ויקיפדיה:המקבץ השבועי/טורקיה

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא טורקיה

להכחילעריכה

להרחבהעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ טורקיה:
משתמשים שתרמו ערכים

משתמשים שתרמו עריכות