עזרה:יומנים

(הופנה מהדף ויקיפדיה:יומנים)

לוויקיפדיה מספר יומנים המתעדים פעולות מיוחדות המבוצעות בה, ומתעדכנים באופן אוטומטי:

שם יומן ארכיון המשתמשים היכולים לבצע את הפעולות פירוט
יומן הדפים שנמחקו ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן חסימות (המשתמשים שנחסמו) ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן הדפים המוגנים ארכיון מפעילי מערכת לפרטים
יומן הרשאות ארכיון בירוקרטים, מפעילי מערכת לפרטים
יומן העלאות ארכיון ויקיפדים רשומים לפרטים
יומן העברות - ויקיפדים רשומים לפרטים
יומן שינויי שמות משתמש - דיילים לפרטים
יומן משתמשים חדשים - ויקיפדים חדשים לפרטים
יומן ייבוא - מפעילי מערכת, עורכי ממשק לפרטים
יומן שינויים בדוקים - מפעילי מערכת ומנטרים לפרטים

היומנים הרגילים (בדפים המיוחדים) כוללים אופציות חיפוש לפי משתמש ודף, אך אינם כוללים פעולות שבוצעו לפני 23 בדצמבר 2004. פעולות אלה מופיעות בארכיונים, אבל חלק מהארכיונים אינם שלמים לחלוטין, מסיבות שונות.

כל התאריכים והשעות המופיעים ביומנים הרגילים נקבעים על ידי הגדרת אזור הזמן בהעדפות. למשתמשים אנונימיים הם מופיעים בשעון ישראל (בשעון קיץ אם צריך).

יומן הדפים שנמחקועריכה

יומן זה מציין את כל הדפים שנמחקו על ידי מפעילי מערכת. המחיקות מבוצעות בכפוף למדיניות המחיקה. בכל מחיקה מופיעה הסיבה למחיקה (לרוב התוכן או תוצאות ההצבעה), כפי שנוסחה על ידי המפעיל שביצע אותה. היומן מכיל גם תמונות שנמחקו (בין אם נמחקו כל גרסאות התמונה או רק חלק מהן), ודפים ותמונות ששוחזרו.

יומן חסימות (המשתמשים שנחסמו)עריכה

יומן זה מכיל את החסימות של המשתמשים, בהתאם למדיניות החסימה. רק מפעילי מערכת יכולים לחסום או לשחרר משתמשים.

כל רשומת חסימה ביומן היא מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 16:51, 30 בינואר 2007
 2. מפעיל המערכת שחסם את המשתמש - בדוגמה: Pacman
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה) - בדוגמה: 212.199.96.163
 4. זמן החסימה - בדוגמה: שעתיים
 5. פרמטרים נוספים של החסימה (בסוגריים הראשונים) - בדוגמה: משתמשים אנונימיים בלבד, יצירת חשבונות נחסמה
 6. סיבת החסימה (בסוגריים השניים ובכתב מוטה) - בדוגמה: משחית

בנוסף מכיל היומן גם רשומות של המשתמשים ששוחררו מחסימה, שהן בפורמט הדומה לרשומה הבאה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת החסימה - בדוגמה: 13:18, 30 בינואר 2007
 2. מפעיל המערכת ששיחרר את המשתמש - בדוגמה: ינבושד
 3. שם המשתמש שנחסם (או כתובת ה-IP שנחסמה או # ומספר שמציין את המזהה של המשתמש) - בדוגמה: 217.194.196.129
 4. סיבת השחרור (בסוגריים ובכתב מוטה) - בדוגמה: ייחסם לזמן נכון יותר, כמסוכם עם עודדי

המשתמשים שחסומים כרגע מופיעים גם ברשימת המשתמשים החסומים, שאינה יומן.

יומן הדפים המוגניםעריכה

יומן זה מכיל את רשימת הדפים שהוגנו לאחרונה על ידי מפעילי המערכת. ההגנה מבוצעת בכפוף לכללים שבוויקיפדיה:דף מוגן. בנוסף לדפים שהוגנו מופיעות רשומות על דפים שהוסרה מהם ההגנה, בצורה זהה למעט מועד פקיעת התוקף, הסוגריים המרובעים ותוכנם שאינם מופיעים. הרשימה מכילה עבור כל דף מוגן את תאריך ההגנה, את המפעיל שהגן על הדף, את סיבת ההגנה ועשוי להכיל גם את מועד פקיעת תוקף ההגנה. בנוסף מכיל היומן כיתוב עם סוגריים מרובעים היכול להכיל ביטוי אחד או שניים:

 1. עריכה=X - מציין הגנה על הדף מפני עריכה
 2. העברה=X - מציין הגנה על הדף מפני העברה
 3. יצירה=X - מציין הגנה על הדף מפני יצירה (רק בדפים שעדיין לא נוצרו)
 4. העלאה=X - מציין הגנה מפני העלאת קובץ (רק בדפים במרחב השם "קובץ")

כאשר X מציין אחד מהארבעה:

 1. רק מפעילי מערכת מורשים.
 2. רק עורכי ממשק מורשים.
 3. רק בדוקי עריכות אוטומטית מורשים.
 4. רק משתמשים ותיקים מורשים.

