ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/מיזם רפואה שלמה/דף 5

מיזם רפואה שלמה
דיונים קודמים
דפי עזר חיצוניים


ניסטגמוס ...עריכה

 1. ניסטגמוס‏ - Pathologic nystagmus
  רפלקסים + ראייה + מחלות וליקויים של העיניים + סימנים רפואיים
  Medical signs + Vision
  ICD10‏ = ‏H|55||h|55
  ICD9‏ = ‏379.50 + 794.14
 2. עיוורון‏ - Blindness
  ראייה + מחלות וליקויים של העיניים
  Blindness
  ICD10‏ = ‏H|54|0|h|53 + H|54|1|h|53 + H|54|4|h|53
  ICD9‏ = ‏369
 3. עיוורון צבעים‏ - Color blindness
  ראייה + מחלות וליקויים של העיניים + צבעים
  Color + Genetic disorders + Ophthalmology
  ICD10‏ = ‏H|53|5|h|53
  ICD9‏ = ‏368.5
 4. עין עצלה‏ - Amblyopia
  מחלות וליקויים של העיניים + ראייה
  Ophthalmology + Vision
  ICD10‏ = ‏H|53|0|h|53
  ICD9‏ = ‏368.0
 5. פוטוקרטיטיס‏ - Arc eye
  מחלות וליקויים של העיניים + שלג
  Arc welding + Occupational safety and health + Ophthalmology + Welding + Blindness
  ICD10‏ = ‏H|16|1|h|15
  ICD9‏ = ‏370.24
 6. פזילה‏ - Strabismus
  מחלות וליקויים של העיניים + ראייה
  Ophthalmology
  ICD10‏ = ‏H|49||h|49 + H|50||h|49
  ICD9‏ = ‏378
 7. צנחת‏ - Ptosis (eyelid)
  מחלות וליקויים של העיניים + ראייה
  Diseases and disorders + Ophthalmology + Oral and maxillofacial surgery + Otolaryngology
  ICD10‏ = ‏H|02|4|h|00 + Q|10|0|q|10
  ICD9‏ = ‏374.3
 8. קוצר ראייה‏ - Myopia
  ראייה + מחלות וליקויים של העיניים
  Ophthalmology + Optometry + Vision
  ICD10‏ = ‏H|52|1|h|49
  ICD9‏ = ‏367.1
 9. קטרקט‏ - Cataract
  מחלות וליקויים של העיניים + ראייה
  Aging-associated diseases + Blindness + Ophthalmology
  ICD10‏ = ‏H|25||h|25 + H|26||h|25 + H|28||h|25 + Q|12|0|q|12
  ICD9‏ = ‏366
 10. קרטוקונוס‏ - Keratoconus
  מחלות וליקויים של העיניים + ראייה
  Optometry + Ophthalmology
  ICD10‏ = ‏H|18|6|h|15
  ICD9‏ = ‏371.6
 11. רוחק ראייה‏ - Hyperopia
  מחלות וליקויים של העיניים
  Eye + Optometry + Ophthalmology
  ICD10‏ = ‏H|52|0|h|49
  ICD9‏ = ‏367.0
 12. רטיניטיס פיגמנטוזה‏ - Retinitis pigmentosa
  מחלות וליקויים של העיניים
  Genetic disorders + Ophthalmology + Channelopathy + Blindness
  ICD10‏ = ‏H|35|5|h|30
  ICD9‏ = ‏362.74
 13. תסמונת הורנר‏ - Horner's syndrom
  תסמונות + מחלות וליקויים של העיניים
 14. תסמונת ראיית מחשב‏ - Computer vision syndrome
  מחלות וליקויים של העיניים
  Diseases and disorders + Ophthalmology + Occupational diseases
 15. אבטאליפופרוטאינמיה‏ - Abetalipoproteinemia
  פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Autosomal recessive disorders + Lipid diseases
  ICD10‏ = ‏E|78|6|e|78
  ICD9‏ = ‏272.5
 16. תסמונת אדוארדס‏ - Edwards syndrome
  פגמים גנטיים + תסמונות
  Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|91|0|q|90 + Q|91|3|q|90
  ICD9‏ = ‏758.2
 17. אינטרסקס‏ - Intersexuality
  מגדר + מיניות + פגמים גנטיים + זהות מינית
  Intersexuality + Biology of gender + Gender + Gender studies + Queer theory
 18. תסמונת דאון‏ - Down syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים + פיגור שכלי
  Down syndrome + Mental retardation + Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|90||q|90
  ICD9‏ = ‏758.0
 19. דיזומיה חד הורית‏ - Uniparental disomy
  פגמים גנטיים
  Cytogenetics
  ICD10‏ = ‏Q|99|8|q|90
 20. טומטום
  מגדר + מיניות + פגמים גנטיים + זהות מינית + הלכה
 21. טריזומיה‏ - Trisomy
  פגמים גנטיים
  Cytogenetics + Genetic disorders
  ICD10‏ = ‏Q|90||q|90 + Q|92||q|90 + Q|97||q|90 + Q|98||q|90
 22. טריזומיה 13‏ - Patau syndrome
  פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|91|4|q|90 + Q|91|7|q|90
  ICD9‏ = ‏758.1
 23. טריזומיה 22‏ - Trisomy 22
  פגמים גנטיים
  Genetic disorders
 24. טרנסלוקציה כרומוזומלית‏ - Chromosomal translocation
  פגמים גנטיים
  Chromosomes + Cytogenetics
 25. כרומוזום פילדלפיה‏ - Philadelphia chromosome
  פגמים גנטיים
  Genetic disorders
  ICD10‏ = ‏C|92|1|c|81
  ICD9‏ = ‏205.1

