ההגדרות בדף זה הן חלק ממערכת הנהלים של ויקיפדיה. תחולתה של כל הגדרה באותם מקומות בדפי הנהלים והתקנות (כולל דף זה) המפנים אליה במפורש בדרך של קישור ישיר, ובהם בלבד.

שם משתמש

שם משתמש הוא הכינוי אותו בחרו לעצמם אלו שנרשמו במערכת הממוחשבת של ויקיפדיה.

טרולים

טרולים הם אנשים שנרשמו לעריכה בויקיפדיה בשם משתמש אחד או יותר, והוכרזו כ"טרול" באופן מסודר ומפורש, למעט אם ההכרזה בוטלה באופן דומה.

משתמשים רשומים

משתמשים רשומים הם אנשים שנרשמו במערכת, קיבלו שם משתמש, ולא הוכרזו כטרולים.

בירוקרט

בירוקרט הוא אחד מהמשתמשים הרשומים המחזיקים בהרשאת בירוקרט כשהם פועלים ביחד או לחוד.

בודקים

בודקים הם משתמשים רשומים שנבחרו לתפקיד בודק על ידי הקהילה, ושמותיהם מופיעים בדף המתאים.

מפעילי מערכת

מפעילי מערכת הם משתמשים רשומים שניתנו להם יכולות הגנה, מחיקה, חסימה והרשאות נוספות המפורטות כאן, מונו על ידי ביורוקרט, דייל או מפתח ולא הוסרה הרשאתם.

ותק

הוותק של משתמש רשום הוא משך הזמן שעבר מאז עריכתו הראשונה של אותו אדם, תחת שם משתמש כלשהו, ובלבד שהזהות בין האדם בעל שם משתמש זה לבין המשתמש הרשום היא ללא עוררין.

משתמש ותיק הוא משתמש רשום בעל ותק של שלושה חודשים לפחות, שערך 1,000 עריכות או יותר, ומעולם לא הוכרז כ"טרול".

עריכות

העריכות של משתמשים רשומים הן כל פעולות העריכה (כולל שינויים משניים) שנעשו תחת שם משתמש כלשהו במרחב הערכים של ויקיפדיה או במרחבים המשיקים לו (המפורטים להלן) ולא שוחזרו או נמחקו (למעט עריכות שנמחקו לבקשת המשתמש), ובלבד שהזהות בין האדם בעל שם משתמש זה לבין המשתמש הרשום היא ללא עוררין.

בעלי זכות הצבעה

בעלי זכות הצבעה בהצבעת מחיקה, מחלוקת, מדיניות ובחירת בודקים הם משתמשים רשומים שאינם עורכים בתשלום, שבזמן פתיחת ההצבעה היה להם ותק של 30 יום, שערכו 100 עריכות במרחב הראשי או במרחבים המשיקים לו במהלך 90 הימים שקדמו לתחילת ההצבעה.

בעלי זכות הצבעה בהצבעה לגבי ביצוע החלפה באמצעות בוט ההחלפות או בהצבעה על ערך מומלץ הם משתמשים רשומים, שבזמן ההצבעה עצמה היה להם ותק של חודש ו-100 עריכות.

כמו כן, בעלי זכות הצבעה אינם יכולים להצביע תחת יותר משם משתמש אחד באותה הצבעה. לשותפים החולקים אותו שם משתמש הזכות להצביע פעם אחת לכל היותר.

רק משתמש בעל זכות הצבעה יכול להציב תבנית חשיבות, לפתוח בדיון שחזור לערך שנמחק או לפתוח בהצבעה כלשהי.

מרחבים משיקים למרחב הערכים

מרחבי השם המשיקים למרחב הערכים הם מרחבי הפורטלים, הקטגוריות, הקבצים, היחידות והתבניות, לא כולל דפי השיחה שלהם.