ויקיפדיה:ניסוח הודעות מערכת


בדף זה ניתן לדון בניסוח של הודעות המערכת של ויקיפדיה העברית בפרט ושל תוכנת מדיה־ויקי בכלל.

הדף הזה מיועד לדיונים ולא לבקשות. כלומר, אם מצאתם באג מסוים בהודעת מערכת שניתן לתקנו ללא צורך בדיון, אנא בקשו לבצע את השינוי בדף ויקיפדיה:בקשות ממפעילים#בקשות עריכת דף מוגן או הודעת מערכת.

לפני פתיחת דיון חדש, אנא קִראו את הדף עזרה:הודעות מערכת.

בארכוב דיון בעל תוכן העוסק בהודעת מערכת, יש לקשר מדף השיחה של ההודעה לסעיף בארכיון, בין אם ההודעה עצמה קיימת או לא.