ויקיפדיה:הצבעה

כאשר מתעוררת מחלוקת בקרב הוויקיפדים, ולא ניתן להגיע בה להסכמה, ניתן להביא את המחלוקת להכרעת כלל הוויקיפדים, באמצעות הצבעה דמוקרטית, שבה לכל ויקיפד יש קול אחד. הצבעה היא "רע הכרחי" ותמיד עדיף מצב בו מגיעים לפשרה באמצעות דיון, או באמצעות בורר, מבלי להגיע להליך ההצבעה.

סוגי הצבעות עריכה

הצבעות נערכות בנושאים אחדים, שלכל אחד מהם נהלים נוספים משלו, המפורטים בדפי ההנחיות שלו:

 • הצבעת מחיקה: הצבעה האם ערך מסוים ראוי להופיע בוויקיפדיה, או שיש למחוק אותו. למחיקת ערך נדרש רוב מיוחס של 55%.
 • הצבעת מדיניות: הצבעה של קביעת מדיניות בעניין אופן התנהלותה של ויקיפדיה. שינוי של מדיניות שכבר התקבלה בפרלמנט דורש רוב מיוחס של 60%. שאר הצבעות המדיניות דורשות רוב רגיל של למעלה מ-50%. במקרה של תיקו ההצעה נופלת.
 • מחלוקת על שמו של ערך או על תוכנו: המחלוקת מוכרעת ברוב קולות.

נוהל ההצבעה עריכה

 • פתיחת הצבעה: עם פתיחת ההצבעה, יש לציין בראשה את התאריך והשעה של פתיחתה. רק משתמש בעל זכות הצבעה רשאי לפתוח הצבעה.
 • זכות הצבעה ניתנת למשתמש רשום שאינו עורך בתשלום, בעל ותק של 30 ימי פעילות בוויקיפדיה בזמן פתיחת ההצבעה, שערך 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה (עריכות של דפי שיחה, שיחות תמונות, שיחות קטגוריות, שיחות תבניות, דפי מדיניות וכדומה אינן נספרות). ניתן לבדוק את פילוח העריכות לפי מרחבים בעזרת מונה העריכות שמקושר מתחתית דף התרומות (שימו לב שהמונה מציג את התרומות עד רגע הבדיקה, בעוד שז"ה נספרת רק עד תחילת ההצבעה). כל קול שווה למשנהו, אלא אם כן ברור שמדובר בבובת קש או טרול. אם עורך ללא ז"ה הצביע בטעות, הצבעתו תסומן כמחוקה או תועבר לסעיף "חסרי זכות הצבעה", והודעה על כך תימסר לו בדף שיחתו (אפשר על ידי תבנית {{זכות הצבעה}}), כדי להבטיח שקיפות מלאה.
  לבדיקת זכות ההצבעה, ניתן להפעיל בהעדפות ← גאדג'טים את הגאדג'ט סקריפט לבדיקת זכות הצבעה.
 • דיון: בדף ההצבעה מתקיים דיון שבו מנסים הצדדים לשכנע איש את רעהו. יש לקיים דיון זה תוך שמירה על כבוד הדדי, ולא לגלוש לתקיפה אישית. בדיון רשאים להשתתף גם חסרי זכות הצבעה. מותרת גם השתתפות כאנונימי, אך אין זה רצוי.
  • גיוס קולות, בהם מזמינים באופן אקטיבי וסלקטיבי להצבעה או לדיון, עורכים שהפונה מאמין שצפויים לתמוך בצד מסוים של הדיון – נוגדים את ערכי המיזם, ולכן אסורים. הזמנת עורכים לדיון או הצבעה, ניתן לבצע במידת הצורך אך ורק בשקיפות מלאה, באופן כוללני ושווה, לדוגמה באמצעות תיוג כל משתתפי הדיון שלקחו בו חלק או פרסום בלוח המודעות.
 • הצבעה: ההצבעה נעשית באמצעות חתימה (ארבע טילדות) של הוויקיפד בסעיף שהוא בוחר בו. לאחר החתימה ניתן להוסיף נימוק קצר, בן משפט או שניים. רצוי שלא להיכנס לדיון בעקבות נימוק כזה - מקומו של הדיון בסעיף "דיון" שבדף ההצבעה. כל זמן שההצבעה לא הסתיימה, ניתן לשנות דעה. כאשר ויקיפד משנה את הצבעתו, רצוי שלא ימחק כליל את הצבעתו הקודמת, אלא יעביר עליה קו אופקי, כדי להבטיח שקיפות מלאה.
 • משך ההצבעה הוא שבוע. לאחר שחלף שבוע בדיוק מפתיחת ההצבעה, היא מסתיימת ויש לארכב אותה. קולות שנוספו בין תום השבוע לארכוב לא נחשבים. לדוגמה: אם ההצבעה נפתחה ביום שלישי בשעה 15:38, ייחשבו כל ההצבעות שנוספו עד יום שלישי שאחריו בשעה 15:37 (כולל הצבעות שנוספו ב-15:37). השעון הקובע הוא שעון ישראל כפי שמוצג במערכת מדיה-ויקי. ניתן להאריך את משך ההצבעה באם יש הסכמה כללית לכך.
 • מינימום משתתפים - החלטה שהתקבלה בפרלמנט תהא מחייבת אך ורק אם בהצבעה השתתפו לפחות 9 ויקיפדים בעלי זכות הצבעה. בדיוני מחיקה ובהצבעות מחלוקת אין מינימום הכרחי.
 • תוצאת ההצבעה מתקבלת ברוב קולות של משתתפי ההצבעה. בנושאים מסוימים נדרש רוב מיוחס. קולותיהם של נמנעים אינם נספרים. ישנן הצבעות שיש בהן בחירה מתוך מספר אפשרויות, ואז ההצבעה נעשית בשיטת שולצה. יש להחליט על שיטה זאת לפני פתיחת ההצבעה.

