ויקיפדיה:כללים לתעתיק מקוריאנית

לתשומת לבכם, פרט או פרטים מסוימים בערך זה מצריכים בדיקה נוספת. לפרטים ניתן לעיין בדף השיחה.
ייעוץ לשוני ודיונים
מדיניות לשונית

כללים לתעתיק משפות זרות

דפי עזר חיצוניים
תחזוקה בערכים
ארכיונים
דפי ארכיון של הייעוץ הלשוני
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

דף זה הוא דף ארכיון של דיון או הצבעה שהסתיימו. את המשך הדיון יש לקיים בדף השיחה של הערך או הנושא הנידון. אין לערוך דף זה.


קוריאנית נכתבת בהנגול. בשיטת כתב זו כל הברה מיוצגת על-ידי "ריבוע" המורכב ממספר "אותיות" שנקראות "צ'אמו". דרך הקריאה של ההברה תלויה במרכיביה:

עיצור תנועה
עיצור
תנועה
עיצור תנועה שנייה
תנועה ראשונה

אם קיים להברה גם עיצור סופי, הוא ייכתב תמיד מתחת לשאר ההברות:

עיצור תחילי תנועה
עיצור סופי
עיצור תחילי
תנועה
עיצור סופי
עיצור תחילי תנועה שנייה
תנועה ראשונה
עיצור סופי

בקוריאנית 24 אותיות, מתוכן 14 עיצורים ו-10 תנועות. מהעיצורים הללו מורכבים עוד חמישה דו-עיצורים ומהתנועות מורכבים עוד 11 דו-תנועות (דיפתונגים). עם זאת, לעיצורים הקוריאניים יש אלופונים רבים שהכתב לא משקף, וכדי לדעת איך נהגה כל עיצור, יש להתחשב בסביבתו.

עיצוריםעריכה

צ'אמו תעתיק עברי דוגמה
ק
ג בין הגאים קוליים1
נג לפני עיצור אפי2
가다 קַאדַה
베개 פֶ‏גֵה
국문 קוּ‏נְגְמוּ‏ן
נ
ל לפני ㄹ (ל)
נַאל
신라 שִילּ‏ַ‏ה (שִילְלַה)
ט
ד בין הגאים קוליים
נ לפני עיצור אפי
טַאל
가다 קַאדַה
걷는 קוֹנְנוּ‏ן
ל
ר בין תנועות3
נ אחרי ㅁ (מ) או ㅇ (נג)
날 נַאל
바람 פַּארַאם
통로 טוֹנְגְנוֹ
מ מוּל
פ‏ּ‏
בּ‏ בין הגאים קוליים
מ לפני עיצור אפי
פּ‏וּ‏ן
공부 קוֹנְגְבּ‏וּ‏
합니다 הַמְנִידַה
ס
ש לפני חיריק או יו"ד עיצורית
ט בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㄷ
삼국 סַאמְגוּ‏ק
시대שִידֵה
버섯 פּוֹסוֹט
נג בסוף הברה
א בתחילת הברה
בתחילת הברה לפני דו-תנועה האות לא מתועתקת
방 פּ‏ַאנְג
일기 אִילְגִי
야구יַאגוּ‏
צ'
ג' בין הגאים קוליים
ט בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㄷ
자다 צַ'אדַה
시장 שִיגַ'אנְג
늦게 נוּ‏טקֶ‏ה
צ'
ט בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㄷ
차다 צַ'אדַה
낯 נַאט
ק קַאל
ט
ט בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㄷ
טִי
끝 קוּ‏ט
פּ‏
פּ‏ בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㅂ
פְּ‏וּ‏ל
높다נוֹפּ‏ְטַה
ה
בסוף הברה לא נשמע אך משפיע על היגוי העיצור הבא
לעיצורים: ㄱ ㄷ ㅂ ㅈ
הִים
좋다 צ'וֹטַה
좋게 צ'וֹקֶה

עיצורים כפולים וצרורות עיצוריםעריכה

עיצורים כפוליםעריכה

חמישה מהעיצרים הנ"ל יכולים להופיע פעמיים ברצף באותה "אות":

צ'אמו תעתיק עברי דוגמה
ק
בסוף מילה או לפני עיצור4 מתועתק כאילו נכתבה ㄱ אחת
까다 קאדה
깎다 קאקדה
ט טאל
פּ‏ פּוּל
מתועתק תמיד כאילו נכתבה ㅅ אחת סאל
있고 איטקוֹ
צ' 짜다 צ'אדה

צרורות עיצוריםעריכה

לעתים מופיע רצף של שני עיצורים באותה "אות". ישנם 11 רצפים מותרים בלבד: ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ,ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ. רצפים אלה מתועתקים לפי הטבלה הראשונה בעמוד זה.

אך כאשר הרצף מופיע בסוף מילה או לפני עיצור נוסף4 הוא יתועתק כאילו מופיע רק צ'אמו אחד לפי המפתח הבא:

 • ㄳ --> ㄱ
 • ㄵ --> ㄴ
 • ㄶ --> ㄴ
 • ㄺ --> ㄱ
 • ㄻ --> ㅁ
 • ㄼ --> ㅂ
 • ㄽ --> ㄹ
 • ㄾ --> ㄹ
 • ㄿ --> ㅍ
 • ㅀ --> ㄹ
 • ㅄ --> ㅂ

הערות והסבריםעריכה

1. הגאים קוליים משמע תנועות, ל ועיצורים אפיים2. יש לשים לב שכאשר ההברה הבאה פותחת ב-א האות מתועתקת בצורתה הכללית.

2. עיצורים אפיים משמע מ, נ, ו-נג.

3. לצורך הסעיף הזה בלבד ㅎ (ה) ו-א נחשבות תנועות.

4. א לא נחשב עיצור לצורך זה, אך במידה ואחד מאלה מופיע לפני א, היא תישמט.

תנועותעריכה

חד-תנועותעריכה

צ'אמו תעתיק עברי דוגמה
פתח 날 נַאל
יַ‏ / יָ‏ 야구 יַאגוּ
חולם 벌 פֹּל
יֹ (חולם)‏  여기 יֹגי
חולם 또 טוֹ
יוֹ 교사 קיוֹסַה
שורוק / קובוץ  분 פּוּן
יוּ‏ 유리 יוּרי
קובוץ
שווא
글 גֻל
דוגמה
חיריק 힘 הִים

דו-תנועותעריכה

צ'אמו תעתיק עברי דוגמה
צירה 애 אֵה
יֵ 얘기 יֵגִי
סגול 페 פֶּה
יֵֶ‏ 예산 יֶסַאן
ווַ‏ / ווָ‏ 과일 קווַאִיל
ווֵ‏ ווֵה
ווֵ 외투 ווֵטוּ
ווּ 뭐 מווּה
ווֶ‏ 궤 קווֶה
ווִי 뒤 טווִי
אִי 의사 אִיסַה