ויקיפדיה:המקבץ השבועי/חנוכה 2

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא חנוכה

חנוכייה מצופה בכסף

מי ימלל - מנשה רבינא
מי ימלל גבורות ישראל,
אותן מי ימנה?
הן בכל דור יקום הגיבור
גואל העם.

שמע!
בימים ההם בזמן הזה
מכבי מושיע ופודה
ובימינו כל עם ישראל
יתאחד, יקום ויגאל.

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים במהלך שבוע המקבץ:

תרומות למקבץ חנוכה 2:
משתמשים שתרמו ערכים


משתמשים שתרמו עריכות