ויקיפדיה:יציאה לדרך חדשה

ויקיפדים יקרים,

ויקיפדיה העברית בת ארבע, ילדה גדולה, מחוזרת ועצמאית. כן ירבו שנותיה! לאחרונה, או מזה זמן מה, אפשר להבחין שהיא צולעת, והצליעה אף הולכת ומחמירה. נדמה שנסיונותיה לתקן את הצליעה הזו בעצמה רק הולכים והופכים מגושמים יותר, הצליעה מחמירה, והאווירה כולה נעכרת.

לוויקיפדיה דרוש דף חדש ומרגש, חזון אופטימי, בהיר ומדרבן לפעולה שסביבו יוכלו להתלכד כל הוויקיפדים ההגונים הרוצים בהצלחת המיזם. אנחנו יודעים כמה חשובה ויקיפדיה לפעילים בה, המבלים בה שעות ארוכות מדי שבוע. בכוחו של חזון כזה, שאותו נציג להלן, לשנות את הלוך הרוחות ולתקן תהליכים פגומים שהלכו והצטברו פה עד כדי אובדן היכולת של הקהילה להירפא מהם בעצמה. אל החזון הכללי יתלוו צעדים פרטניים יותר, שיוכלו לתת לו תוקף ממשי. תקוותנו ביסודה היא שההתגייסות הרחבה למימוש החזון היא שתבטיח את הצלחתו, ולא רק הצעדים עצמם.

מבין ארבעת העקרונות שעליהם מושתתת ויקיפדיה, הועדפה פה בהדרגה הדמוקרטיה על פני שלושת האחרים, שנזנחו משהו: החתירה לקונסנסוס, הדיקטטורה הנאורה והאנרכיה. כך למשל, במקום לחתור תמיד למציאת פשרות מוצלחות ומקוריות, מצביעים עד זרא, על חודו של קול, בכל קרן רחוב. במקום לפנות להכרעה מנהיגותית ברורה היכן שהיא נדרשת ולמימוש הלכה למעשה של שיקול הדעת של המפעילים והבירוקרטים, מתדיינים על כל דבר בפורום צווחני של מאה איש, שאינו מסוגל להכריע עוד בדבר. במקום להבין שיוזמות טובות אפשר להרים לפעמים באבחה אחת של פעולה נחושה, מוצלחת ומשכנעת (הוי עז כנמר!), פותחים כל דבר להתכתשות אינסופית ורבים איפה שאפשר פשוט לעשות. בכוונתנו לחזק בחזרה את שלושת העקרונות שהוזנחו ונשכחו – גם בצעדים שיובאו בהמשך, וגם במעשינו ובדברינו כולם.

אנחנו רואים לפנינו חזון שיתקן את צליעתה של ויקיפדיה, יחזירה למסלולה. בעיני רוחנו, על ויקיפדיה לקדש עבודה חיובית למען המיזם – בראש ובראשונה בכתיבת ערכים ועריכתם, אך גם בתחזוקה, בקטגוריות, בתבניות, בחידושים טכנולוגיים, בבוטים, בתמונות, במיזמים, במפגשים, בהחלפת ידע ושיתופו, בסיקור פנים-קהילתי, בהסברה, במאור פנים ובכל דרך תורמת אחרת. ויקיפדיה שכזו תפנה עורף לוויכוחים פרוצדורליים דווקניים, להצבעות על חודו של קול, להתנהגות כוחנית ודורסנית, לקינטור, להתבהמות ולחוסר יכולת ההכרעה.

ויקיפדיה היא היום גדולה בהרבה משהייתה – גם הקהילה וגם כמות המשימות וגיוונן גדלו עד מאוד. הכפר הקטן שבו כולם הכירו את כולם איננו עוד, ועתה הוא עיר סואנת. אך גם למטרופולין יתרונות: כל אחד יכול למצוא בה פינה משלו להתמקד בה, להתמחות בה ולטפחה. בוויקיפדיה שכזו קורים התהליכים במקביל, הוויקיפדים צוברים התמחות ואחריות, והאחריות מביאה איתה את הבגרות והריסון. הניסיון להתערב בכל דבר ובכל עניין מצד כל אחד מכביד על תרבות הדיון ומדרדר את היכולת להחליט ולעשות. באותם מקומות שאין הכרח להתערב, עדיף לא להתערב. מצאו את הפינה שהיא כולה שלכם!

