ויקיפדיה:העברה לטיוטה

אחד הכלים לכתיבת ערכים בוויקיפדיה הוא כתיבה בטיוטה. נהוג להשתמש בכלי זה להעברת ערכים שמצבם אינו ראוי למרחב הערכים, למשל ערכים קצרים שאינם מנוסחים היטב, או ערכים הדורשים שכתוב עמוק. בדרך כלל נעשה שימוש בכלי לטיפול בערכים חדשים, בהתאם לשיקול דעתם של העוסקים בניטור.

אם עולה למרחב הערכים ערך חדש שרובו ככולו של המידע בו מגיע ממקור לא ידוע (כלומר, לא מתורגם מערך אחר בו יש הערות שוליים; לא מבוסס על מקורות; מבוסס על מקורות ברמה נמוכה במיוחד), הפעולה הרצויה היא להחזירו לטיוטה ולהנחות את הכותב/ת להמשך הטיפול בערך. לגבי ערכים אלו שמידת החשיבות בהם לא ברורה – מוטב להחזיר לטיוטה ולקיים את הדיון על הערך רק לאחר שיהיו בו מקורות שיוכלו לאמת את הטענות המרכזיות בו.

סיבה נפוצה נוספת להחזרת ערכים לטיוטות היא היותם תרגום מכונה אוטומטי שלא עבר הגהה ("תרגמת" בעגה הויקיפדית).

נוהל העברת ערכים ותיקים

עריכה

מתוך ההנחה שערכים ותיקים נצפו בעבר על ידי משתמשים רבים, שלא ראו צורך להעבירם לטיוטה, אם משתמש כלשהו סבור כי יש להעביר ערך כזה לטיוטה - הוא נדרש לקיים דיון מקדים, ולנמק מדוע הוא חושב שהערך אינו במצב ראוי.

על כן, בעניין העברת ערכים ותיקים (בני חודש לפחות) נקבע הנוהל המחייב הבא לפני העברה לטיוטה:

  1. במצב שבו משתמש בעל זכות הצבעה סבור שערך ותיק אינו מתאים למרחב הערכים - יציב על הערך תבנית:מועמד להעברה לטיוטה.
  2. מוסיף התבנית לערך נדרש לנמק בדף השיחה מדוע הוא סבור שיש להעביר את הערך לטיוטה.
  3. אם בתום דיון בן שבוע, לא נמצא משתמש בעל זכות הצבעה (מלבד כותב הערך) שסבור כי הערך במצב שמצדיק מקום במרחב הערכים, יועבר הערך לטיוטה, ובדף שיחתו מצורף תבנית:הועבר לטיוטה לאחר דיון.
  4. מטרת שבוע דיון זה היא כפולה: (א) שיפור הערך והבאתו למצב ראוי למרחב הערכים. (ב) דיון האם מצבו של הערך אכן מצדיק העברה לטיוטה, או שהשיפורים הנדרשים קטנים.
  5. לאחר ההעברה לטיוטה, ניתן להחזיר את הערך למרחב הערכים אם נמצא בעל זכות הצבעה שסבור כי הערך נמצא כעת במצב ראוי למרחב הערכים (מלבד כותב הערך המקורי), ללא דיון מקדים.
  6. על מנת לשמור על אפקטיביות ההליך, יש לשמור על מספר סביר של דיוני העברה לטיוטה במקביל.

ניתן לעיין ברשימה של ערכים שהועברו לאחר דיון עם תבנית:מועמד להעברה לטיוטה בקטגוריה זו, וברשימה של הדיונים הנוכחיים בקטגוריה:ויקיפדיה: ערכים שמתקיים לגביהם דיון העברה לטיוטה.

ראו גם

עריכה