פתיחת התפריט הראשי

רשימת רעיונות וערכים לשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי , בנושא סרטים ישראליים.

להכחילעריכה

לשפרעריכה

סיכום הפעילות במקבץעריכה