כי היא באה לפני וי"ו המשמשת כאהו"י כמו: אבוקדו, בראבו, אבולוציה. הכלל תקף גם אם היא באה לפני כמו: לובר.פורטניו 12:27, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
במילים שהובאו כדוגמה משתמשים במקור באות V, בעוד Norway ו-Sweden (או הגרסאות הגרמניות של השמות. בכל מקרה, הכוונה לגרסה שנתנה את ההשראה להגייה בעברית) נכתבות ב-W, ונדמה לי שקשה לחלוק על כך שיש לתעתק W לצמד ו"וים. ערןב 13:28, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
אין שום חשיבות לגרסה האנגלית של שמות לא אנגליים.
אין גם חשיבות מאין ואיך התגלגלה המילה הנהגית SHVEDIA לעברית. אם אין הגייה וכתיב מקובלים, הדבר היחיד שקובע זו ההגייה בשפת המקור. אם יש - אז זה הכתיב שייבחר. דב ט.
מבחינתי הרשימה הזו מראה שתעתיק צליל V לב' רפה אינו עומד להיעלם (בניגוד למשל לתעתיק X כ"כס" שנשאר רק ב"אלכסנדר") ולכן התעתיק שבדיה\נורבגיה אינו מיושן בצורה צורמת. אי לכך אין סיבה להפוך החלטה שנתקבלה ולשנות אלפי מופעים ועשרות שמות ערכים כי זה נראה למישהו מיושן. היום אגב נתקלתי ב"נורבגיה" בוינט. דב ט. 13:40, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
בעיני יש טעם לתת משקל למקור ממנו הגיע התעתיק לעברית. לאור העובדה שיש ברשותנו בוטים שיכולים לבצע משימה זו, ולאור המלצת האקדמיה, איני רואה סיבה להמנע מכך, ולא להעדיף תעתיק שהולם את כללי התעתיק המקובלים. ערןב 13:55, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
אין בוטים שיכולים לדון במקומנו בנושא שכבר דנו בו (ולפי התקדים, אין מניעה שאנשי הבי"ת לא יעלו אותו שוב). אני לא רואה סיבה לחפש את המקור, שממנו הגיעה המילה לעברית. למה זה חשוב? (ספק אם זה חד משמעי). אפילו אם כן, סביר שאין זו אנגלית אלא שפה (כמו גרמנית) שבה נהגים השמות בבי"ת רפה. דב ט. 14:18, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד. דניאל ב. 16:51, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
גם אני Symbol support vote.svg בעד הכתיב "נורווגיה" ו"שוודיה", אולם את ההחלפה עצמה עדיף לבצע על המחרוזות "נורבגי" ו"שבדי". בברכה, תומר 17:10, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דודסשיחה 17:31, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד - כמובן. אלדדשיחה 18:02, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
 • אני אישית Symbol oppose vote.svg נגד. בעיקר בגלל מפתח שבדי שקשה לי לראות אותו נכתב אחרת. לא רואה יתרון בהחלפה. Nbinen - שיחה 19:07, 19 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. להמנע מ"דבל וו" אם אפשר.--Act 01:53, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד העלאה מחודשת של נושאים שהצביעו עליהם מבלי שהשתנה משהו מהותי. דב ט. 12:26, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
דב, עם כל הכבוד, מדובר בהצבעה שהתקיימה מזמן, והשתתפו בה רק שמונה ויקיפדים שטרחו והביעו את דעתם בדף הרלוונטי. אני חושב שיש טעם להעלות את העניין להצבעה מחודשת (א) היות שמאז יש במרחבי ויקיפדיה הרבה יותר ויקיפדים פעילים, (ב) משום שרוב הוויקיפדים הפעילים, כפי שנראה כרגע, מעוניינים לראות את שמות הערכים האלה "נורווגיה" ו"שוודיה", ו-(ג) יש גם המלצה של האקדמיה שתומכת בכך. אלדדשיחה 17:27, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
ההמלצה היא בקשר לתעתוק V באופן כללי. הכתיב שבדיה\נורבגיה תקני גם על-פי האקדמיה והוא רווח יותר. (גם בחיפוש ללא ויקיפדיה, בדקתי). מדובר על אלפי מופעים בערכים, עשרות שמות ערכים. (לא רק ערכי המדינות עצמן אלא גם ערכים כמו נבחרת שבדיה בכדורגל, דגל שבדיה או הוקון השביעי, מלך נורבגיה). גם אם הדיון היה מזמן, צריך סיבה טובה טובה מאד להיכנס לזה שוב, והיא לא הוצגה. אחרת עוד שנה או שנתיים יבוא תומך נורבגיה ויבקש שוב דיון. באופן כללי תעתוק V לבי"ת אינו עתיד להיעלם מן העולם, כפי שהראו הדוגמאות של ליש לעיל. דב ט. 17:45, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
אתה חוזר ומדגיש שאתה מתנגד להצבעה ולדיון הזה, עם זאת אתה אחד מהמשתתפים הכי בולטים פה בדיון ואפילו הצבעת בהצבעה. רק אני רואה כאן סתירה די חמורה בטענותיך? אם אתה עומד מאחורי מה שאתה אומר, לפחות תסיר את ההצבעה שלך... ואגב, אין דבר כזה "עיקרון סופיות הדיון"; זכותך לפתוח, אחרי פרק זמן סביר (וכמדומני עברו איזה שנתיים מאז הדיון האחרון בנושא), הצבעה מחודשת בכל נושא שכבר נידון. עם זאת, אני מקבל את עמדתך שהדיון מיותר (אם כי איני מסכים איתה) ולכן הייתי מצפה שתימנע מהשתתפות והצבעה בו, אבל זה עניינך כמובן. בברכה, דניאלשיחה 13:13, 24 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד לדעתי, דבל ו' צריכה להישמר לאותם מקרים, שבהם ה-ו' הראשונה היא עיצור ואחריה חולם (וכמובן במקרים של ו' בראשית מילה אחרי ה"א הידיעה או אותיות בכל"מ. למעשה, בכל מקום ששימוש ב-ו' אחת יגרום לטעות, או במקרים של תעתיק לעיצור W במילים אנגליות (לא במקרה של שבדיה ונורבגיה). השימוש בשתי ו' במקום ב' רפה מיותר ומסרבל. התרגלנו ל"שבדיה" ו"נורבגיה" וכך כדאי להשאירן.שלומית קדם 18:32, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
  לדעתי הכתיבה "נורבגיה" ו"שבדיה" יכולה לגרום לטעות הרבה יותר גדולה, מאשר כתיבה בשתי ו"וים. ומה זה "התרגלנו"? :) בברכה, דניאלשיחה 13:10, 24 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol oppose vote.svg נגד. לא יודע להסביר למה, אבל עם ו' זה צורם לי, בשני המקרים. עידושיחה 13:47, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד דניאלשיחה 13:08, 24 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד מגיסטרשיחה 09:23, 29 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד, למקרה שלא היה ברור. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 10:27, 29 באוגוסט 2007 (IDT)