הצבעות נוספות עריכה

בנוסף להצבעות המתוארות לעיל, מתקיימות הצבעות נוספות, כדלקמן:

נושא מקום ההצבעה
הצבעות לבוט ההחלפות אולם הדיונים של בוט ההחלפות
הצבעות לבוט הקטגוריות אולם הדיונים של בוט הקטגוריות
הוספה למומלצים או הסרה מהמומלצים דף ההצבעה של המומלצים
ביטול הרשאת מפעיל ויקיפדיה:ביטול הרשאה
הצבעת אמון במפעיל מערכת (ביוזמת המפעיל) ויקיפדיה:הצבעת אמון במפעיל מערכת

הצבעת "מפעיל נולד", למינויו של מפעיל מערכת חדש, שונה מכל ההצבעות דלעיל, בכך שההחלטה הסופית מתקבלת על ידי הבירוקרטים, כשתוצאת ההצבעה מהווה רק אחד התנאים.

סגנון הדיון עריכה

 • לא כל נושא הוא עילה למלחמה.
 • מותר להשתכנע מדברי האחר, אין בכך בושה.
 • ראוי לגלות פתיחות וגמישות, לנסות להבין את דברי האחר, ולהתייחס אליהם באופן ענייני.
 • להשתדל להימנע מוויכוח בין שניים, שבו הם חוזרים שוב ושוב על טענותיהם. לתת הזדמנות לוויקיפדים אחרים להביע דעתם, אולי לפשר, אולי לחדד, אולי להעמיק את הקרע - בכל מקרה, לגוון את השיחה, ובמיוחד לתת למתווכחים זמן לנוח, לישון לילה ולקום בבוקר עם מוח רענן.
 • לזכור שהתכנסנו כאן כדי להילחם בבוּרוּת, ולא איש ברעהו.

ראו גם עריכה