ועדת החוץ והביטחון

ועדה של הכנסת העוסקת בנושאי מדיניות חוץ וביטחון

ועדת החוץ והביטחון (ועדת החו"ב) או ועחו"ב של הכנסת היא אחת מוועדות הכנסת הקבועות ונחשבת לאחת משתי החשובות בהן (יחד עם ועדת הכספים). סעיף 13 (א) (4) לתקנון הכנסת קובע שתחומי עיסוקה הם מדיניות החוץ של מדינת ישראל, כוחותיה המזוינים וביטחונה. מתפקידה של הוועדה לבצע חקיקה בנושאי חוץ וביטחון, וכן לפקח ולבקר את משרדי הממשלה הנוגעים בדבר ולאשר את סעיפי תקציביהם.

ועדת החוץ והביטחון
ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ב-1 בספטמבר 1949. משמאל, חברי הכנסת חיים בן-אשר ויחיאל דובדבני, מימין, חברי הכנסת חיים כהן-מגורי ויעקב מרידור.
ישיבת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ב-1 בספטמבר 1949. משמאל, חברי הכנסת חיים בן-אשר ויחיאל דובדבני, מימין, חברי הכנסת חיים כהן-מגורי ויעקב מרידור.
גוף פרלמנטרי הכנסת
יו"ר צבי האוזר (דרך ארץ)
תחומי שיפוט פיקוח ובקרה על מדיניות החוץ של המדינה, כוחותיה המזוינים וביטחונה
חברים
האתר הרשמי

פעילות הוועדהעריכה

מרבית פעילות הוועדה מתנהלת בוועדות המשנה שלה, כאשר מליאת הוועדה משמשת לרוב כבימה תקשורתית של ראשי מערכת הביטחון.

ועדת החוץ והביטחון מאשרת חקיקת משנה רחבה בתחומי הביטחון, גיוס חירום של כוח אדם, פעולות מיוחדות של שירות הביטחון הכללי, גיוס של ציוד לשעת חירום, היערכות העורף, ועוד.

בפני הוועדה ניתנות סקירות של בכירי הממשל הישראלי בתחומי הביטחון, החוץ והמודיעין, ובהם ראש הממשלה, שר החוץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש אגף המודיעין וראש המטה לביטחון לאומי.

יו"ר הוועדה נחשב לאחד האישים הבכירים במערכת הביטחון הישראלית והוא מדווח על מרבית פעילות מערכת הביטחון, מצב שהפך את התפקיד לאחד הנחשבים ביותר בכנסת.

דיוני מליאת הוועדה סודיים. דיוני כמה מוועדות המשנה שלה סודיים ביותר, בדרגות סיווג שונות. מכאן שפרוטוקולים של הוועדה אינם מתפרסמים על פי רוב. לאחר מקרים חוזרים ונשנים של הדלפות מדיוני הוועדה, מחויבים כיום חבריה בחתימה על הצהרה לשמירת סודיות. כמו כן חל איסור מוחלט על אמצעי התקשורת להיכנס לדיונים בוועדות המשנה.

הממשלה מחויבת להביא לאישור הוועדה ביצוע פעולות שונות הקשורות למצב חירום כמו גיוס מילואים בצו 8, הכרזה של מצב מיוחד בעורף וכדומה. כמו כן על הממשלה לדווח לוועדה על פעולות אחרות שנעשו בעניינים אלו כמו פתיחת מלחמה או פעולות העלולות להביא לאחת כזאת (למשל בנימין בן אליעזר דיווח לוועדה על פתיחת מבצע חומת מגן), גיוס בצווים חורגים, התקנת תקנות לשעת חירום. כמו כן מחויבת הממשלה לדווח גם על ענייני מודיעין כמו פעולות מסוימות של השב"כ, האזנות סתר וכדומה.

בנוסף מבצעת הוועדה שימוע לאישי מפתח בצמרת הביטחונית והמדינית של ישראל (הוועדה איננה מוסמכת לדחות את המינוי). כמו כן הוועדה מבצעת שימוע לפרויקטים בסדר גודל כלכלי משמעותי במערכת הביטחון.

