מסמך זה הוא תרגום לא רשמי לעברית של הרשיון לשימוש חופשי במסמכים (GNU Free Documentation License) של הקרן לתוכנה חופשית (Free Software Foundation, Inc), גירסה 1.2, נובמבר 2002.


תרגום זה איננו מסמך רשמי של הקרן לתוכנה חופשית והיא לא אישרה אותו. התרגום אינו בא במקום המקור האנגלי של ה-GNU FDL, אלא הוא מיועד לשמש כלי עזר בלבד להבנתו. לפיכך, בעת הסתמכות משפטית על הרישיון עליך לפנות אל המקור האנגלי. תרגום זה מופץ בתקווה שיהיה מועיל, אבל בלא אחריות כלשהי; לרבות לא אחריות משתמעת כלשהי. לפרטים נוספים יש לעיין ברישיון לשימוש חופשי במסמכים של GNU.

בעוד שהתרגום נוקט לשון זכר, הרישיון מופנה, כמובן, גם לנשים. המקור האנגלי נוקט בלשון נייטראלית, שאינה מתאפשרת בשפה העברית.

מסמך זה מבוסס על התרגום של גרסה 1.1 (מרץ 2000) שבוצע על ידי אראל סגל ופורסם לראשונה בעברית בפינגווין. התרגום עודכן לגרסה 1.2 (נובמבר 2002) ועובד עבור פרוייקט גנו/לינוקס כנרת ע"י דוביקס.

זכות יוצרים (C) הקרן לתוכנה חופשית, 2000-2002.
זכות יוצרים לתרגום (C) שמורה למתרגמים/עורכים שצויינו לעיל.
תרגום זה הוא מסמך חופשי; כל אחד רשאי/ת להעתיק, לשנות ולהפיץ מחדש תרגום זה על-פי תנאי גרסה 2 של הרישיון הציבורי הכללי של GNU כפי שפורסם על ידי קרן התוכנה החופשית, בשינויים המחויבים מן העובדה שמסמך זה איננו תוכנת מחשב. יש להבחין בבירור בין השינויים שהוכנסו לבין התרגום המקורי.

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Hebrew. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that use the GNU FDL -- only the original English text of the GNU FDL does so. However, we hope that this translation will help Hebrew speakers understand the GNU FDL better.

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

רשיון לשימוש חופשי במסמכים (GNU FDL)

מבוא

מטרת הרשיון הזה היא להגדיר מדריך, ספר או מסמך תפקודי ושימושי כלשהו חופשי, כלומר: להבטיח לכל אחד את החופש לשכפל ולהפיץ את המסמך, עם או בלי שינויים, למטרות רווח או שלא למטרות רווח. מטרה נוספת של הרשיון הזה היא לשמור על זכותם של הכותבים והמוציא לאור לקבל הכרה והערכה בעבודה שעשו, מבלי להטיל עליהם את האחריות לשינויים שנעשו ע"י אחרים.

הרשיון הזה "עובר בירושה", כלומר: כל מסמך שנגזר מהמסמך המקורי חייב גם הוא להיות חופשי באותו מובן. הרשיון הזה משלים את הרשיון הציבורי הכללי של GNU שמהווה רישיון "עובר בירושה" המיועד לתוכנות מחשב.

רישיון זה פותח במקור עבור מסמכי הדרכה והוראות שימוש בתוכנות-מחשב חופשיות, כי תוכנה חופשית צריכה שיהיה לה מסמך-הדרכה חופשי: תוכנה חופשית צריכה לכלול הוראות שימוש עם אותה רמת חופש של התוכנה. עם זאת, הרשיון אינו מוגבל למסמכי הדרכה לתוכנות: ניתן להשתמש בו לכל עבודה שכוללת טקסט, על כל נושא, בין אם היא מודפסת כספר ובין אם לא. אנחנו ממליצים להשתמש ברשיון זה בעיקר לעבודות שמטרתן היא הוראה או הדרכה.