6 בעד, 5 נגד. לא אריץ. ‏Yonidebest Ω Talk 11:20, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

איזכורים -> אזכוריםעריכה

כשהצעתי את "איזכור -> אזכור", הייתה התנגדות בגלל האפשרות לבלבול עם הפועל אזכוֹר. אולם, במקרה המצומצם יותר הזה אני לא רואה אפשרות לבלבול או סיבה אחרת לא להפעיל את הבוט. לצורה השגויה "איזכורים" יש יותר מ-100 מופעים בערכי ויקיפדיה העברית. בברכה, תומר 17:25, 19 באוגוסט 2007 (IDT)

עדיף להחליף בהחלפה גם את "איזכורו", "איזכורה", "איזכורם", "איזכורן", "האיזכור", "באיזכור", "לאיזכור", "מאיזכור", ואת "איזכורים" להמיר ב"איזכורי" הכללי יותר. בברכה, תומר 01:47, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
תוכל לנמק? דניאל ב. 02:12, 20 באוגוסט 2007 (IDT)

יצא לי "([הבלמ ])איזכור([הוםןי])" -> "$1אזכור$2", במדומני. יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 11:24, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

למינהם --> למיניהם, למינהן --> למיניהןעריכה

שגיאה די נפוצה, אם כי אין המוני מופעים בוויקיפדיה (מצאתי 13 בזכר ואף לא אחד בנקבה). אבל הבוט יכול לטפל גם במופעים עתידיים. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 17:50, 20 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד חזק. דרך אגב, זוהי שגיאה דומה לזו שבמילים "בינהם", "בינהן", "בניהם". כדאי (למרות מיעוט המופעים כרגע) להפעיל בוט שיתקן את "למינהם", למינהן. גם לדעתי צפויים לא מעט מופעים עתידיים. אלדדשיחה 18:26, 20 באוגוסט 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעדשלומית קדם 18:34, 20 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 11:26, 2 בספטמבר 2007 (IDT)

