ויקיפדיה:ביטול הרשאה/Remove sysops 9

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


This is a vote to remove Dvh sysop rights.

This page contains only the vote, any discussion must be at the talk page.

Voting privileges are given according to The Hebrew Wikipedia's voting rules - ויקיפדיה:הצבעה#זכות הצבעה.

זוהי הצבעה להסרת הרשאות המפעיל של Dvh.

דף זה כולל רק את ההצבעה; את הדיון יש לקיים בדף השיחה.

בעלי זכות הצבעה הם המנויים בויקיפדיה:הצבעה#זכות הצבעה.

  • תאריך תחילת ההצבעה: 13:55, 12 במאי 2019 (IDT)
  • תאריך סיום ההצבעה: 13:54, 19 במאי 2019 (IDT)

להסיר את הרשאות המפעיל של Dvhעריכה

Remove Dvh's sysop permissions

  1. דגש — 14:01, 12 במאי 2019 (IDT)
  2. Amiroשיחה 20:05, 12 במאי 2019 (IDT)
  3. ישראל - שיחה 20:05, 12 במאי 2019 (IDT)
  4. גנדלף - 21:29, 12/05/19
  5. אמיר מלכי-אור - שיחה 00:25, 13 במאי 2019 (IDT)
  6. אמא של גולן - שיחה 09:23, 13 במאי 2019 (IDT)
  7. מכה"כשלח הודעה ל-013-28143 • ח' באייר ה'תשע"ט • 14:30, 13 במאי 2019 (IDT)
  8. הרשאה למשתמש לא פעיל היא סיכון אם יפרצו לחשבון שלו. לאור חוסר הפעילות, עדיף להסיר את ההרשאה. אינג. יונה ב. - שיחה - הבה נכחילה 09:58, 15 במאי 2019 (IDT)

לא להסיר את הרשאות המפעיל של Dvhעריכה

Do not Remove Dvh's sysop permissions


נמנעיםעריכה

Abstainers

תוצאות ההצבעהעריכה

The results of the vote

ברוב של 8 תומכים וללא מתנגדים, הוחלט להסיר את הרשאות המפעיל של Dvh. דגש — 14:03, 19 במאי 2019 (IDT)

.In a majority of 8 supporters and no opponents it was decided to remove Remove Dvh's sysop permissions דגש — 14:03, 19 במאי 2019 (IDT)