הגופים המפוקחיםעריכה

בין הגופים שהוועדה מפקחת על פעולתם:

חברי הוועדהעריכה

חברי ועדת החוץ והביטחון, כמו שאר חברי הוועדות, נקבעים על פי מפתח סיעתי, אלא שבוועדה זו ישנם חברים נוספים ("אקס אופיסיו"), שלא על פי המפתח הסיעתי, ובהם כל ראשי הממשלה לשעבר המכהנים כחברי הכנסת (למשל: בכנסת ה-17 חבר הכנסת בנימין נתניהו היה חבר הוועדה לא מתוקף המפתח הסיעתי של הליכוד, אלא מתוקף היותו ראש הממשלה לשעבר, ועל כן לא היה רשום ברשימת חברי הוועדה).

יושבי ראש הוועדה לדורותיהםעריכה

יושב ראש הוועדה תמונה שנות כהונה מפלגה תפקיד בולט אחר
מאיר ארגוב   1963-1949 מפא"י
דוד הכהן   1969-1963 המערך שגריר ישראל בבורמה
חיים יוסף צדוק   1975-1969 שר המשפטים
יצחק נבון   1977-1975 נשיא המדינה
משה ארנס   1982-1977 הליכוד שר הביטחון, שר החוץ
אליהו בן-אלישר   1984-1982 שגריר ישראל בארצות הברית
אבא אבן   1988-1984 המערך שר החוץ
אליהו בן-אלישר   1992-1988 הליכוד מנכ"ל משרד ראש הממשלה
אורי אור   1995-1992 העבודה סגן שר הביטחון
חגי מירום   1996-1995 יו"ר ועדת הכנסת
עוזי לנדאו   1999-1996 הליכוד השר לביטחון פנים
דן מרידור   2001-1999 מפלגת המרכז השר לענייני מודיעין, שר האוצר, שר המשפטים
דוד מגן   2002-2001 הליכוד שר הכלכלה והתכנון
חיים רמון   2003-2002 העבודה שר המשפטים, שר הבריאות, שר הפנים
יובל שטייניץ   2006-2003 הליכוד השר לענייני מודיעין, שר האוצר, שר התשתיות
צחי הנגבי   2010-2006 קדימה השר לביטחון פנים, שר הבריאות
שאול מופז   2012-2010 קדימה שר הביטחון, ראש המטה הכללי
רוני בר-און   2013-2012 שר הפנים, שר האוצר, שר התשתיות
אביגדור ליברמן   2013 ישראל ביתנו שר הביטחון, שר החוץ, השר לנושאים אסטרטגיים
יולי אדלשטיין (מ"מ)[1]   2014-2013 הליכוד יושב ראש הכנסת, שר העלייה והקליטה, שר ההסברה והתפוצות
זאב אלקין   2014 השר לקליטת עלייה, שר ירושלים ומורשת
יריב לוין   2015-2014 שר התיירות
צחי הנגבי   2016-2015 שר המשפטים, שר התחבורה
אבי דיכטר   2016-2019 השר לביטחון פנים, השר להגנת העורף, ראש השב"כ
גבי אשכנזי   2019 - מאי 2020 כחול לבן רמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, שר החוץ
צבי האוזר   2020 - מכהן דרך ארץ מזכיר הממשלה