מונוזומיה ...עריכה

 1. מונוזומיה‏ - Monosomy
  פגמים גנטיים
  Cytogenetics + Genetic disorders
  ICD10‏ = ‏Q|93||q|90 + Q|96||q|90
 2. מלניזם‏ - Melanism
  פגמים גנטיים
  Disturbances of human pigmentation
 3. נוירופיברומטוזיס‏ - Neurofibromatosis
  פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Neurology + Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏Q|85|0|q|80
  ICD9‏ = ‏237.7
 4. סיטוס אינברסוס‏ - Situs inversus
  פגמים גנטיים + פגמים מולדים
  Genetic disorders + Autosomal recessive disorders + Motor skills + Rare diseases
  ICD10‏ = ‏Q|89|3|q|80
  ICD9‏ = ‏759.3
 5. פסיפס (גנטיקה)‏ - Mosaic (genetics)
  פגמים גנטיים
  Genetics
 6. תסמונת פראדר ווילי‏ - Prader-Willi syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים + פיגור שכלי
  Disability + Genetic disorders + Medical conditions related to obesity + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|87|1|q|80
  ICD9‏ = ‏759.81
 7. פרוגריה‏ - Progeria
  פגמים גנטיים + זקנה
  Aging + Gerontology + Genetic disorders + Rare diseases + Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏E|34|8|e|20
  ICD9‏ = ‏259.8
 8. קו סימיאני‏ - Single transverse palmar crease
  אנטומיה + פגמים גנטיים
  Hand
 9. תסמונת קליינפלטר‏ - Klinefelter's syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Syndromes + Intersexuality + Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏Q|98|0|q|90 + Q|98|4|q|90
  ICD9‏ = ‏758.7
 10. תסמונת קלמן‏ - Kallmann syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים
  Endocrinology + Syndromes + Genetic disorders
  ICD10‏ = ‏E|23|0|e|20
  ICD9‏ = ‏253.4
 11. תסמונת מאייר-רוקיטנסקי‏ - Müllerian agenesis
  פגמים גנטיים + תסמונות
  Syndromes + Gynecology + Medicine
  ICD10‏ = ‏Q|51|0|q|50 + Q|52|0|q|50
  ICD9‏ = ‏626.0
 12. תסמונת רט‏ - Rett syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים + מחלות תורשתיות + הקשת האוטיסטית + פיגור שכלי
  Pervasive developmental disorders + Genetic disorders + Neurology + Syndromes + Autism
  ICD10‏ = ‏F|84|2|f|80
  ICD9‏ = ‏330.8
 13. תסמונת טרנר‏ - Turner syndrome
  תסמונות + פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Syndromes + Endocrinology + Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏Q|96||q|90
  ICD9‏ = ‏758.6
 14. תסמונת קרי דו שה‏ - Cri du chat
  תסמונות + פגמים גנטיים
  Genetic disorders + Rare diseases + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|93|4|q|90
  ICD9‏ = ‏758.31
 15. איכתיוזיס‏ - Ichthyosis
  פגמים מולדים + מחלות עור
  Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏Q|80||q|80
  ICD9‏ = ‏757.1
 16. ארתרוגריפוזיס‏ - Arthrogryposis
  פגמים מולדים
  Muscular disorders + Congenital disorders + Rare diseases
  ICD10‏ = ‏Q|74|3|q|65
  ICD9‏ = ‏728.3 + 754.89
 17. טמירות אשכים‏ - Cryptorchidism
  רבייה + פגמים מולדים
  Andrology
  ICD10‏ = ‏Q|53||q|50
  ICD9‏ = ‏752.5
 18. טרטוגן
  פגמים מולדים + פסיכולוגיה התפתחותית + ביולוגיה התפתחותית
 19. לקות‏ - Disability
  נכות + בריאות + פגמים מולדים
  Disability + Educational psychology + Elderly and disabled + Population
 20. מיקרוצפליה‏ - Microcephaly
  פגמים מולדים + תסמינים
  Congenital disorders + Genetic disorders + Nervous system
  ICD10‏ = ‏Q|02||q|00
  ICD9‏ = ‏742.1
 21. מקרוצפליה‏ - Macrocephaly
  פגמים מולדים
  Congenital disorders
  ICD10‏ = ‏Q|75|3|q|65
  ICD9‏ = ‏756.0
 22. קרטנת‏ - Congenital hypothyroidism
  פגמים מולדים
  Thyroid disease + Congenital disorders + Mental retardation + Pediatrics
  ICD10‏ = ‏E|00||e|00 + E|03|0|e|00 + E|03|1|e|00
  ICD9‏ = ‏243
 23. שפה שסועה‏ - Cleft lip and palate
  פגמים מולדים
  Congenital disorders + Facial features + Dog health + Oral and maxillofacial surgery
  ICD10‏ = ‏Q|35||q|35 + Q|37||q|35
  ICD9‏ = ‏749
 24. תאומים סיאמיים‏ - Conjoined twins
  פגמים מולדים
  Conjoined twins + Twins
  ICD10‏ = ‏Q|89|4|q|80
  ICD9‏ = ‏759.4
 25. תמס בועתי של העור‏ - Epidermolysis bullosa
  פגמים מולדים + מחלות עור
  Genodermatoses + Rare diseases
  ICD10‏ = ‏Q|81||q|80
  ICD9‏ = ‏757.39