כדי לתרגם את החזון הזה, שהובא כאן בקיצור המתבקש, יחולו מעתה כמה שינויים עקרוניים שבכוחם, ביחד, לתת לו תוקף משנה ולהקל על קלקולי ויקיפדיה:

  • הפרלמנט הוא מוקד להתגוששות אינסופית, לוויכוחי פרוצדורה, להתנהגות לגליסטית ופורמליסטית עד זרא, להטיית הצבעות וכיוצא בזה. משום כך, יהיה הפרלמנט נעול על פי רוב, וייפתח על ידי המפעילים רק לאחר שיובאו בשעריו הצעות מסודרות ובשלות, אשר נדונו לאורך כשבועיים לפחות בידי קבוצת ויקיפדים מנוסים, תוך ליבון כל השאלות ואי ההבנות. חמישה ויקיפדים יצהירו על הסכמתם להצעה המובאת ככתבה וכלשונה. משימולאו דרישות הסף האלה, ייפתח הפרלמנט וההצעה תובא בו להצבעה.
  • המזנון, מעניין ומרכזי ככל שיהיה, גם הוא מקור לתשפוכת מלל ולדיוני סרק רבים. כמות הדיונים במזנון תצומצם מאוד, והוא ייוחד אך ורק לדיונים עקרוניים ומהותיים על אופיה של ויקיפדיה ועתידה. ימונו ויקיפדים ותיקים ומיומנים בתחום אשר יעבירו ללא דיחוי כל סוג אחר של דיון לדפים מתאימים, הכל לפי הנושא. בפני מי שיפתח דיון חדש במזנון תוצג הזמנה מיוחדת שתציע לו מגוון רב של מקומות מתאימים יותר, בהתאם לנושא הדיון. עם הזמן, תפחת ממילא כמות הדיונים שייפתחו במזנון. כך יוכל כל אחד להתעניין בדיונים הקרובים ללבו בדפים המתאימים.
  • אחד ממוקדי הסכסוך העיקריים בתוך הקהילה הוא חסימתם של ויקיפדים ותיקים, להבדיל מחסימת משחיתים רגילים, החולפת ללא מוקדי חיכוכים. חסימות כאלה יוצרות עימותים רבים ומיותרים. חסימה צריכה להיות קודם כל כלי שנועד לקרוא ויקיפד סורר לסדר. רק במקרים קיצוניים היא צריכה לשמש להרחקה של ממש. כדי להסדיר את הנושא הזה אחת ולתמיד, לא ייחסמו עוד ויקיפדים ותיקים לתקופות של יותר מ-24 שעות (המספיקות בהחלט לשם קריאה לסדר) אלא לאחר התייעצות עם בירוקרט וקבלת אישורו.
  • דף הבירורים, שבמקור נועד לשרת מטרה טובה וחשובה של ביקורת פעולות המפעילים, הפך לאחת הזירות היותר מכוערות לריבים, התכתשויות והטלת רפש. מעולם לא נקבעו נהלים כלשהם לפתיחת דיון בו, לניהולו, ובעיקר - לסיומו. כרגע לא נעסוק בנהלים לפתיחת דיון, אף שייתכן ועוד נידרש לסוגיה זו בעתיד. אנו מקווים שההנחיה החדשה באשר לחסימת משתמשים ותיקים תמנע מראש את הצורך בחלק גדול מהדיונים המתקיימים בו, שכן אין טעם רב בדיון בן שעות אחדות על חסימה שאורכה שעות אחדות. באשר לסיום הדיון, הרי שלעת עתה, וכל עוד אין בנמצא מנגנון אחר להכרעות בוררות, דיון בבירורים יסתיים על פי החלטת ביורוקרט שהדיון מיצה עצמו. סיום הדיון עשוי להיות בהחלטה אופרטיבית כלשהי (קיצור חסימה, שחזור מחיקה, העברת הנושא להצבעה וכו') או בהשארת המצב על כנו.
  • מוקד טרוניה נוסף הוא הימצאותם של מפעילים מעל לחוק, כביכול. גם המפעילים הם בני אדם, ועלולים להידרש אף הם בשעת הצורך לקריאה לסדר. משום כך ניתן לחסום גם אותם, ככל ויקיפד ותיק. כדי למנוע מצב של "דו-קרב אקדוחנים", תיעשה חסימתם של מפעילים רק באישורו של מפעיל נוסף, שעליה יצהיר. למפעיל שנחסם לא תעמוד הזכות לשחרר עצמו מן החסימה.