ועדות משנהעריכה

 • ועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים - ועדה סטטוטורית ובעלת סמכויות לפי חוק השב"כ. הוועדה מפקחת על פעילות קהילת המודיעין הישראלית, החל מהתקציבים וכלה בציון הידיעות החשובות. בשל הסודיות, דיוניה אף אינם מופיעים בסדר היום של הכנסת.
 • ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ולבניין הכוח - מיועדת לפיקוח פרלמנטרי על עדכון תפיסת הביטחון של ישראל כנגד האיומים החיצוניים (במלחמה כוללת, עימות מוגבל ורגיעה) ועל חלוקת המשאבים המוקצים לביטחון והפיתוח שלהם (כולל תוכנית העבודה הרב שנתית של צה"ל).
 • ועדת המשנה ליחסי חוץ והסברה - אחראית על הפיקוח על מערך החוץ וההסברה של מדינת ישראל. הוועדה אחראית גם לפיקוח על התוכניות המדיניות של המדינה ועל שיתוף הפעולה שלה עם מדינות אחרות.
 • ועדת משנה לכוננות ולביטחון שוטף - אחראית על ענייני הביטחון השוטף, ביצוע תחקירים, בדיקת המוכנות לחירום, רמת הכוננות והאמצעים שננקטים לגביה והגנת העורף.
 • ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל - מפקחת על נושא כוח האדם בצה"ל (כולל זה המושאל לגופי ביטחון אחרים).
 • ועדת משנה ללוחמה משפטית - עוסקת במשפט בינלאומי בהקשרי לחימה והגנה על ישראל, לרבות בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) וכן סוגיית הסמכות האוניברסלית והשלכותיה על גורמי צבא ובכירים ישראליים.
 • ועדת משנה לתכנון לאומי - עוסקת בתכנון ארוך טווח בנושאים מדיניים וביטחוניים לצורך שיפור הביטחון והחוסן הלאומיים, ובדיקת הגופים העוסקים בתכנון בדגש על המועצה לביטחון לאומי.

כמו כן קיימת ועדת משנה משותפת עם ועדת הכספים לעניין תקציב הביטחון, וועדת השניים, לטיפול בנושאי ביקורת.

ועדות משנה שהתנהלו בעבר:

 • ועדת משנה לענייני חקיקה ביטחונית - אחראית על הכנת הצעות חוק לדיונים במליאת ועדת החוץ והביטחון ובמליאת הכנסת.

היסטוריהעריכה

במצבי חירום כמו במלחמת יום כיפור התכנסה הוועדה בתדירות גבוהה בהרבה מאשר התדירות הרגילה (במלחמת יום כיפור, הוועדה התכנסה כל יום).

עד לשנת 1977 נוהל חלק גדול מדיוני הוועדה הסודיים במליאתה, בשנה זו בשל ריבוי ההדלפות הוחלט על העברת הדיונים הסודיים לוועדת המשנה.

באפריל 2014 הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי, המורה ליושב ראש הכנסת וראשי ועדות הכנסת לנמק את העיכוב במינוי יושב ראש לוועדה מאז פרישתו מהתפקיד של שר החוץ אביגדור ליברמן חצי שנה קודם לכן.[2]

ביולי 2016 הפיק ערוץ הכנסת בבימוים של גדעון אלון ויהודית דמארי, סרט תיעודי בשם "חומות של שתיקה". הסרט דן על תפקיד הוועדה כגורם מפקח ומבקר, על הקשר בינה לבין הצבא ועל שיקוליהם הפולטיים של חבריה. כמו כן הוא עוסק בפעילותה במלחמות ומבצעי ישראל ובתהליך קביעת תקציב הביטחון. במסגרת הסרט רואיינו חברים בקבינט ובועדה בעבר ובהווה ביניהם: אבי דיכטר, יעקב פרי, עומר בר-לב, שאול מופז, רובי ריבלין, עפר שלח וצחי הנגבי.

במהלך הסרט עלתה ביקורת שחברי הוועדה לעיתים מדליפים לעיתונאים תוכן מתוך דיונים חשאים של הוועדה, דבר שמוביל להימנעות מהצגת תוכן רגיש בפני הוועדה, אלא רק בפני ועדות המשנה.[3]

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

 1. ^ בין חודש נובמבר (סיום תפקידו של חה"כ ליברמן, זוכה במשפט) 2013 ועד חודש מאי 2014, כיהן כממלא מקום יו"ר ועדת החוץ והביטחון, יו"ר הכנסת באותו הזמן, חה"כ יולי אדלשטיין.
 2. ^ יהונתן ליסבג"ץ לכנסת: הסבירו למה אין יו"ר לוועדת חוץ וביטחון, באתר הארץ, 10 באפריל 2014
 3. ^ מרכז מורשת בגין בסרט: ’חומות של שתיקה’ על ההדלפות