השפעות בריאותיות של עישון טבק ...עריכה

 1. השפעות בריאותיות של עישון טבק‏ - Health effects of tobacco
  פציעות והרעלות + עישון
  Diseases and disorders + Tobacco + Oncology + Smoking
 2. מחלת גבהים‏ - Altitude sickness
  פציעות והרעלות
  Diseases and disorders + Mountaineering + Skiing
  ICD10‏ = ‏T|70|2|t|66
  ICD9‏ = ‏E902.0
 3. מחלת נסיעה‏ - Seasickness
  פציעות והרעלות
  Neurological disorders
  ICD10‏ = ‏T|75|3|t|66
  ICD9‏ = ‏994.6
 4. שבר הפין‏ - Penile fracture
  פציעות והרעלות
  Andrology + Urology + Sexual health + Medical emergencies + Penis
  ICD9‏ = ‏959.13 + 959.14
 5. רפואת ילדים‏ - Pediatrics
  רפואת ילדים + תחומים ברפואה
  Pediatrics + Aging
 6. דורבן (רפואה)‏ - Plantar fasciitis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + אורתופדיה
  Inflammations + Diseases involving the fasciae + Overuse injuries + Orthopedic surgery + Foot diseases
  ICD10‏ = ‏M|72|2|m|70
  ICD9‏ = ‏728.71
 7. דלדול עצם‏ - Osteoporosis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + זקנה
  Aging-associated diseases + Endocrinology + Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|80||m|80 + M|82||m|80
  ICD9‏ = ‏733.0
 8. דליות‏ - Varicose veins
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + מערכת הדם
  Aging + Vascular surgery + Medical conditions related to obesity
  ICD10‏ = ‏I|83||i|80 + I|84||i|80 + I|85||i|80 + I|86||i|80
  ICD9‏ = ‏454 + 456 + 671
 9. דלקת אמתחת רגל האווז
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
 10. דלקת העצם‏ - Osteomyelitis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Bacterial diseases + Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|86||m|86
  ICD9‏ = ‏730
 11. דלקת חוליות מקשחת‏ - Ankylosing spondylitis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + דלקת
  Arthritis + Autoimmune diseases
  ICD10‏ = ‏M|08|1|m|05 + M|45||m|45
  ICD9‏ = ‏720.0
 12. דלקת כלי דם‏ - Vasculitis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + דלקת
  Rheumatology + Inflammations + Vascular-related cutaneous conditions
  ICD10‏ = ‏I|77|6|i|70 + I|80||i|80 + L|95||l|80 + M|30||m|30 + M|31||m|30
  ICD9‏ = ‏446 + 447.6
 13. דלקת מפרקים ניוונית‏ - Osteoarthritis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Arthritis + General practice
  ICD10‏ = ‏M|15||m|15 + M|19||m|15 + M|47||m|45
  ICD9‏ = ‏715
 14. דלקת פרקים‏ - Arthritis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Aging-associated diseases + Arthritis + Inflammations + Rheumatology + Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|00||m|00 + M|25||m|20
  ICD9‏ = ‏710 + 719
 15. דלקת פרקים זיהומית‏ - Septic arthritis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Arthritis + Rheumatology + Medical emergencies
  ICD10‏ = ‏M|00||m|00 + M|03||m|00
  ICD9‏ = ‏711.0
 16. חזה קעור‏ - Pectus excavatum
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Human appearance + Congenital disorders
  ICD10‏ = ‏Q|67|6|q|65
  ICD9‏ = ‏754.81
 17. מחלת אוסגוד-שלטר‏ - Osgood-Schlatter disease
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Diseases and disorders + Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|92|5|m|91
  ICD9‏ = ‏732.4
 18. מחלת פאג'ט של העצם‏ - Paget's disease of bone
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|88||m|86
  ICD9‏ = ‏731.0
 19. נמק העצם‏ - Avascular necrosis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Skeletal disorders + Diving medicine
  ICD10‏ = ‏M|87||m|86
  ICD9‏ = ‏733.4
 20. נקע מולד של מפרק הירך‏ - Hip dysplasia (human)
  רפואת ילדים + הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Pediatrics + Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏Q|65||q|65
  ICD9‏ = ‏754.3
 21. ספונדילוליזיס‏ - Spondylolysis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|43|0|m|40
  ICD9‏ = ‏738.4
 22. עקמת‏ - Scoliosis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Greek loanwords + Skeletal disorders
 23. פולימיוזיטיס‏ - Polymyositis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Muscular disorders
  ICD10‏ = ‏M|33|2|m|30
  ICD9‏ = ‏710.4
 24. פלטפוס‏ - Flat feet
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Orthopedic surgery
  ICD10‏ = ‏M|21|4|m|20 + Q|66|5|q|65
  ICD9‏ = ‏734
 25. פריקת כתף‏ - Dislocated shoulder
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Injuries + Musculoskeletal disorders + Shoulder
  ICD10‏ = ‏S|43|0|s|40
  ICD9‏ = ‏831

