ויקיפדיה:המקבץ השבועי/עיראק-2

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי בנושא עיראק

ארמון אל-פאו
טירת שרואנה

להכחיל עריכה

לשפר עריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ עיראק-2:
משתמשים שתרמו ערכים


משתמשים שתרמו עריכות