ויקיפדיה:המקבץ השבועי/הלכה

להכחילעריכה

עקרונות הלכתיים
אישים
שונות

להרחיב ולשפרעריכה

תוכלו להמשיך לסייע בענייני הלכה במיזם הלכה

סיכום הפעילות במקבץעריכה

עד כה הוכחלו במהלך שבוע המקבץ 5 ערכים. בנוסף שופרו ונערכו, במידה זו או אחרת, עוד 13 ערכים.