ויקיפדיה:המקבץ השבועי/נובמבר

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא נובמבר

להכחילעריכה

אירועים בחודש נובמברעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ נובמבר:
משתמשים שתרמו ערכים
משתמשים שתרמו עריכות