ויקיפדיה:תמונה מומלצת/הוספה למומלצות

דף זה מיועד אך ורק לדיונים אודות תמונות מומלצות
לפני המלצה על תמונה כלשהי יש לקרוא את הקריטריונים לקביעת תמונה מומלצת

ארכיונים
ארכיון

2009: אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2010: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2011: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2012: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2013: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2014: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2015: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2016: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2017: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2018: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2019: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר; אוקטובר; נובמבר; דצמבר;

2020: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי; אוגוסט; ספטמבר;

2021: ינואר; פברואר; מרץ; אפריל; מאי; יוני; יולי;

הצבעות נוספות: תמונות לגלויות; מיזם היובל; ארכיון התמונות מהדף "גאים להציג"; תמונה ליום המדע


נהליםעריכה

לפני שתמונה כלשהי תתווסף לרשימת התמונות המומלצות יש להציע אותה ולהעמידה לדיון בעמוד ההצעות. על מנת להציע תמונה, הוסיפו אותה בסוף דף זה.

  • לאחר הוספת תמונה יש להפנות לערך אליו היא תקושר ולרשום תחת התמונה את הטקסט שמתוכנן להופיע בעמוד הראשון. ההצבעה היא בעד התמונה והטקסט גם יחד. כל מצביע יכול להציע טקסט חלופי, והטקסט יוחלף בקונצנזוס.
  • ההחלטה מתקבלת ברוב של 60% עם לפחות 4 המלצות חיוביות.
  • בכדי להצביע   בעד - יש להקליד: *{{בעד}} ובשביל   נגד - *{{נגד}}. תבניות אלה יוסיפו את הסימן והכיתוב המתאימים. ניתן להוסיף נימוק קצר במילים אחדות, וחובה לחתום באמצעות ~~~~ (חתימה בדרך אחרת אינה מקובלת).
  • ביקורת לתמונה צריכה להיות עניינית. הצבעות המתנגדות עקרונית למיזם או לתמונות מסוג מסוים, כמו גם הצבעות התומכות באופן לא ענייני בתמונה מסוימת, לא תיספרנה במניין הקולות.
  • רצוי להסתכל בדף התיאור של התמונה, לקבלת התרשמות מקיפה יותר.
  • רק אחראי המיזם יקבעו את תוצאות ההחלטה ויארכבו את הדיון. ההחלטה תתקבל בקונצנזוס בקרב אחראי המיזם.
  • לאחר שמתקבלת החלטה, יש לציין זאת בתחתית הדיון.
  • ההצבעה תימשך שבעה ימים, אולם באם יש קונצנזוס נרחב (90%–100% בעד או נגד, ניתן לסגור הצבעה גם לאחר חמישה ימים). במקרה של העדר קונצנזוס (מצב בו קול אחד ישנה את ההצבעה לכאן או לכאן ביום השביעי), תימשך ההצבעה תקופה נוספת של שלושה ימים (ובסך הכול 10 ימים).
  • הסרת המלצה תידון בדף ההמלצות הרגיל אך תחת כותרת חדשה "הסרת המלצות" וההצבעה תהיה הפוכה - יידרשו 60% בעד הסרת ההמלצה ולפחות ארבע ממליצים להסיר. תמונה שהוסרה - המלצתה לא תוצג שנית בעתיד.
  • כל משתמש יכול להציע לכל היותר 2 הצעות לתמונה מומלצת בתקופה של שבוע (היינו, לכל משתמש יכולות להיות לכל היותר שתי תמונות שהציע ובגינן הצבעה פתוחה בדף ההצבעות).

המלצה על תמונה חדשה כפופה לנהלים ודורשת דיון. לאחר קריאת הנהלים, ניתן להציע תמונות ולהצביע כאן - דיונים