ויקיפדיה:עבודות ויקידמיות/המרכז האקדמי לב/לימודי סיעוד

בפרוייקט זה סטודנטיות שנה ד במרכז האקדמי לב - מכון טל יערכו כמה ערכים נחוצים בעברית על מקצוע הסיעוד במסגרת הקורס - סמינר מחקר.