ויקיפדיה:המקבץ השבועי/חוג הסרטן וחוג הגדי

רשימת רעיונות וערכים לשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי בנושא חוג הסרטן וחוג הגדי.

להכחילעריכה

 
חוג הסרטן וחוג הגדי מסומנים במפה מצפון ומדרום לקו המשווה

אתרים על חוג הסרטן וחוג הגדי או בקרבתם:

לשפרעריכה

אתרים על חוג הסרטן וחוג הגדי או בקרבתם:

תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ חוג הסרטן וחוג הגדי:
משתמשים שתרמו ערכים
משתמשים שתרמו עריכות