1. ישימות והגדרות

הרשיון הזה ישים לכל מדריך או תוצר אחר, המופץ בכל אמצעי שהוא, ואשר מכיל הערה שנקבעה ע"י בעל הזכויות המציינת שמותר להפיץ אותו תחת תנאי הרשיון הזה. המושג "מסמך", בהמשך, יתייחס לכל מדריך או תוצר כנ"ל. ההערה הנ"ל תיקרא "הערת הרשיון" של המסמך. הרשיון מוענק לכל אדם מכלל הציבור, ובהמשך נכנה את בעל הרשיון "אתה". אתה מקבל עליך את תנאי הרישיון אם אתה מעתיק, משנה או מפיץ את המסמך בכל דרך המחייבת אישור בהתאם לחוקי זכויות היוצרים.

"גרסה עם שינויים" של המסמך היא - כל עבודה שמכילה את המסמך או חלק ממנו, בין אם הוא הועתק מילה במילה, או עם שינויים, או תורגם לשפה אחרת.

"סעיף משני" הוא נספח למסמך או מבוא למסמך, שעוסק באופן בלעדי בקשר שבין כותבי/מפרסמי המסמך לנושא הכללי של המסמך (או לנושאים קשורים), אך אינו מכיל שום דבר הקשור ישירות בנושא עצמו (למשל: אם המסמך הוא ספר לימוד במתמטיקה, אז הסעיף המשני שלו לא יכלול הסברים על חומר מתמטי ממש). הקשרים שמתוארים בסעיף המשני יכולים להיות קשרים היסטוריים לנושא או לנושאים הקשורים בו או עמדה משפטית, מסחרית, פילוסופית, אתית או פוליטית המתייחסת אליהם.

"סעיפים קבועים" הם סעיפים משניים מסויימים שמזוהים בפירוש כ"סעיפים קבועים", בהערה המציינת שהמסמך מופץ בכפוף לרשיון. אם קטע במסמך לא עונה על ההגדרה הנ"ל לגבי "סעיף משני" אזי אסור להגדירו כ"סעיף קבוע". המסמך רשאי לא-להכיל "סעיפים קבועים". אם המסמך אינו מציין "סעיפים קבועים" אז אין כאלו.

"פסקאות עטיפה" הן קטעי טקסט קצרים אשר מוגדרים כ"פסקאות עטיפה קדמית" או "פסקאות עטיפה אחורית" בהערה המציינת שהמסמך מופץ בכפוף לרשיון. "פסקת עטיפה קדמית" יכולה לכלול לכל היותר חמש מילים, ו"פסקת עטיפה אחורית" יכולה לכלול לכל היותר עשרים וחמש מילים.

עותק "שקוף" של המסמך הוא עותק שניתן לקריאה ע"י מכונה, מיוצג בפורמט שהמפרט שלו זמין לציבור הרחב, המותאם לעריכה אותו באופן פשוט בעזרת עורך-טקסט כללי, או (עבור תמונות שמורכבות מפיקסלים) בעזרת עורך-תמונות כללי, או (עבור ציורים) בעזרת עורך-ציורים הזמין לציבור הרחב, ואשר יכול לשמש כקלט לכלים לעיצוב טקסט, או לתרגום אוטומטי לפורמט שיכול לשמש כקלט לכלי עיצוב טקסט. העתק המבוצע בפורמט היכול להחשב "שקוף" אשר זיהויו, או אי-זיהויו, נועדו למנוע או לשמש הרתעה מפני עריכה בידי הקוראים - לא ייחשב "שקוף". פורמט תמונה אינו "שקוף" אם הוא משמש להכלת כמות גדולה של טקסט. העתק שאינו "שקוף" ייקרא "אטום".

דוגמאות לפורמטים שמתאימים לעותקים שקופים הם טקסט ASCII פשוט שאינו מכיל פקודות, פורמט הקלט של Texinfo או של LaTeX, פורמט XML או SGML המשתמש בתחביר DTD הזמין לכלל הציבור, ופורמטי HTML, Postcript או PDF פשוטים ותואמי-סטנדרטים, ואשר הותאמו לשינוי בידי אדם. דוגמאות לפורמטים "שקופים" עבור תמונות הן PNG, XCF ו-JPG. פורמטים "אטומים" כוללים פורמטים קנייניים אשר ניתנים לקריאה ועריכה רק על-ידי מעבדי-תמלילים קנייניים, SGML או XML אשר ה DTD ו/או כלי העריכה אינם זמינים באופן רגיל, ופורמטי מכונה של HTML, PostScript ו PDF אשר נוצרו בידי מעבדי-תמלילים מסויימים למטרות פלט בלבד.