פריקת כתף חוזרת ...עריכה

 1. פריקת כתף חוזרת
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
 2. קרע במסובבי הכתף‏ - Rotator cuff tear
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Musculoskeletal disorders + Overuse injuries + Shoulder
  ICD10‏ = ‏M|75|1|m|70 + S|46|0|s|40
  ICD9‏ = ‏726.1 + 727.61 + 840.4
 3. קשחת חוליות‏ - Spondylosis
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Skeletal disorders
  ICD10‏ = ‏M|47||m|45
  ICD9‏ = ‏721
 4. שבר הליכה‏ - March fracture
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור + פציעת מאמץ חוזרנית
  Orthopedic surgery + Bone fractures
 5. שבר עצם הסירה‏ - Scaphoid fracture
  הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Bone fractures
  ICD10‏ = ‏S|62|0|s|60
  ICD9‏ = ‏814
 6. שיגרון‏ - Rheumatism
  ראומטולוגיה + הפרעות שריר-שלד ורקמת חיבור
  Rheumatology
  ICD10‏ = ‏M|79|0|m|70
  ICD9‏ = ‏729.0
 7. תסמונת בלום‏ - Bloom syndrome
  מחלות תורשתיות + תסמונות
  Chromosome instability syndromes + Genetic disorders + Genodermatoses + Autosomal recessive disorders + Rare diseases + Syndromes + Ashkenazi Jews topics
  ICD9‏ = ‏757.39
 8. דקטיליה‏ - Dactyly
  אנטומיה + מחלות תורשתיות
  Zoology + Anatomy + Comparative anatomy + Bird anatomy
 9. מיוטוניה קונגניטה‏ - Myotonia congenita
  מחלות תורשתיות
  Channelopathy + Genetic disorders + Musculoskeletal disorders + Neurological disorders
  ICD10‏ = ‏G|71|1|g|70
  ICD9‏ = ‏359.2
 10. עז מתעלפת‏ - Fainting goat
  מחלות תורשתיות + פריים
  Goat breeds + Meat goat breeds + ALBC Conservation Priority Breeds + Animal breeds originating in the United States
 11. פולידקטיליה‏ - Polydactyly
  מחלות תורשתיות
  Congenital disorders + Genetic disorders + Supernumerary body parts
  ICD10‏ = ‏Q|69||q|65
  ICD9‏ = ‏755.0
 12. תסמונת קורנליה דה לאנגה‏ - Cornelia de Lange Syndrome
  מחלות תורשתיות + תסמונות + פיגור שכלי
  Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|87|1|q|80
  ICD9‏ = ‏759.89
 13. קסרודרמה פיגמנטוזום‏ - Xeroderma pigmentosum
  מחלות עור + מחלות תורשתיות
  Genodermatoses + Hereditary cancers + Autosomal recessive disorders
  ICD10‏ = ‏Q|82|1|q|80
  ICD9‏ = ‏757.33
 14. תסמונת X שביר‏ - Fragile X syndrome
  מחלות תורשתיות + תסמונות
  Autism + Mental retardation + Disability + Genetic disorders + Pediatrics + Neurological disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|99|2|q|90
