ויקיפדיה:המקבץ השבועי/ראשי מדינות

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי, בנושא ראשי מדינות

הרשימה מבוססת על הערכים החסרים בערך רשימת ראשי המדינות המכהנים.

להכחילעריכה

לשפרעריכה


תורמים בשבוע המקבץ:

תרומות למקבץ ראשי מדינות:
משתמשים שתרמו ערכים

משתמשים שתרמו עריכות