"עמוד הכותרת" הינו, עבור ספר מודפס, העמוד שבו מופיעה הכותרת לספר, בתוספת העמודים הבאים הדרושים כדי להכיל, על-פי חוק, את החומרים הנדרשים להופיע ב"עמוד הכותרת" עפ"י תנאי רשיון זה. עבור מסמך בפורמט שאין לו עמוד-כותרת ייעודי - "עמוד הכותרת" יוגדר כטקסט הסמוך לכותרת הבולטת ביותר של המסמך, לפני גוף המסמך.

"סעיף שכותרתו XYZ" מתייחס למקטע של המסמך אשר כותרתו היא XYZ בדיוק או מכיל XYZ בסוגריים המופיע אחרי טקסט המהווה תרגום של XYZ לשפה אחרת. (לעניין זה, XYZ מתייחס לשם קטע מסויים המוזכר למטה, כגון "תודות", "הקדשות", "הסכמות" או "היסטוריה"). "לשמר את הכותרת" של קטע מעיז זה בזמן שאתה משנה את המסמך משמעו שהוא נשאר קטע "שכינויו XYZ" בהתאם להגדרה זו.

המסמך רשאי להכיל הגבלות אחריות בהמשך להערה שהמסמך כפוף לתנאי רישיון זה. הגבלות אחריות אלו נחשבות כקשורות לרישיון זה, אך רק בהקשר של אחריות מוגבלת: כל מובן אחר שיכול לנבוע מהגבלת האחריות אינו תקף ואין לו השפעה על משמעות רישיון זה.

2. העתקה מילולית

ניתנת לך הרשות להעתיק ולהפיץ את המסמך בכל אמצעי, למטרות רווח או שלא למטרות רווח, בתנאי שבכל העתק מופיעים עותק של הרשיון הזה, הערות זכויות-היוצרים, והערת הרשיון המציינת שהמסמך כפוף לרישיון זה, ובתנאי שאתה לא מוסיף כל תנאי שהוא לתנאי הרשיון הזה. אסור לך להשתמש בשום אמצעי טכני כדי להפריע או לשלוט בקריאה או העתקה נוספת של העותקים שאתה יוצר או מפיץ. עם זאת, מותר לך לקבל תשלום תמורת העותקים. אם אתה מפיץ כמות גדולה של עותקים - עליך לעמוד גם בתנאים שבסעיף שכינויו "העתקה בכמות גדולה".

מותר לך גם להשאיל עותקים, תחת אותם תנאים שנזכרו למעלה. ומותר לך גם להציג עותקים בפומבי.

3. העתקה בכמות גדולה

אם אתה מפרסם עותקים מודפסים (או העתקים במדיה הכוללת עטיפה מודפסת) של המסמך במספר גדול ממאה, והערת-הרשיון של המסמך מציינת שבמסמך יש פסקאות עטיפה, אתה חייב לעטוף כל עותק בעטיפה או כריכה שנושאת באופן ברור וקריא את כל פסקאות העטיפה האלה: פסקאות עטיפה קדמית על העטיפה הקדמית ופסקאות עטיפה אחורית על העטיפה האחורית. שני צידי העטיפה צריכים באופן ברור לזהות אותך כמפרסם של העותקים. העטיפה הקדמית צריכה להציג את הכותרת המלאה של המסמך, כאשר כל המילים בכותרת בולטות וגלויות באותה מידה. מותר לך להוסיף עוד חומר לעטיפות. עותקים שבהם רק התוכן של העטיפה השתנה, כל עוד העטיפה עדיין כוללת את הכותרת וממלאת אחר התנאים בסעיף זה, יכולים להיחשב כעותקי מילה-במילה מכל בחינה אחרת.

