ויקיפדיה:המקבץ השבועי/מאי

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא מאי
אירועים, מושגים ואישים הקשורים לחודש מאי:

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ מאי:
משתמשים שתרמו ערכים

משתמשים שתרמו עריכות