ויקיפדיה:המקבץ השבועי/מוזיאון

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא מוזיאון

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ מוזיאון:
משתמשים שתרמו ערכים


משתמשים שתרמו עריכות