ויקיפדיה:בירוקרט

תיבת כליו של בירוקרט

בירוקרט הוא משתמש בוויקיפדיה בעל מספר הרשאות מיוחדות:

  • למנות ויקיפד רשום למפעיל מערכת או לבירוקרט.
  • להעניק לוויקיפד דגל בוט או לשלול אותו ממנו.
  • להעניק לוויקיפד הרשאת עורך ממשק או לשלול אותה ממנו.
  • להעניק למשתמש רשום הרשאת "משתמש מאומת" (הרשאה המעניקה למשתמש הרשאות "משתמש ותיק", גם לפני הזמן שבו ההרשאה מתקבלת אוטומטית).

אף שההרשאה כוללת בתוכה אפשרות למתן הרשאת מפעיל מערכת, טכנית היא לא מאפשרת לבצע את מרבית הפעולות המיוחדות למפעילי מערכת. בירוקרט, מעצם מינויו, מחזיק גם בתפקיד מפעיל מערכת ולכן – הלכה למעשה – מחזיק גם בהרשאת מפעיל.

לבירוקרט אין סמכות לבטל הרשאת מפעיל - למטרה זו יש לפנות לדייל (לאחר ויתור של המפעיל על הרשאתו או החלטה של קהילת הוויקיפדים).

בוויקיפדיה העברית מקבל הבירוקרט מספר הרשאות נוספות:

  • בירוקרט רשאי לכפות עצמו כבורר על צדדים יריבים במלחמת עריכה, כאשר אלה אינם מגיעים לידי הסכמה על זהות הבורר ביניהם.
  • יש לקבל אישור מבירוקרט כדי לחסום משתמש ותיק למשך תקופה העולה על יממה.
  • לבירוקרט מספר הרשאות הקשורות לבדיקות IP, המפורטות בדף ויקיפדיה:בודק.
  • מחלוקת באשר להגדרתו של ויקיפד מסוים "עורך בתשלום", מוכרעת על ידי הבירוקרטים ברוב קולות.

מינוי בירוקרטים עריכה

הבירוקרטים נבחרים בהצבעות הנמשכות שבוע והפתוחות בפני כל הוויקיפדים בעלי זכות הצבעה למעט המתמודדים עצמם.[א]

תנאי הסף להצגת מועמדות הוא היותו של המועמד מפעיל מערכת בהווה או בעבר.

ההצבעה הראשונה נפתחה ביום ראשון 07.11.2021, בשעה 00:00, ולאחריה יפתחו בחירות כל שלוש שנים, באותה השעה ביום ראשון הראשון בחודש נובמבר. במהלך ההצבעה יהיה ניתן להצביע בעד או נגד כל אחד מהמועמדים.

בהצבעה ייבחרו שלושת המועמדים שמספר הקולות בעד מינוים, פחות מספר הקולות נגד מינוים, הוא הגדול ביותר, ובלבד שזכו לשיעור תמיכה מינימלי של 70% מתוך המצביעים בעדם או נגדם. אם איש לא נבחר ואין אף בירוקרט, יהיה ניתן להקדים את הבחירות הבאות באמצעות איסוף עשרים חתימות תמיכה של ויקיפדים בעלי זכות הצבעה. המועמדים שייבחרו ימונו לבירוקרטים עד תום ההצבעה שתתקיים לאחר שלוש שנים. במועד זה יוכלו להתמודד על התפקיד מחדש.

ההצבעות יתקיימו בדף מפעיל נולד. כשבועיים לפני ההצבעה תוצג שם הודעה על ההצבעה, עם הזמנה להצגת מועמדות עד לסגירת הרשימות, שבוע לפני פתיחת ההצבעה. השבוע שבין גמר הצגת המועמדות לפתיחת ההצבעה ייועד לדיון בהתאמת המועמדים לתפקיד, כולל באמצעות הצגת שאלות למועמדים. המועמדים רשאים לפרוש מההתמודדות בכל אחד משלביה, ואז הדיון וההצבעות עליהם יאורכבו מיידית ותוצג הודעה על כך בדף הדיון. במקרה של תיקו בין מספר מועמדים, יועדף בירוקרט מכהן. אם אין די בכך להשגת הכרעה, ייבחר המועמד שכיהן כמפעיל מערכת במשך יותר זמן.

