מיזם זה אינו פעיל

מיזם העיטור השבועי נועד לשפר את האווירה בקהילת ויקיפדיה. אחת לחודש, ייבחר על ידי הצבעה "העורך החודשי המצטיין". אחראי המיזם, הארי פוטר 73, יעניק לו את עיטור "העורך החודשי המצטיין". אני מאמין כי בדרך זו תחושת השייכות לקהילה בקרב העורכים תגבר ובין חברי הקהילה תהיה אווירה טובה. כמו כן, בסוף כל שנה ייבחר גם "העורך השנתי המצטיין". בעבר הוענק גם עיטור העורך השבוע המצטיין. את ההשראה למיזם קיבלתי מקובץ על יד, שכבר רצה לפתוח מיזם דומה בעבר.

העיטורים עריכה

העיטור השבועי עריכה

העיטור השבועי מוענק לעורכ/ת שביצע/ה פעולות רבות וחשובות במהלך השבוע הקודם. ההצבעה תתקיים במהלך כל השבוע שלאחר השבוע שבגינו הוא מקבל את התבנית. העיטור הוענק במהלך חודש מאי 2020, ולאחריו נגנז.

  כוכב לעורך השבועי המצטיין!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך השבוע הקודם.  שְכּוֹיֵיח!


  כוכב לעורכת השבועית המצטיינת!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך השבוע הקודם.  שְכּוֹיֵיח!

העיטור החודשי עריכה

העיטור החודשי מוענק בשבוע הראשון של כל חודש על פעולות המשתמש בחודש שעבר.

  כוכב לעורך החודשי המצטיין!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך החודש הקודם.  שְכּוֹיֵיח!


  כוכב לעורכת החודשית המצטיינת!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך החודש הקודם.  שְכּוֹיֵיח!

העיטור השנתי עריכה

העיטור השנתי מוענק באותו שבוע יחד עם עיטור חודשי ועיטור שבועי, שיינתנו לשני משתמשים אחרים, בשבוע הראשון של כל שנה, בגין פעולות שבוצעו בשנה שעברה.

  כוכב לעורך השנתי המצטיין!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך השנה הקודמת.  שְכּוֹיֵיח!


  כוכב לעורכת השנתית המצטיינת!
על תרומתך הרבה לוויקיפדיה במהלך השנה הקודמת.  שְכּוֹיֵיח!

הצבעות עריכה

ההצבעות לעיטור החודשי מתקיימות בסוף ותחילת כל חודש בשני חלקים - 7 ימים בהם מציעים מועמדים, ו-7 ימים בהם מצביעים עבורם.

החלק הראשון יתקיים ב-7 הימים האחרונים של כל חודש, ובו ניתן יהיה להציע להצבעה משתמש אחד או מספר משתמשים (על ידי פתיחת כותרת משנה בכותרת ההצבעה), והם יועמדו להצבעה. חלק זה של ההצבעה יסיים בשעת חצות של היום האחרון בכל חודש, במקביל לפתיחתו של החלק השני של ההצבעה למשך 7 ימים נוספים, בו יוכלו המצביעים לתמוך במועמדים לבחירתם על ידי הצבת תבנית {{בעד}} (כולל משתמשים ללא זכות הצבעה). אין להשתמש בהצבעה בתבניות {{נגד}} - הרי כל תכליתו של המיזם לשפר את האווירה בוויקיפדיה.

המשתמש שלו יוענק העיטור יהיה המשתמש שהוענקו לו המספר הרב ביותר של תבניות {{בעד}}. לא ניתן להמליץ על משתמש שנבחר פעם נוספת באותה השנה.

ההצבעות ייתקימו בדף הצבעות ייחודי. בהצבעות רשאים להשתתף כולם.