יומן הרשאותעריכה

יומן זה מכיל את השינויים שנעשו על ידי הבירוקרטים: הענקת הרשאת מפעיל מערכת או בירוקרט למשתמש והענקת או הסרת דגל בוט. יש לשים לב כי שינויים אחרים (הסרת הרשאת מפעיל מערכת, בירוקרט ומינוי והסרת הרשאת בודק) אינם מופיעים ביומן זה אלא ביומן ההרשאות המרכזי של ויקימדיה וזאת כיוון שהם נעשים על ידי הדיילים.

בנוסף, היומן מכיל שינוי הרשאות משתמש שנעשו על ידי מפעילי מערכת, המסוגלים להעניק למשתמשים ולהסיר מהם הרשאות של חסין חסימות IP, בדוק עריכות אוטומטית, מנטר ויוצר חשבונות.

עבור כל שינוי שנעשה כתוב את זמן הביצוע, את שם המשתמש שביצע אותו ואת מהות השינוי שנעשה.

יומן העלאותעריכה

יומן זה משמש לרישום כל הקבצים שמועלים לוויקיפדיה, לרוב תמונות. רק משתמשים רשומים יכולים להעלות קבצים לוויקיפדיה. עבור כל קובץ כתוב זמן ההעלאה, שם המעלה ותיאור ראשוני של הקובץ (התיאור המלא נמצא בדף התיאור של הקובץ).

יש לשים לב, עבור כל העלאה של קובץ חדש נרשם השינוי הזה גם ברשימת השינויים האחרונים בתור דף חדש. עבור קובץ שכבר קיים, אין רישום לכך ברשימת השינויים האחרונים אלא רק ביומן ההעלאות (עם זאת, הצגה של דף השינויים האחרונים מראה גם את יומן ההעלאות).

עזרה על ההעלאה עצמה ניתן לראות בדף העזרה בנושא תמונות.

יומן העברותעריכה

יומן זה מכיל את העברות הדפים שנעשו בוויקיפדיה. כל רשומה מכילה את תאריך ההעברה, את שם המעביר, את המקור ואת היעד וכן כפתור "החזר" שמאפשר לבטל את הפעולה. כל תוכן הרשומה נוצר אוטומטית ואין אפשרות לשנותו. לרוב מופיעות שתי רשומות צמודות שמכילות העברה של הדף ושל דף השיחה שלו.

יומן שינויי שמות משתמשעריכה

יומן זה משמש לרישום שינויי שמות משתמש בוויקיפדיה. הרשומות מכילות את השם המקורי של המשתמש, את השם החדש ואת מספר העריכות שביצע לפני השינוי.

ניתן להעביר שמות משתמש אם המשתמש ביצע פחות מ-200,000 פעולות עריכה. שינוי שם משתמש של משתמש בעל מספר תרומות גבוה יותר עלול לפגום בביצועי האתר. ניתן לבדוק את מספר התרומות של משתמש באמצעות מונה העריכות (יש לכתוב במקום "en" ‏ "he" ולהזין את שם המשתמש).

יומן משתמשים חדשיםעריכה

יומן זה משמש למעקב אחרי ויקיפדים חדשים הנרשמים לוויקיפדיה. היומן הוא בשימוש בעיקר עבור מפעילי מערכת המעוניינים לברך בברכת {{ברוך בואך}} לוויקיפדים החדשים או לגלות האם הוויקיפד המשחית הוא חדש (ואז יש סיכוי גבוה יותר שמדובר בטעות) או לא. היומן מאפשר לדעת מתי נרשם כל ויקיפד חדש ולגשת ישירות לדף השיחה שלו ולרשימת התרומות שלו.

יומן ייבואעריכה

יומן זה מכיל את הדפים שיובאו באופן אוטומטי מאתרים אחרים של קרן ויקימדיה.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת הייבוא - בדוגמה: 15:02, 2 בספטמבר 2006
 2. מפעיל המערכת שייבא את המידע - בדוגמה: Rotemliss
 3. קישור לדף שייובא - בדוגמה: תרגום
 4. קישור לדף המקורי - בדוגמה: wikt:תבנית:תרגום (כלומר התבנית תרגום מוויקימילון)

יומן שינויים בדוקיםעריכה

יומן זה מכיל את רשימת השינויים שסומנו על ידי מפעילי מערכת ומנטרים כבדוקות באופן ידני. בעבר, היומן הכיל גם את העריכות של מפעילי המערכת, המנטרים ובדוקי העריכות אוטומטית, המסומנות כבדוקות באופן אוטומטי.

הרשומות הן מהצורה:

כאשר המידע המופיע (מימין לשמאל) הוא:

 1. תאריך ושעת האישור - בדוגמה: 17:33, 29 בינואר 2007
 2. המנטר שאישר את העריכה - בדוגמה: Ladypine
 3. קישור לעריכה שאושרה - בדוגמה: 2549856
 4. קישור לדף שבו בוצעה העריכה - בדוגמה: שוק שחור

בעבר, עריכות שסומנו כבדוקות אוטומטית תועדו ביומן עם הכיתוב "סימן אוטומטית את הגרסה" במקום "סימן את הגרסה".

ראו גםעריכה