במקרה שמינויו של בירוקרט יסתיים מוקדם (בהתאם למדיניות הסרת הרשאות בירוקרטים ומפעילים) וכן במקרה שאין בירוקרטים והבחירות הוקדמו באמצעות איסוף עשרים חתימות, ההודעה על ההצבעה תוצג בדף מפעיל נולד בהקדם האפשרי, הצגת המועמדות תסתיים בחצות שבין שבעה לשמונה ימים לאחר מכן, ויוקצה כרגיל שבוע לדיון ושבוע להצבעה. במקרה שמועד תחילת ההצבעה נופל בשבת או חג,[ב] תידחה תחילת ההצבעה ליום שאחריו. במקרה שבירוקרט יודיע על פרישתו המוקדמת מהתפקיד במועד עתידי, הליך הבחירה יתחיל כשלושה שבועות לפני הפרישה הצפויה, כך שיסתיים במקביל אליה. לאחר תחילת ההליך הודעת הפרישה תהיה מחייבת. במקרה של בחירות מיוחדות כאמור, כהונתו של הבירוקרט שייבחר בהן תימשך עד למועד הבחירות הקבוע שיסתיימו לפחות שנתיים לאחר כניסתו לתפקיד. חריג לכלל זה הוא מקרה בו כל הבירוקרטים המכהנים נבחרו בהצבעה המוקדמת. במקרה זה הבחירות הבאות יתקיימו ביום ראשון הראשון בחודש נובמבר שלאחר לפחות שלוש שנים מהבחירות המוקדמות. בירוקרט שפרש מתפקידו יוכל להישאר מפעיל מערכת אם מאז שמונה לאחרונה לבירוקרט או למפעיל מערכת טרם חלפו שלוש שנים.

לא יכהן משתמש במקביל כבודק וכבירוקרט. בודק שנבחר לבירוקרט יוותר על הרשאתו כבודק.

רשימת הבירוקרטים עריכה

כעת ישנם 2 בירוקרטים:

בירוקרטים לשעבר
שם הבירוקרט/ית תקופת כהונה זמן
התחלה סיום
Magister 3 ביוני 2007 20 באוקטובר 2010 3 שנים ו־20 שבועות
Harel 3 ביוני 2007 22 במרץ 2012 4 שנים ו־42 שבועות
עידו 10 בנובמבר 2010 10 בנובמבר 2012 שנתיים
דורית 10 בנובמבר 2010 16 בנובמבר 2012 שנתיים
Matanya 16 בנובמבר 2012 22 באוקטובר 2014 שנתיים
Slav4 19 במרץ 2012 4 בפברואר 2017 4 שנים ו־46 שבועות
דוד שי 12 במרץ 2004 24 בנובמבר 2010 6 שנים ו־36 שבועות
21 בנובמבר 2014 21 בפברואר 2017 שנתיים ו־13 שבועות
בריאן 19 בפברואר 2017 24 ביולי 2020 3 שנים ו־22 שבועות
Eldad 19 בפברואר 2017 22 בינואר 2021 4 שנים
ערן 19 במרץ 2012 31 באוקטובר 2021 9 שנים ו־32 שבועות
Dovno 14 בנובמבר 2021 9 במאי 2024 שנתיים ו-25 שבועות

ביאורים עריכה

  1. ^ לפי מדיניות שאושרה ביוני 2020. עד אז הבירוקרטים מונו, והחל בשנת 2010 כהונתם גם נדרשה להארכה, בהסכמת הקהילה ובהחלטה של הבירוקרטים המכהנים, ובלי שהוגדרה מכסה למספרם.
  2. ^ לעניין זה, ימי חג הם שני הימים של ראש השנה, יום הכיפורים, היום הראשון והאחרון של סוכות, היום הראשון והאחרון של פסח, חג השבועות