אם הפסקאות שצריכות להופיע על עטיפה כלשהי מכילות יותר מדי טקסט מכדי שיוכלו להופיע על העטיפה באופן קריא, עליך לשים את הפסקאות הראשונות ברשימה (כמה שאפשר להכניס) על העטיפה עצמה, ואת שאר הפסקאות לשים בעמודים הסמוכים לעטיפה.

אם אתה מפרסם או מפיץ עותקים אטומים של המסמך במספר הגדול ממאה, עליך לצרף לכל עותק אטום אחד עותק שקוף הניתן לקריאה ע"י מכונה של המסמך או לציין בתוך או עם כל עותק אטום כתובת רשת מחשבים נגישה לציבור הרחב המשתמש ברשת, שממנה ניתן להוריד, תוך שימוש בפרוטוקולי-רשת ציבוריים תקניים, עותק שקוף ושלם של המסמך, החופשי מחומר נוסף. אם בחרת באפשרות זו, עליך לנקוט בצעדים סבירים, בזמן שאתה מתחיל להפיץ את העותקים האטומים בכמות גדולה, כדי להבטיח שהעותק השקוף יישאר נגיש במקום שאותו ציינת לפחות שנה אחת לאחר הפעם האחרונה שאתה מפיץ עותקים אטומים (ישירות או באמצעות הסו כנים או המפיצים שלכם) של מהדורה זו לציבור הרחב.

רצוי, אך לא הכרחי, שתיצור קשר עם מחברי המסמך לפני שאתה מפיץ כמות גדולה של העותקים, כדי לתת להם הזדמנות להעביר לך את הגרסה המעודכנת של המסמך.

4. שינויים

מותר לך להעתיק ולהפיץ גרסה-עם-שינויים של המסמך, תחת התנאים בסעיפים שכותרתם "העתקה מילה במילה" ו"העתקה בכמות גדולה" לעיל, ובתנאי שאתה מפיץ את הגרסה-עם-השינויים תחת הרשיון הזה בדיוק, כאשר הגרסה-עם-השינויים ממלאת את תפקיד המסמך, ובכך ניתן רשיון להפיץ ולשנות את הגרסה-עם-השינויים לכל מי שיש לו עותק שלה. בנוסף לכך, עליך לעשות את הדברים הבאים בגרסה-עם-השינויים:

 1. הכותרת שמופיעה בעמוד הכותרת (ובעטיפות, אם יש), צריכה להיות שונה מזו של המסמך, ושונה מאלו של הגרסאות הקודמות (שאמורות, אם היו כאלו, להיות רשומות בסעיף ההיסטוריה של המסמך). מותר לך להשתמש בכותרת זהה לזו של גרסה קודמת אם המפרסם המקורי של אותה גרסה נתן לכם רשות לכך.
 2. לשים בעמוד הכותרת רשימה של אחד או יותר בני אדם או גופים שאחראים (כמחברים) לשינויים בגרסה-עם-השינויים, יחד עם לפחות 5 מהמחברים העיקריים של המסמך (או כל המחברים העיקריים של המסמך, אם יש פחות מ-5) - אלא אם הם שחררו אותך מחובה זו.
 3. לכתוב בעמוד הכותרת את שם המפרסם של הגרסה-עם-השינויים, כמוציא לאור של המסמך.
 4. להשאיר, ללא שינוי, את כל הערות זכויות-היוצרים שהיו במסמך.
 5. להוסיף הערת זכויות-יוצרים על השינויים שהוספת, בסמוך לשאר הערות זכויות-היוצרים.
 6. להכליל, מייד לאחר הערות זכויות-היוצרים, הערת רשיון, שנותנת לציבור רשות להשתמש בגרסה-עם-השינויים תחת תנאי הרשיון הזה, בצורה שמופיעה בנספח למטה.
 7. להשאיר, ללא שינוי, בהערת הרשיון הנ"ל, את כל רשימת הסעיפים הקבועים ופסקאות העטיפה מהערת הרשיון של המסמך.
 8. להכליל גרסה ללא שינויים של הרשיון הזה.
 9. להשאיר את הסעיף שנקרא "היסטוריה" (כולל הכותרת שלו), ולהוסיף לו פריט שמציין לפחות את הכותרת, השנה, המחברים החדשים והמפרסמים של הגרסה-עם-השינויים, כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת. אם אין סעיף שנקרא "היסטוריה" במסמך, עליך ליצור סעיף כזה ולשים בו את הכותרת, השנה, המחברים והמפרסמים של המסמך כפי שהם מופיעים בעמוד הכותרת שלו, ואז להוסיף פריט שמתאר את הגרסה-עם-השינויים כנ"ל.
 10. להשאיר את ההפנייה שמופיעה במסמך (אם יש כזו) למיקום הרשת שבו יש גישה ציבורית לעותק שקוף של המסמך, וכמו כן - את ההפניות שמופיעות במסמך למיקומי הרשת עם גרסאות קודמות שעליהם מבוסס המסמך. את ההפניות לגרסאות קודמות ניתן לשים בסעיף ה"היסטוריה". מותר להשמיט הפניות למיקומי רשת עם גרסאות שפורסמו לפחות ארבע שנים לפני המסמך, או גרסאות שהמפרסם המקורי שלהן נתן רשות להשמיט את ההפנייה אליהן.
 11. בכל סעיף שכותרתו "תודות" או "הקדשות" - להשאיר את הכותרת של הסעיף, ולהשאיר באותו סעיף את התוכן והנימה של כל התודות וההקדשות שמופיעות שם.
 12. להשאיר את כל הסעיפים הקבועים של המסמך, ללא כל שינוי בתוכנם ובכותרתם. מספרי סעיפים אינם נחשבים לחלק מכותרת הסעיף.
 13. למחוק כל סעיף שכותרתו "הסכמות". אסור לכלול סעיף כזה בגרסה-עם-השינויים.
 14. לא לשנות כותרת של אף סעיף קיים ל"הסכמות", ולא לשנות כותרת של אף סעיף קיים לכותרת של סעיף קבוע.
 15. לשמר את כל הגבלות האחריות.