זיכרו -> זכרו, זיכרה -> זכרה, זיכרם -> זכרם, זיכרן -> זכרןעריכה

כאשר לאחר מכן יש רווח או אחד מהתווים: נקודתיים, שווה (=), סוגר סוגריים ־ ), פסיק, נקודה או מקף.
יש לכתוב "זכרו" וכו' ולא "זיכרו" וכו' משום שבצורת המקור, זכר, אין יו"ד. בברכה, תומר 14:22, 21 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד נוי 14:28, 21 באוגוסט 2007 (IDT)

 • Symbol oppose vote.svg נגד, פוגע במובנות. ‏odedee שיחה 18:57, 21 באוגוסט 2007 (IDT)
ומה עם "זיכרון"? עידושיחה 13:48, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
יש לאחר מכן רווח בהצעה, כך שאין זו בעיה. בברכה, נטע - שיחה 15:40, 23 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד בהקשר הנכון זה מאוד מובן. בברכה, דניאלשיחה 13:29, 24 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע. ‏Yonidebest Ω Talk 16:55, 21 בספטמבר 2007 (IST)

אוקיאנ=>אוקיינעריכה

או לכיוון ההפוך. יש לקבוע אם אוקיאניה ואוקיאנוס או אוקייניה ואוקיינוס. אני בעד האפשרות השנייה. חי ◣ 22.08.2007, 19:16 (שיחה)

אני נגד הכיוון הזה. בעברית כותבים אוקיאניה ולא אוקייניה. (73 אלף לעומת 500, פלוס מינוס, בגוגל). לגבי הכיוון השני, אוקיינוס נפוץ יותר מאוקיאנוס, אם כי בצורה פחות מובהקת.
אין הכרח שאוקיאניה ואוקיינוס ייכתבו באותה צורה, יש הכרח שכל אחד מהם בנפרד ייכתב בצורה אחידה. דב ט. 19:20, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
שים לב שזה כבר עלה ויקיפדיה:בוט/בוט החלפות/ארכיון 8. דב ט. 19:24, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
וגם אוקיאנוס->אוקיינוס מצוי ברשימת ההחלפות. דב ט. 19:25, 22 באוגוסט 2007 (IDT)
תודה, לא ראיתי את אלה. חי ◣ 22.08.2007, 19:28 (שיחה)
אם כך, אוקיינוגרפיה? חי ◣ 22.08.2007, 19:31 (שיחה)

ואלאס -> וולאסעריכה

כאשר יש רווח לפני המילה. הסיבה: כך הוגים. בברכה, תומר 01:12, 23 באוגוסט 2007 (IDT)

ככה הוגים באנגליה, אבל בישראל לא בהכרח כך. חיפוש לא מדעי ב-144 מעלה שהוריאציות הנפוצות יותר הן וולס ו-וואלס (בלי א' אחרי הל'). אני נוטה לכיוון שבו לא יהיה שימוש בבוט והשם ייקבע פרטנית לכל מקרה. ‏DGtal‏ 10:28, 23 באוגוסט 2007 (IDT)

וייטנאםעריכה

ראשית, אני מציע להריץ את הבוט ולשנות את כל המופעים של ויאטנם ל"וייטנאם" כי "ויאטנם" משמש כהפניה לשם הערך. זה נחוץ לשלב השני של ההצעה.

שנית, אני מציע לשנות את כל המופעים שבהם צריך להכפיל את הו"ו:

 • לוייטנאם ---> לווייטנאם
 • לטקסט [[וייטנאם]] --->ל[[וייטנאם|ווייטנאם]]
 • מ"וייטנאם---> מוויטנאם
 • מטקסט [[וייטנאם]] --->מ[[וייטנאם|ווייטנאם]]

גילגמש שיחה 10:42, 26 באוגוסט 2007 (IDT)

