ויקיפדיה:עקרונות וקווים מנחים ליצירת ערכי אישים/ראשי רשויות מקומיות

דף זה מתעד עקרונות וקווים מנחים להתנהגות בוויקיפדיה העברית. הכתוב משקף נורמות מקובלות שיש לפעול לפיהן. למרות זאת, יש מקום לשיקול דעת בנושא והמשתמשים מתבקשים לנהוג לפי השכל הישר.
עקרונות וקווים מנחים
עקרונות ומדיניות כללית
חמשת עמודי התווך
מה ויקיפדיה איננה
זכויות יוצרים
האם מותר להעתיק טקסטים מוויקיפדיה?
באילו תמונות מוויקיפדיה מותר לי להשתמש?
אילו תמונות מותר להציג בוויקיפדיה?
מהי נקודת מבט נייטרלית
עקרונות חופש הביטוי
בעלות על ערכים
מדיניות הפרטיות

מדיניות תוכן
חשיבות אנציקלופדית
הבהרת חשיבות
עקרונות וקווים מנחים לכתיבה בוויקיפדיה העברית
מדיניות איחוד ערכים
מדיניות המחיקה
מדיניות קהילה וניטור
דף משתמש
כללי התנהגות בין חברי הקהילה
תרבות הדיון
הסבר על כפתור תודה
מנגנונים ליישוב מחלוקת
כללים למלחמת עריכה
מדיניות ההגנה
מדיניות החסימה
בובות קש
טרולים

שאלות ותשובות (FAQ)
  1. כל ראש עירייה, ראש מועצה מקומית או ראש מועצה אזורית מכהן בישראל, או שכיהן בעבר, זכאי לערך בוויקיפדיה העברית בלא שייזקק להבהרת חשיבות (לא כולל ראש מועצה מקומית תעשייתית הממונה על ידי שר הפנים).
  2. ראשי ועדה קרואה, או ראשי עיר או מועצה, שמונו על ידי מועצת הרשות לכהונה זמנית, אם מילאו תפקיד זה, לפחות שנה.
  3. מושלים ערבים/טורקים של ערים היסטוריות כדוגמת ירושלים, חיפה, יפו ועכו, הנמצאים גם בתבניות ראשי עיריות כדוגמת תבנית:ראשי עיריית חיפה, דינם כדין ראשי עיר מכהנים.
  4. הערכים העומדים בקווים המנחים, ככל הערכים בוויקיפדיה, כפופים למגבלות הרגילות של העלאת ערך לוויקיפדיה - מבחינת תוכן, ניסוח ואורך מינימלי.

קישורים חיצוניים

עריכה