אם הגרסה-עם-השינויים כוללת הקדמות או נספחים שמתאימים להגדרה של סעיפים משניים, ואינם מכילים שום חומר שהועתק מהמסמך, אתה רשאי להגדיר חלק מהסעיפים האלה או את כולם כסעיפים קבועים. כדי לעשות זאת, עליך להוסיף את כותרות הסעיפים האלו לרשימת הסעיפים הקבועים בהערת-הרשיון של הגרסה-עם-השינויים. כותרות הסעיפים האלה חייבות להיות שונות מהכותרות של סעיפים אחרים.

מותר לך להוסיף סעיף שכותרתו "הסכמות", בתנאי שהוא מכיל אך ורק הסכמות לגרסה-עם-השינויים שניתנו ע"י גופים שונים - למשל: משפטי ביקורת של עמיתים לתחום, או משפטים שאומרים שהטקסט אושר ע"י ארגון כלשהו כתקן מחייב.

מותר לך להוסיף פסקה של עד חמש מילים כפסקת עטיפה קדמית, ופסקה של עד עשרים וחמש מילים כפסקת עטיפה אחורית, לסוף הרשימה של פסקאות העטיפה בגרסה-עם-השינויים. לכל יישות מותר להוסיף (באופן ישיר או עקיף) רק פסקת עטיפה קדמית אחת ופסקת עטיפה אחורית אחת. אם המסמך כבר מכיל פסקת עטיפה עבור אותה עטיפה, שנוספה קודם לכן (באופן ישיר או עקיף) על ידיך או על ידי הישות שבשמה אתה פועל, אסור לך להוסיף עוד פסקה; אבל מותר לך לשנות פסקת עטיפה קיימת אם קיבלת רשות מפורשת לכך מהמפרסם שהוסיף את אותה פסקה.

המחבר(ים) והמפרסם(ים) של המסמך לא מעניק(ים) לך, ברשיון זה, רשות להשתמש בשמם לצורך פרסום הגרסה-עם-השינויים, או לטעון באופן ישיר או עקיף שהם הסכימו לגרסה-עם-השינויים.

