ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/שיתופי פעולה במערכת החינוך/תלמידים מחוננים

Israel Gifted Students WikiProject Logo.svg

מיזם תלמידים מחונניםעריכה


במיזם זה, אנו מזמינים תלמידים מחוננים להפוך מצרכני התוכן שבוויקיפדיה ליצרנים פעילים שלו.
המיזם מאפשר לתלמידים להתנסות בלמידה פעילה מתוך תחושת מסוגלות, ולתרום ידע חופשי ואיכותי לציבור כולו. תוך כדי כך, התלמידים מפתחים אסטרטגיות להערכת מידע, אוריינות דיגיטלית, מיומנויות כתיבה, חקר וחשיבה, ומגוון כישורים נוספים אשר ילוו אותם בהמשך דרכם.
המיזם הוא פרי שיתוף פעולה בין עמותת ויקימדיה ישראל לאגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. תהליך הלימוד מובל על ידי מורי מחוננים ומתנדבי ויקימדיה ישראל.


כאן, תוכלו למצוא רשימה מפורטת של בתי ספר המשתתפים בפרויקט זה