ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכים/רשימות, מפלגות ומועמדים ישראלים

דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות בוויקיפדיה העברית. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות ומדיניות כללית
חמשת עמודי התווך
מה ויקיפדיה איננה
זכויות יוצרים
האם מותר להעתיק טקסטים מוויקיפדיה?
באילו תמונות מוויקיפדיה מותר לי להשתמש?
אילו תמונות מותר להציג בוויקיפדיה?
מהי נקודת מבט נייטרלית
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
מדיניות הפרטיות

מדיניות תוכן
חשיבות אנציקלופדית
הבהרת חשיבות
עקרונות וקווים מנחים לכתיבה בוויקיפדיה העברית
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות המחיקה
מדיניות קהילה וניטור
דף משתמש
כללי התנהגות בין חברי הקהילה
תרבות הדיון
הסבר על כפתור תודה
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות ההגנה
מדיניות החסימה
בובות קש
טרולים

שאלות ותשובות (FAQ)

ערכים על רשימות ומפלגות עריכה

די בהתקיימות אחד מהתנאים הבאים בכדי שניתן יהיה להגדיר רשימה/מפלגה ככזו שניתן לכתוב עליה לערך:

  1. אם כיהן/ה מטעמה לפחות נציג/ה אחד/ת בכנסת.
  2. אם עברה את אחוז החסימה לפי סך מצטבר של 15 סקרי בחירות, במערכת בחירות אחת או יותר, שלא הוזמנו מטעם המפלגה ובוצעו על ידי מכונים שונים, בתאריכים שונים ובשיטות סטטיסטיות מקובלות.
  3. אם התמודדה, מבלי לפרוש עד יום הבחירות, לפחות בחמש מערכות בחירות.
  4. אם קיבלה בבחירות לפחות 75% מהקולות הדרושים על מנת לעבור את אחוז החסימה.
  5. אם הרשימה/המפלגה יצרה עניין ציבורי רב, אשר חצה את גבולות הבחירות, ובא לידי ביטוי בהשפעה ממשית על סדר היום הציבורי ו/או הפוליטי וזאת בהתבסס על מקורות מהימנים.

ערכים על מועמדים עריכה

מועמד/ת יהיה זכאי לערך אם התמודד/ה ונבחר/ה בבחירות לכנסת או לראשות רשות מקומית.

הערות עריכה

  • מפלגות/מועמדים שאינם זכאים לערך - ניתן להזכירם בערכים הרלוונטיים אודות הבחירות בשנים שבהן התמודדו.
  • המדיניות הנוכחית אינה שוללת ערכים על מפלגות או מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנ"ל, אם יש להם חשיבות אנציקלופדית מסיבות אחרות.