5. איחוד מסמכים

מותר לך לאחד את המסמך עם מסמכים אחרים ששוחררו תחת רשיון זה, תחת אותם תנאים שהוגדרו בסעיף שכינויו "שינויים" עבור הגרסה-עם-שינויים, בתנאי שאתה כולל באיחוד זה את כל הסעיפים הקבועים במסמכים המקוריים, ללא שינויים, ומכליל אותם ברשימת הסעיפים הקבועים של הגרסה המאוחדת, בהערת הרשיון שלה, וכן שאתה משמר את כל הגבלות האחריות שלהם.

בגרסה המאוחדת מותר לשים רק עותק אחד של רשיון זה, ומותר להחליף עותקים זהים של כל סעיף קבוע בעותק יחיד. אם יש כמה סעיפים קבועים בעלי אותה כותרת אך תוכן שונה, יש להוסיף לכותרת של כל אחד מהם, בסוגריים, את שמו של המחבר או המפרסם המקורי של הסעיף אם הוא ידוע, או - מספר מזהה ייחודי. יש לבצע את אותם שינויים בכותרות הסעיפים ברשימת הסעיפים הקבועים שבהערת הרשיון של הגרסה המאוחדת.

בגרסה המאוחדת, יש לאחד את כל סעיפי ה"היסטוריה" מכל המסמכים המקוריים לסעיף "היסטוריה" אחד; את כל סעיפי ה"תודות" לסעיף "תודות" אחד; ואת כל סעיפי ה"הקדשות" לסעיף "הקדשות" אחד. יש למחוק את כל סעיפי ה"הסכמות".

6. אוספים של מסמכים

מותר לך ליצור אוסף שמכיל את המסמך ומסמכים אחרים ששוחררו תחת רשיון זה, ולהחליף את העותקים של רשיון זה, שנמצאים בכל אחד מהמסמכים, בעותק יחיד שנכלל באוסף, בתנאי שאתה ממלא אחר תנאי רשיון זה עבור העתקה מילה-במילה של כל אחד מהמסמכים מכל בחינה אחרת.

מותר לך לשלוף מסמך יחיד מתוך אוסף כנ"ל, ולהפיץ אותו לבדו תחת רשיון זה, בתנאי שאתה מכניס עותק של הרשיון הזה למסמך ששלפת, וממלא אחר תנאי רשיון זה עבור העתקה מילה-במילה של המסמך מכל בחינה אחרת.

7. צירוף לעבודות עצמאיות

אוסף הכולל את המסמך או נגזרותיו עם עבודות או מסמכים נפרדים ובלתי תלויים, באמצעי אחסון או הפצה, נקרא "צירוף" אם הרישיון הנובע מהאוסף אינו משמש להגבלת הזכויות החוקיות של משתמשי האוסף מעבר למה שנובע מרישוי העבודות הפרטניות. כאשר מסמך נכלל ב"צירוף", רישיון זה אינו חל על העבודות האחרות ב"צירוף" אשר אינן כפופות בעצמן לרישיון זה.

אם דרישת פסקאות העטיפה של הסעיף שכותרתו "העתקה בכמות גדולה" ישימה לעותקים אלה של המסמך, אז: אם המסמך מהווה פחות מחצי מהצירוף כולו - מותר לשים את פסקאות העטיפה על עטיפות שעוטפות את המסמך בלבד בתוך הצירוף, או על המקבילה האלקטרונית של עטיפה באם המסמך מופץ באופן אלקטרוני. אחרת: יש לשים אותן על עטיפות שעוטפות את הצירוף כולו.

8. תרגום

תרגום נחשב לסוג של שינוי, כך שמותר לך להפיץ תרגומים של המסמך תחת תנאי הסעיף שכותרתו "שינויים". החלפת סעיפים קבועים בתרגום שלהם מותנית בקבלת רשות מיוחדת מבעלי זכויות היוצרים, אך מותר לך להוסיף תרגום לסעיפים הקבועים בנוסף לנוסח המקורי שלהם. מותר לך לכלול תרגום של הרשיון הזה, את כל הערות הרישיון והגבלות אחריות, בתנאי שאתה כולל גם את הנוסח האנגלי המקורי של הרשיון הזה ואת הנוסח המקורי של הערות והגבלות אלו. במקרה של אי-התאמה בין התרגום לבין הנוסח האנגלי המקורי של רשיון זה או הערה או הגבלה - הנוסח המקורי יקבע.

