ויקיפדיה:המקבץ השבועי/פסטיבל

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא פסטיבל:

פסטיבל גלסטונבורי

להכחילעריכה

לשפרעריכה

סיכום הפעילות במקבץעריכה

תורמים במהלך שבוע המקבץ:

משתמשים שתרמו ערכיםמשתמשים שתרמו עריכות