  • נוכח מקרים רבים שנתקלנו בהם, אנו מבקשים לחדד את אופן השימוש הנכון בתבנית הבהרת החשיבות. מטרתה של התבנית, למי שכבר שכח, היא לצמצם את כמות המחיקות המהירות והצבעות המחיקה, ולהמירן בדיון פורה שמטרתו לשכנע את המפקפקים בנחיצות הערך או להיפך. המנהג לפיו מישהו ממלמל הבהרה קלושה בדף השיחה ואחר אץ להסיר את התבנית אינו משרת כל מטרה רצויה, ומוביל בהכרח לכיוון של פתיחת הצבעה – היינו, לעימות חזיתי ומדמם – או, לחילופין, להתבססות ערך גרוע ומיותר במרחב הערכים ללא כל טיפול נוסף. תבנית הבהרת החשיבות צריכה להישאר על הערך ימים אחדים, ולמשוך מגיבים נוספים לדיון שבו ייעשה ניסיון כן להביא מידע חדש ולשכנע את הצד השני. הבהרות חשיבות חסרות נימוק מעמיק או נעדרות היכרות אמיתית עם מושא הערך, שאינן תורמות כלל לדיון, לא יתקבלו כהבהרה העומדת בדרישות התבנית, אם בשל העדר ההבהרה ואם בשל העדר הבקיאות. על מפעילי המערכת להתייחס לערכים במצב זה כאל ערכים שמעמדם לא הובהר, ולהפעיל את מיטב שיקול דעתם באשר להמשך הטיפול בהם. במצבים גבוליים, התייעצות עם מפעיל נוסף אפשרית ואף מומלצת.
  • כדי להימנע מהשעמום, השחיקה והשגרה שמביאים לא פעם לקינטורים ולריבים, נקפיד תמיד שבוויקיפדיה יתנהל מגוון של מיזמים, ספונטניים ומתוכננים כאחד, מכל סוג ומין – תחרויות כתיבה, מתקפות איכות, טיולי ויקיפדים, אסמים, מפגשים או כל פעילות אחרת לשבירת השחיקה המתמדת בפעילות הוויקיפדית ולמתן אפשרות להתנדבות והתגייסות. ויקיפד הנכנס לאתר צריך למצוא לפניו מגוון מסקרן של פעילויות מעניינות לטובת המיזם, ולא לשקוע במדמנה הפוליטית. גלו אחריות ומנהיגות והובילו מיזמים מוצלחים בעצמכם!
  • כל ויקיפד חוטא לפעמים בעזיבה ממושכת מדי של מרחב הערכים (והמרחבים הסמוכים לו) ומכלה את זמנו בעיסוקי סרק ובברברת. ננהיג בוויקיפדיה מנהג של תענית ויקיפדית – התחייבות של כבוד להיצמד לזמן כלשהו למרחב הערכים ולהסתלק מהפוליטיקה והפלגנות. הוויקיפדים נקראים לקחת על עצמם תעניות שכאלה מדי פעם ובשעת הצורך. תענית כפויה שכזו יכולה לשמש גם תחליף מעולה לחסימה במקרים מסוימים.
  • נמצא את הדרכים להעלות על נס, בצורה בלתי רשמית אך לעתים גם רשמית למחצה אך פשוטה, קלילה ומאירת עיניים, את פועלם של ויקיפדים מצטיינים מהרוב השקט אשר פועלים בחריצות לטובתה של ויקיפדיה – בכתיבת הערכים, בוויקיגמדות, בשכלול התשתית הטכנולוגית ובכל התחומים האחרים שיש בהם תרומה חיובית של ממש, במקום ריבוי מדון ורעש.

אנחנו משוכנעים שרוב רובם של הוויקיפדים יירתמו ברצון לחזון המלכד והאופטימי שהבאנו לעיל ובטוחים ביכולתם של הצעדים שהצגנו לפרק את מוקדי החיכוך והסכסוך העיקריים בוויקיפדיה. בהצלחה לכולנו בדרך החדשה! דוד שי, מגיסטר והראל.