  ICD9‏ = ‏759.83
 15. טאי זקס‏ - Tay-Sachs disease
  מחלות תורשתיות יהודיות
  Genetic disorders + Autosomal recessive disorders + Lipid storage disorders + Diseases and disorders + Metabolic disorders + Rare diseases + Lysosomal storage diseases + Ashkenazi Jews topics + Neurology
  ICD10‏ = ‏E|75|0|e|70
  ICD9‏ = ‏330.1
 16. קדחת ים תיכונית משפחתית‏ - Familial Mediterranean fever
  מחלות תורשתיות יהודיות
  Arthritis + Rheumatology + Gastroenterology + Immune system disorders + Genetic disorders + Autosomal recessive disorders + Autoinflammatory syndromes
  ICD10‏ = ‏E|85|0|e|70
  ICD9‏ = ‏277.3
 17. תסמונת‏ - Syndrome
  פסיכולוגיה + תסמונות
  Syndromes
 18. תסמונת Long QT‏ - Long QT syndrome
  תסמונות
  Cardiac electrophysiology + Channelopathy + Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏I|45|8|i|30
  ICD9‏ = ‏426.82
 19. תסמונת אטקסיה טלנגיאקטזיה‏ - Ataxia telangiectasia
  תסמונות
  Chromosome instability syndromes + Genetic disorders + Genodermatoses
  ICD10‏ = ‏G|11|3|g|10
  ICD9‏ = ‏334.8
 20. תסמונת איבוד שיווי המשקל‏ - Balance disorder
  תסמונות + אף אוזן וגרון
  Otology + Neurology
  ICD10‏ = ‏H|81||h|80 + R|42||r|40
 21. תסמונת אנגלמן‏ - Angelman syndrome
  תסמונות + פיגור שכלי
  Disability + Genetic disorders + Neurological disorders + Rare diseases + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|93|5|q|90
  ICD9‏ = ‏759.89
 22. תסמונת אספרגר‏ - Asperger syndrome
  תסמונות + הקשת האוטיסטית + לקויות למידה + נוירולוגיה + אפונימים
  Autism + Pervasive developmental disorders + Childhood psychiatric disorders + Educational psychology + Genetic disorders + Neurological disorders + Special education + Syndromes
  ICD10‏ = ‏F|84|5|f|80
 23. תסמונת אשרמן‏ - Asherman's syndrome
  תסמונות
  Fertility + Surgery + Pregnancy and birth + Pregnancy complications + Obstetrics + Miscarriage + Abortion + Gynecology + Pregnancy
  ICD10‏ = ‏N|85|6|n|80
  ICD9‏ = ‏621.5
 24. דאבת השרירים‏ - Fibromyalgia
  תסמונות
  Rheumatology + Diseases involving the fasciae + Syndromes + Ailments of unknown etiology
  ICD10‏ = ‏M|79|7|m|70
  ICD9‏ = ‏729.1
 25. תסמונת האישה המוכה‏ - Battered person syndrome
  תסמונות + אלימות
  Syndromes + Domestic violence + Abuse
  ICD10‏ = ‏T|74|1|t|66
  ICD9‏ = ‏995.81 + 995.81

