ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה


ויקיפדיה מאפשרת לוויקיפדים לנהל מיזמים בנושאים ייחודיים, בהם ירוכז מאמץ חד פעמי או מתמשך, אם בפרקי זמן קצרים או באופן קבוע, וזאת על מנת להשיג בתקופה קצרה ככל האפשר, ערכים רבים בנושא הנידון. כדי לסייע לכותבים מרוכזים מקורות מידע בדף מיוחד.

כל אחד מן הכותבים בוויקיפדיה מוזמן לפתוח מיזם, אין לכך תנאים כלשהם ובתנאי שיבנה רשימה של ערכים מבוקשים בנושא המיזם, אשר תאפשר לכל אחד מאיתנו להוסיף מן הידע שלו לוויקיפדיה.

פעילים

עריכה

מיזמים כלליים

עריכה

חלק מהמיזמים הם בשיתוף פעולה עמותת ויקימדיה ישראל, ומתקיימים על ידי מתנדבי העמותה בעזרת ויקיפדים מתנדבים, בשטח, מחוץ לעולם המחשב. דף הפעילות המרכז את מיזמי העמותה ודן בענייניה נמצא כאן.

מיזמים בנושא ממוקד

עריכה

לא פעילים

עריכה

לא פעילים - מיזמים כלליים

עריכה

לא פעילים - מיזמים בנושא ממוקד

עריכה

מיזמים שהושלמו

עריכה

ראו גם

עריכה