ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/ערכים יתומים/רשימת המתנה

מיזם ערכים יתומים
נושאים
רשימות
אודות

רשימה זו נועדה לרכז ערכים שעליהם מוצבת התבניות {{חשיבות}}, {{בעבודה}} או {{הפרת זכויות יוצרים}}, ולהורידם ממיוחד:דפים יתומים על מנת לנהל את מיזם הערכים היתומים כהלכה.

לאחר שהתבנית המקורית הוסרה, יימחק הערך מכאן ויועבר לרשימת הערכים היתומים אשר יש למצוא להם הורים או יקושר לערכים הרלוונטיים במרחב הראשי.

ערך שהוחלט למוחקו (כלומר, קישורו הפך אדום) יימחק גם מרשימה זו (לאחר בירור אם תוכן הערך לא עבר לערך בעל שם אחר, שעדיין יתום).

רשימת הערכים תחת תבנית "חשיבות" עריכה

רשימת הערכים תחת {{הפרת זכויות יוצרים}} עריכה

רשימת הערכים תחת {{איחוד}} עריכה

רשימת הערכים תחת {{בעבודה}} עריכה