ויקיפדיה:גבולות

ויקיפדיה היא אנציקלופדיה. מהגדרה בסיסית זו נובעת רשימה מפורטת של דברים שוויקיפדיה איננה, כלומר סוגי מידע שלא יופיעו בוויקיפדיה, אם משום שמקומם במיזמים אחרים של קרן ויקימדיה, ואם משום שמקומם באתרים אחרים באינטרנט, אך לא בוויקיפדיה.

לאחר סינון ראשוני זה, עולה פעמים רבות לדיון השאלה האם ערך ספציפי, בעל אופי אנציקלופדי ביסודו, ראוי להיות בוויקיפדיה. לעתים עולה שאלה זו ביחס לקבוצה של ערכים. נבהיר את השאלה בדוגמה: מוסכם על הכל שלא כל אדם שחי על-פני כדור הארץ ראוי לערך בוויקיפדיה. השאלה הקשה היא היכן עובר הגבול? האם נמרוד קמר ראוי לערך בוויקיפדיה, או שאינו ראוי לכך?

לשאלות מסוג זה אין תשובה חד משמעית, וכל מקרה פרטי מובא לדיון ולהצבעה. כאן נרכז הפניות לדיון מסוג זה, על מנת שיהוו תקדים לשאלות דומות בעתיד.

גבולות שהתקבלועריכה

גבולות שנותרו מעורפליםעריכה

דיונים שהסתיימועריכה

דיונים פתוחיםעריכה