ויקיפדיה:כללים לתעתיק מפורטוגזית

ייעוץ לשוני ודיונים
מדיניות לשונית

כללים לתעתיק משפות זרות

תחזוקה בערכים
ערכים עם שמות לתעתוק
ארכיונים
דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.
לראש הדף
לתחתית הדף

דפי עזר חיצוניים
 

בדף זה נכתוב את הכללים המוסכמים. דיונים ושאלות בדף השיחה. כרגע זאת גרסה ראשונית - בעיקר צריך מישהו שמכיר היטב את ההגייה בפורטוגל.

כבר פתחתי פסקאות לבעיות העיקריות בדף השיחה. חוו דעות בפסקה המתאימה.

את כל המילים הפורטוגזיות שמתעתקים אנחנו אוספים בטבלה ואפשר לראות שם כבר כמה דוגמאות כיצד פועלים הכללים האלה.


הכללים לתעתיק

עריכה

התעתיק מתחלק לשני סוגים:

תעתיק טקסט
משתמשים בו כדי לתעתק מילים ושמות המופיעים בטקסט. מילים שכבר קיים להן תעתיק נפוץ מחוץ לוויקיפדיה, נשתמש בו ולא נפעיל את הכללים שלנו (על פי הנוהל הרגיל בוויקיפדיה).
תעתיק הגייה
משתמשים בו כאשר רוצים לתעתק את ההגייה המקורית (בדרך כלל בפעם הראשונה שהמילה מופיעה). לכן תעתיק זה מחולק למבטאים הבאים במקרים שיש הבדל ביניהם.
  1. פורטוגל
  2. ברזיל RJ - ריו דה ז'נירו (carioca)
  3. ברזיל ND - צפון-מזרח
  4. ברזיל SP - סאו פאולו העיר (paulista), צפון-מערב ברזיל, והדרום.
  5. ברזיל int.SP - פנים מחוז סאו פאולו (Interior SP).
  • ראו בשיחה דיון על החלוקה לתעתיק הגייה וטקסט.

עיצורים

עריכה
אות מיקום במילה טקסט פורטוגל ברזיל RJ ברזיל ND ברזיל SP ברזיל intSP הערות
b בכל מקום בּ
c לפני i e ס
אחרת ק
ç בכל מקום ס
ch בכל מקום ש
d לפני תנועת חיריק ד ד ג' ג' ג' ד דיון בשיחה
אחרת ד ד ד ד ד ד
f בכל מקום פ
g לפני i e ז' לשים לב להשפעה על האות u העוקבת
אחרת ג
h בתחילת מילה ה א חוץ מהצירופים ch, nh, lh המופעים בטבלה זו בנפרד. דיון בשיחה.
j בכל מקום ז'
l לפני תנועה ל דיון בשיחה. ו או וו בגלל שההגיה היא כמו W אנגלית.
לפני עיצור ובסוף מילה ל ל ו ו ו ו
lh בכל מקום לְי
m בדרך כלל מ
בסוף מילה ם ם' ם' ם' ם' ם' מטרת הטאג לציין שלא נהגה עיצור אלא רק אנפוף של התנועה.
n בכל מקום נ
nh בכל מקום נְי
p בכל מקום פּ‏
q בכל מקום ק לשים לב להשפעה על האות u העוקבת
r בתחילת מילה ר ח ה ה ה ה
לפני תנועה ר ר ר ר ר ר
לפני עיצור ר ח ח ח ר ר
בסוף מילה ר ר ח ח ר ר
rr בכל מקום ר ח ה ה ה ה
s בתחילת מילה ואחרי עיצור ס
בין תנועות (גם בסוף מילה) ז
לפני עיצור (גם בסוף מילה) ס ש ש ס ס ס
לפני t (גם בסוף מילה) ס ש ש ש ס ס
בסוף מילה בסוף משפט ס ש ש ס ס ס
ss בכל מקום ס
sc לפני i e ס
אחרת סק שק שק סק סק סק
t לפני תנועת חיריק ט ט צ' צ' צ' ט דיון בשיחה
אחרת ט ט ט ט ט ט
v בכל מקום ו
x בכל מקום ש, ס, ז או קס לפי ההגייה. צריך תמיד לשאול דובר פורטוגזית לכל מילה.
z בתחילת מילה ז
בין תנועות (גם בסוף מילה) ז
לפני עיצור (גם בסוף מילה) ס ש ש ס ס ס
בסוף מילה בסוף משפט ס ש ש ס ס ס

תנועות

עריכה

התנועות בגדול על פי החוקים הרגילים בוויקיפדיה לתעתיקים, צריך רק לפרט באיזו תנועה נהגית כל אות. כאשר התנועה מוטעמת, יש להוסיף אם קריאה מתאימה. הבדל משמעותי בין תעתיק טקסט להגייה הוא שתעתיק טקסט ללא ניקוד נכתב בכתיב מלא, ומשתמש יותר באמות קריאה. התנועה המוטעמת במילה, והתנועה האחרונה תמיד יסומנו באם קריאה.

e i ei
תנועות חיריק וצירי (אם קריאה י). בכתיב מלא חיריק מקבל י תמיד, צירי כאשר מוטעם ובסוף מילה. ei תמיד יקבל י בכתיב מלא.
o u ou
תנועות חולם ושורוק (אם קריאה ו). בכתיב מלא תמיד תסומן ו. בכתיב מנוקד לא ניתן לסמן חולם ללא ו, לכן גם תמיד ו.
a
תנועת קמץ (אם קריאה א). בסוף המילה קמץ+ה (גם כשלא מוטעמת).
ai oi ui
בצירופים אלה i נהגית בתור י עיצורית.
au eu iu
בצירופים אלה u נהגית בתור w אנגלית
á é í ó ú â ê ô à ò (חוץ מהמקרים המיוחדים בהמשך הרשימה)
התנועות עם אקסנטים: ההבדל אינו נכתב בתעתיק, להתייחס כמו הרגילות. לזכור שתמיד מקבלת את הטעם במילה (ולכן לשים אם קריאה בהתאם).
á
קמץ ואם קריאה א, דיון בשיחה
é ê בסוף מילה
צירי ואם קריאה ה, דיון בשיחה
בסיומות
ão, ãos, ães, ões, ã, ãs
להתעלם מהטילדה בתעתיק טקסט (רק לזכור שתמיד מקבלת את הטעם), בתעתיק הגיה: אַוּ‏ם', אַוּ‏נְס, אַיְנְס, אוֹיְנְ‏ס‏‏, אַם', אַנְס. כלומר הטילדה מתועתקת כמו האות m.

בנוסף

עריכה
u
בצירופים que qui gue gui חסרת צליל: ללא תעתיק
ü (רק בברזיל)
הוגה w אנגלית, תעתיק ו.