תסמונת הגפה הזרה ...עריכה

 1. תסמונת הגפה הזרה‏ - Alien hand syndrome
  תסמונות + נוירולוגיה
  Neurological disorders
 2. תסמונת החלוק הלבן‏ - White coat hypertension
  תסמונות
  Cardiology
 3. תסמונת ויליאמס‏ - Williams syndrome
  תסמונות
  Genetic disorders + Syndromes + Rare diseases
  ICD10‏ = ‏Q|93|8|q|90
  ICD9‏ = ‏758.9
 4. תסמונת טורט‏ - Tourette syndrome
  תסמונות + נוירולוגיה
  Childhood psychiatric disorders + Genetic disorders + Neurological disorders + Syndromes + Tourette syndrome
 5. תסמונת מוות בעריסה‏ - Sudden infant death syndrome
  רפואת ילדים + תסמונות + ינקות
  Causes of death + Ailments of unknown etiology + Pediatrics + Infancy + Sleep + Children and death
  ICD10‏ = ‏R|95||r|95
  ICD9‏ = ‏798
 6. תסמונת מנהרת שורש כף היד‏ - Carpal tunnel syndrome
  נוירולוגיה + תסמונות
  Syndromes
  ICD10‏ = ‏G|56|0|g|56
  ICD9‏ = ‏354.0
 7. תסמונת מרפן‏ - Marfan syndrome
  תסמונות
  Abnormalities of dermal fibrous and elastic tissue + Cardiology + Diseases involving the fasciae + Genetic disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏Q|87|4|q|80
  ICD9‏ = ‏759.82
 8. תסמונת סטוקהולם‏ - Stockholm syndrome
  פסיכולוגיה + תסמונות + בני ערובה
  Social psychology + Hostage taking + Abuse + Anti-cult terms and concepts + Syndromes + Mind control
 9. תסמונת העייפות הכרונית‏ - Chronic fatigue syndrome
  תסמונות + נוירולוגיה + אימונולוגיה + שינה
  Ailments of unknown etiology + Chronic illness + Immune system disorders + Neurological disorders + Syndromes
  ICD10‏ = ‏G|93|3|g|90
  ICD9‏ = ‏780.71
 10. תסמונת פולנד‏ - Poland syndrome
  תסמונות
  Syndromes + Rare diseases + Congenital disorders
  ICD10‏ = ‏Q|79|8|q|65
  ICD9‏ = ‏756.89
 11. תסמונת פטיו
  תסמונות
 12. תסמונת קדם וסתית‏ - Premenstrual syndrome
  תסמונות
  Gynecology + Menstrual cycle + Syndromes
  ICD10‏ = ‏N|94|3|n|80
  ICD9‏ = ‏625.4
 13. תסמונת קובאד‏ - Couvade syndrome
  היריון ולידה + תסמונות
  Culture-specific syndromes + Pregnancy
 14. תסמונת רייטר‏ - Reactive arthritis
  תסמונות
  Arthritis + Autoimmune diseases + Conditions diagnosed by stool test + Syndromes + Pustular dermatitis
  ICD10‏ = ‏M|02||m|00
  ICD9‏ = ‏099.3
 15. רפלוקס קיבתי ושטי‏ - Gastroesophageal reflux disease
  תסמונות
  Digestive diseases + General practice + Medical conditions related to obesity
  ICD10‏ = ‏K|21||k|20
  ICD9‏ = ‏530.81
 16. אבוליציה‏ - Avolition
  תסמינים + סכיזופרניה + סימנים רפואיים
  Medical signs + Schizophrenia + Symptoms
 17. בארודונטלגיה‏ - Barodontalgia
  רפואת שיניים + כאב + תסמינים
  Aviation medicine + Dental disorders + Diving medicine + Oral pathology + Medicine + Pain
  ICD9‏ = ‏993.2
 18. בחילה‏ - Nausea
  תסמינים + מערכת העיכול
  Digestive disease symptoms + Gastroenterology + Greek loanwords + Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|11||r|10
  ICD9‏ = ‏787.0
 19. בחילת בוקר‏ - Morning sickness
  היריון ולידה + תסמינים
  Pregnancy + Malnutrition
 20. בצקת‏ - Edema
  תסמינים + סימנים רפואיים
  Medical signs + Causes of death
  ICD10‏ = ‏R|60|9|r|50
  ICD9‏ = ‏782.3
 21. גיהוק‏ - Belching
  תסמינים + פיזיולוגיה + מערכת העיכול
  Digestive system + Digestive disease symptoms + Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|14||r|10
  ICD9‏ = ‏787.3
 22. הקאה‏ - Vomiting
  תסמינים + רפלקסים + נוזלי גוף
  Reflexes + Symptoms + Digestive disease symptoms + Body fluids + Vomiting
  ICD10‏ = ‏R|11||r|10
  ICD9‏ = ‏787
 23. ורטיגו (תסמין)‏ - Vertigo (medical)
  תסמינים
  Symptoms + Neurology + Otology
  ICD9‏ = ‏780.4
 24. חום (תסמין)‏ - Fever
  תסמינים
  Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|50||r|50
  ICD9‏ = ‏780.6
 25. חמרמורת‏ - Hangover
  תסמינים
  Alcohol abuse + Drinking culture + Medicine

