ויקיפדיה:הומור/יום ויקרא בשם ה'

לפני יום-יומיים, העלה ליצן אלמונימי כלשהו, למרחב הערכים, את הערך דלהלן, אני צחקתי עד דמעות, וחשבתי שראוי לשמר אותו כאן. אולי מישהו יצרף לקטגוריה:ימים מיוחדים ביהדות:ימים המוזכרים בסליחות, גם את "יום וירד ה' בענן", ואת "יום ויתייצב עמו שם".

אגב, הליצן האלמונימי לא היה הראשון שחשב על ההברקה. אלמונימי אחר, בן המאה ה-15, כתב ספר בשם "עלילות דברים" (התפרסם בידי 'מיכאל בן ראובן', אוצר נחמד, ח"ד, תרכ"ד, עמ' 176-214), מסביר ש"ביום ההוא", הוא כינוי לראש השנה, שנקרא יום ההוא, בשל המנהג לצעוק את המילה הוא, בעת אמירת "הוא אלוהינו". ראו על כך: נפתלי וידר, צעקת "הוא" בימים הנוראים, סיני, שנה פט, עמ' ו-מא, רס-רסה.


ויקרא בשם ה'עריכה

יום הויקרא בשם ה' הוא היום בו לפי המסורת היהודית התפלל משה אל אלוהי העברים במטרה שלא יחסל את עם ישראל, למרות שהעם חטא בעבודה זרה (חטא העגל).

בתורהעריכה

בתורה כתוב (שמות לד) "וירד ה' בענן ויתיצב עמו שם, ויקרא בשם ה", מכאן נלקח שם היום- על שם נאומו של משה אל האל במטרה שיציל את עמו בכדי להגדיל את שמו של האל בעולם. שם גם נאמרו שלוש עשרה מידותיו של אלוהי העברים, "ה' ה' אל רחום וחנון אל אפיים ורב חסד ואמת נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה..." (שמות לד, ו-ז). בעקבות תפילת משה, העם ניצל וקיבל על עצמו לעבוד את אלוהי העברים.

בתפילהעריכה

כחלק מתפילת תחנון הנאמרת בכל יום פעמיים בתפילה מתפללים שהאל ישמע ויסלח לנו, כמו שעשה ביום "ויקרא בשם ה'", כי שם בעקבות תפילת משה, העם ניצל והמשיך להתקיים. "תאזין שועתנו ותקשיב מנו מאמר כיום ויקרא בשם ה' ושם נאמר...".

ראו גםעריכה