ויקיפדיה:המקבץ השבועי/כ' זה כביר

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא כ' זה כביר

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ כ' זה כביר:
משתמשים שתרמו ערכים










משתמשים שתרמו עריכות