כמובן שההצעה מתייחסת לכל מופעי המילה "וייטנאם" על שלל הטיותיה כמו "וייטנמי", "וייטנמיות" וכו'. אני מציע שהבוט ירוץ על המופעים של "וייטנאם" ו"וייטנמ" וישנה את הכל בהתאם. גילגמש שיחה 00:04, 27 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד, וגם "ויאטנמ" כמובן. בברכה, תומר 00:06, 27 באוגוסט 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד. אלדדשיחה 01:44, 27 באוגוסט 2007 (IDT)
Symbol support vote.svg בעד, משלוש הצורות "וייטנם", "ויאטנם", "ויאטנאם" על שלל הטיותיהן. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל
 • Symbol support vote.svg בעדodedee שיחה 11:25, 28 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעד--Act 12:42, 28 באוגוסט 2007 (IDT)
 • Symbol support vote.svg בעדGridge ۩ שיחה 16:17, 29 באוגוסט 2007 (IDT).
 • Symbol support vote.svg בעד פרמיון 20:57, 8 בספטמבר 2007 (IDT)

אז אם אני מבין נכון, גם וייטנמי -> וייטנאמי? ‏Yonidebest Ω Talk 22:14, 15 בספטמבר 2007 (IDT)

אכן. בברכה, תומר 22:17, 15 בספטמבר 2007 (IDT)

יבוצע הדבר המסובך הבא: וי(א|י|יא)?טנ(?(1)א?|א)([מם]) -> וייטנא$3. נקווה שזה יעבוד ;-) ‏Yonidebest Ω Talk 17:04, 21 בספטמבר 2007 (IST)

דוקא -> דווקאעריכה

כשזה מילה בודדת, וגם "ודוקא", ו"שדוקא" כמילים בודדות. בברכה, תומר 02:29, 28 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד, אבל עם הגנה על ג'ודוקא. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 11:15, 28 באוגוסט 2007 (IDT)
שמתי לב לבעיה הזאת, אבל היא לא אמורה להיות בעיה אם ההחלפה תבוצע כפי שהצעתי. בברכה, תומר 12:48, 28 באוגוסט 2007 (IDT)
צודק. אביעד המקורישיחהבואו להתפעל 12:50, 28 באוגוסט 2007 (IDT)

יבוצע: ( ו| ש| )דווקא([=:,\\.\\?'\\) ]) -> $1דווקא$2. ‏Yonidebest Ω Talk 17:11, 21 בספטמבר 2007 (IST)

צבא ההגנה לישראל -> צבא הגנה לישראלעריכה

אפשר להשתמש בצורה צה"ל, אך כשמשתמשים בשם המלא יש להשתמש ב"צבא הגנה לישראל", מכיוון שזהו שמו לפי החוק ולפי "פקודת יום להקמת צבא הגנה לישראל". נערך על כך דיון בדף השיחה של בערך, והוחלט כי צבא הגנה לישראל היא הצורה הנכונה. אור 10:59, 28 באוגוסט 2007 (IDT)

אם כבר, אז למה לא עם מקף? כלומר, "צבא־הגנה לישראל", ככה ברור שזה צירוף כבול ולא סתם צירוף סמיכות.
מתוך חוק יסוד: הצבא: "אין להקים או לקיים כוח מזויין מחוץ לצבא־הגנה לישראל אלא על פי חוק"; שימו לב גם לפקודת יום להקמת צבא־הגנה לישראל. בכל המקומות נראה ש"צבא־הגנה" הוא צירוף כבול. בברכה, דניאלשיחה 18:56, 29 באוגוסט 2007 (IDT)
ממש לא. אין צורך בצבא-הגנה, ממוקף. שיהיה להם לבריאות בפקודת היום ובהקשרים אחרים. הצירוף לא נהוג בכתיב ממוקף, ולא כדאי להתחיל להנהיג אותו כך, כי גם ללא מקף ברור שמדובר בצבא (ה)הגנה של ישראל, ולא בצבא אחר. אלדדשיחה 17:20, 31 באוגוסט 2007 (IDT)
"פקודת צבא הגנה לישראל": דניאל, קרא נא בעיון את הפקודה, ותיווכח שכל צירוף סמיכות שם מופרד במקף, ממש "עד אבסורד" (לטעמי, לפחות). דוגמאות: במצב-חירום, גיוס-חובה, שבועת-אמונים. כך היה הסגנון אז. כיום משתמשים הרבה פחות במקפים, כידוע. אלדדשיחה 17:27, 31 באוגוסט 2007 (IDT)

בודפסט ← בודפשט, בוקרסט ← בוקרשטעריכה

זה שם העיר. גילגמש שיחה 12:53, 30 באוגוסט 2007 (IDT)

Symbol support vote.svg בעד אכן כך נכתב שם העיר בעברית. ובאותה הזדמנות מבקש להוסיף: בוקרסט ← בוקרשט. בברכה, דניאלשיחה 13:43, 30 באוגוסט 2007 (IDT)