טיניטוס ...עריכה

 1. טיניטוס‏ - Tinnitus
  שמיעה + תסמינים
  Otology + Auditory perception + Auditory illusions
  ICD10‏ = ‏H|93|1|h|90
  ICD9‏ = ‏388.3
 2. כאב‏ - Pain
  כאב + תסמינים
  Pain + Nociception + Sensory system + Greek loanwords
  ICD9‏ = ‏338
 3. כאב ראש‏ - Headache
  תסמינים + נוירולוגיה
  Headaches + Neurological disorders + Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|51||r|50
  ICD9‏ = ‏784.0
 4. כאב שיניים‏ - Toothache
  רפואת שיניים + כאב + תסמינים
  Oral pathology + Pain
  ICD10‏ = ‏K|08|8|k|00
  ICD9‏ = ‏525.9
 5. לימפדנופתיה‏ - Lymphadenopathy
  תסמינים + סימנים רפואיים
  Inflammations
  ICD10‏ = ‏I|88||i|80 + L|04||l|00 + R|59|1|r|50
  ICD9‏ = ‏289.1 + 289.3 + 683 + 785.6
 6. נזלת‏ - Mucus
  תסמינים + נוזלי גוף
  Body fluids + Exocrine system
 7. נימול‏ - Paresthesia
  תסמינים + נוירולוגיה
  Neurology + Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|20|2|r|20
  ICD9‏ = ‏782.0 + 355.1
 8. סחרחורת‏ - Dizziness
  תסמינים
  Neurology + Otology + Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|42||r|40
  ICD9‏ = ‏780.4
 9. פרפרים בבטן‏ - Butterflies in the stomach
  תסמינים + רגשות + ביטויים
  Symptoms
 10. צהבת‏ - Jaundice
  תסמינים
  Diseases and disorders + Digestive system + Gastroenterology + Hepatology
  ICD10‏ = ‏R|17||r|10
  ICD9‏ = ‏782.4
 11. צליעה‏ - Limp
  תסמינים
  Disability + Articles lacking sources (Erik9bot)
 12. קור (תסמין למחלה)‏ - Hypothermia
  תסמינים
  Diving medicine + Medical emergencies + Physiology + Causes of death + Cryobiology + Heat transfer
  ICD10‏ = ‏T|68||t|66
  ICD9‏ = ‏991.6
 13. קיפאון מוחי‏ - Brain freeze
  תסמינים
 14. קשריר‏ - Nodule (medicine)
  תסמינים
  Diseases and disorders
 15. שיהוק‏ - Hiccup
  תסמינים
  Symptoms
  ICD10‏ = ‏R|06|6|r|00
  ICD9‏ = ‏786.8
 16. שיעול‏ - Cough
  תסמינים
  Reflexes + Symptoms + Abnormal respiration
  ICD10‏ = ‏R|05||r|00
  ICD9‏ = ‏786.2
 17. תסמין‏ - Symptom
  תסמינים וסימנים + רפואה
  Medical terms + Symptoms + Greek loanwords

1 - 2 - 3 - 4 - 5