אם קטע במסמך מופיע תחת הכותרת "תודות", "הקדשות" או "היסטוריה", הדרישה בסעיף שכותרתו "שינויים" לשמר את הכותרת כמפורט בסעיף שכותרתו "ישימות והגדרות" תחייב בדרך כלל שינוי הכותרת בפועל.

9. ביטול

אסור לך להעתיק, לשנות, לתת תת-רשיונות או להפיץ את המסמך בשום דרך אחרת פרט לזו שמוענקת לך ע"י הרשיון הזה. כל נסיון אחר להעתיק, לשנות, לתת תת-רשיונות או להפיץ את המסמך בטל ומבוטל, ויבטל אוטומטית את כל זכויותיך תחת רשיון זה. עם זאת, לא ייפגעו זכויותיהם של גופים שקיבלו מכם עותקים או זכויות תחת רשיון זה, כל עוד גופים אלה יפעלו בהתאם לתנאי רשיון זה.

10. גרסאות עתידיות של רשיון זה

הקרן לתוכנה חופשית עשויה לפרסם גרסאות חדשות ומעודכנות של הרשיון לשימוש חופשי במסמכים של GNU מעת לעת. גרסאות חדשות כאלו יהיו דומות ברוחן לגרסה הנוכחית, אך עשויות להיות שונות בפרטים כדי להענות על בעיות או חששות חדשים. לפרטים נוספים: http://www.gnu.org/copyleft.

לכל גרסה של הרשיון הזה ניתן מספר-גרסה ייחודי. אם המסמך מציין שגרסה מסויימת של הרשיון הזה 'או כל גרסה מאוחרת יותר' חלה עליו, אז יש לך בחירה: אתה יכול למלא את תנאי הגרסה המצויינת או של כל גרסה מאוחרת יותר שפורסמה (לא כטיוטה) ע"י הקרן לתוכנה חופשית. אם המסמך לא מציין מספר גרסה, אז אתה יכול לבחור כל גרסה שפורסמה אי-פעם (לא כטיוטה) ע"י הקרן לתוכנה חופשית.


נספח: איך להשתמש ברשיון הזה עבור המסמכים שלך

כדי להשתמש ברשיון הזה עבור מסמך שכתבת, יש להכליל עותק של הרשיון במסמך, ולציין את ההערה הבאה לאחר עמוד הכותרת:

זכות יוצרים (C) [שנה] [שמך]

הרשות נתונה בזאת להעתיק, להפיץ ו/או לשנות את המסמך הזה, תחת תנאי רשיון ה GNU לשימוש חופשי במסמכים, גרסה 1.2 או כל גרסה מאוחרת יותר שתפורסם ע"י קרן התוכנה החופשית; ללא סעיפים קבועים, ללא פסקאות עטיפה קדמית וללא פסקאות עטיפה אחורית. העתק של הרישיון כלול בפרק שכותרתו "הרשיון לשימוש חופשי במסמכים של GNU".

אם יש לך סעיפים קבועים, פסקאות עטיפה קדמית ופסקאות עטיפה אחורית, עלייך להחליף את הטקסט "ללא ... אחורית" בזה:

כאשר הסעיפים הקבועים הם [...], פסקאות העטיפה הקדמית הן [...] ופסקאות העטיפה האחורית הן [...].

אם יש לך סעיפים קבועים בלי פסקאות עטיפה, או צירוף אחר של השלישיה, עליך לאחד את שני הנוסחים על מנת להתאים למצב.

אם המסמך שלך כולל דוגמאות לא-טריוויאליות של קטעי קוד, אנחנו ממליצים לשחרר את הדוגמאות האלו במקביל למסמך, תחת רשיון כלשהו לתוכנה חופשית, כגון הרישיון הציבורי הכללי של GNU, כדי לאפשר להשתמש בהן בתוכנה חופשית.


  דף זה מוגן מפני עריכות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף או שההגנה איננה נדרשת, אנא ציינו זאת בדף השיחה.