ועדת פינקלשטיין

ועדת בדיקה ממשלתית

ועדת פינקלשטיין (גם: ועדת גלבוע,[2] בשמה הרשמי: ועדת הבדיקה הממשלתית לאירוע בריחת האסירים הביטחוניים מבית הסוהר גלבוע ולהיערכות שירות בתי הסוהר למניעת בריחות אסירים ממתקני כליאה[3]) היא ועדת בדיקה ממשלתית בראשות הפרקליט הצבאי הראשי לשעבר והשופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, לבדיקת המחדלים שהובילו לבריחה מבית הסוהר גלבוע ולמניעת הישנותה.

ועדת פינקלשטיין
ייסוד הוועדה 5 באוקטובר 2021 עריכת הנתון בוויקינתונים
פירוק הוועדה 17 במאי 2023 עריכת הנתון בוויקינתונים
יו"ר מנחם פינקלשטיין
תחומי שיפוט חקירת הבריחה מבית הסוהר גלבוע
חברים
האתר הרשמי
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

הקמת הוועדה וסמכויותיה עריכה

השר לביטחון פנים, עמר בר לב, החליט על הקמת ועדת בדיקה ממשלתית לבדיקת נסיבות המחדל לצורך בדיקת הכשלים שהובילו לאירוע.[4] לוועדה ניתנו סמכויות מלאות של ועדת חקירה מתוקף סעיף 8א לחוק הממשלה.[5]

חברי הוועדה עריכה

פעילות הוועדה עריכה

הוועדה החלה בשמיעת עדויות בחודש נובמבר 2021.

בסך הכול שמעה הוועדה 53 עדים (חלקם כמה פעמים) ב-51 ישיבות. הוועדה קיבלה לידיה יותר מ-60,000 מסמכים. נוסף על כך, היא ביקרה בבתי הסוהר גלבוע, אשל ואלה.

בעדותו של מפקד כלא גלבוע, גנ"ם פרדי בן שטרית, ב-24 בנובמבר 2021, עלתה פרשת הסרסור בסוהרות שאירעה מספר שנים לפני כן.[9] הוועדה ציינה כי נושא זה אינו אמנם עניין לבדיקתה; העניין נחקר בעבר, והיא סומכת על הגורמים המוסמכים שיתנו דעתם לסוגיה. עם זאת, קבעה הוועדה כי תתייחס לעדויות בדבר הפרשה, ככל שהן מלמדות על הנושאים שבתחום בדיקתה: הזיקה בין עבודת הקמ"ן לגורמים אחרים, כחלק מהיחס לאסירים ביטחוניים.[10]

ב-31 במרץ 2022 שלחה הוועדה מכתבי אזהרה לנציבת שב"ס רב-גונדר קטי פרי, מפקד הכלא גונדר-משנה פרדי בן שטרית, סגן הנציבה גונדר מוני ביטן ומפקד מחוז צפון גונדר אריק יעקב.[11][12] הוועדה הסבירה שממצאיה עד כה העלו חשדות לליקויים והמכתבים מהווים אזהרה לבעלי אחריות כללית במערכת, שהם עשויים להיפגע ממסקנות הוועדה והמלצותיה.[13] בעקבות זאת המוזהרים העידו שוב, הגישו מסמכים וטענו לפני הוועדה את טענותיהם.

מסקנות הוועדה והמלצותיה עריכה

 
דוח ועדת גלבוע  

ב־17 במאי 2023 פרסמה הוועדה את מסקנותיה והמלצותיה[14][15] בדוח בן 366 עמודים. הוועדה מצאה שהאסירים הבורחים לא קיבלו סיוע מאנשי שב"ס, אולם כשלים וליקויים רבים בפעילות הארגון תרמו ליכולתם לברוח. דפוסי השגרה המבצעית ומעגלי האבטחה קרסו כולם. הוועדה קבעה כי בשב"ס התפתחה לאורך השנים תרבות ארגונית של העדפת השקט והשגרה על פני הערנות והיעילות המבצעית. כמו כן, הימנעות מעימות עם האסירים הביטחוניים הייתה קו מנחה לפעילות שב"ס.

בהיבט המערכתי קבעה הוועדה שגורמי שב"ס לא יישמו לקחים נדרשים מניסיונות דומים לבריחה מאותו מתחם ב-2014, ולא התאימו את תוכנית האבטחה לתנאי המבנה באותו אגף בבית הסוהר. ליקויים וכשלים נפלו בתחומים רבים: מקצוע הסוהרוּת, הביטחון, הפיקוד, הבינוי המבצעי, המודיעין והעברות האסירים מתא הכליאה שלהם (הניודים). חלקם נגעו לכל שב"ס, ואחרים לבית הסוהר גלבוע בלבד. ההמלצות שנגעו לתחום העברת אסירים (ניודים) היו חמורות והוועדה קבעה כי בפועל האסירים הם שהחליטו לגבי העברות אסירים, וכי שב"ס שימש גורם מבצע בלבד, ללא הפעלת שיקול דעת. הדבר נעשה ב"עצימת עין" שהיו מודעים לה רבים מהעוסקים בתחומי הכליאה והמודיעין.

הוועדה מצאה גם שנדרש דיון בדרג המדיני בסוגיית תנאי המאסר של האסירים הביטחוניים. הוועדה המליצה שיתקיים "יישור קו" בעניין תנאים אלו, ושהמועצה לביטחון לאומי תמליץ לראש הממשלה כיצד לאשר את ההצעות בנושא זה, לרבות לעניין הפורום שראוי לדון בהן ולהחליט לגביהן. הוועדה המליצה גם להקים ועדה מייעצת מקצועית קבועה במשרד לביטחון לאומי, בהשתתפות נציגי שב"ס, המועצה לביטחון לאומי, משרד האוצר ומשרד המשפטים, שתסייע לדרג המדיני להתוות את מדיניותו בנוגע לאסירים הביטחוניים בשגרה ובעיתות משבר. הוועדה קראה לשב"ס לגבש תפיסת הפעלה לעניין כליאת אסירים ביטחוניים ותנאי החזקתם.

בוועדה נדונו סוגיות מערכתיות נוספות שהתגלו אגב הבדיקה, כמו קידום מיזמים טכנולוגיים משמעותיים בשב"ס וקידום קצינים בכירים בארגון. היא קבעה כי מן הראוי להימנע ככל הניתן מאיוש תפקיד נציב שב"ס בידי ממלא מקום, במיוחד לפרק זמן ממושך. בנקודה זו הייתה תמימות דעים מצד כל העדים שהעידו בנושא זה בוועדה, שהסכימו כי מאחר שהשב"ס היה נתון תקופה ארוכה בפיקודו של ממלא מקום נציב – נגרם לארגון זה נזק של ממש. לפי הוועדה על הממשלה הממנה לשקול את הנזקים שיהיו לארגון מחמת העדר מינוי נציב קבוע לאורך זמן.

על בסיס ממצאיה המערכתיים, הוועדה הפנתה המלצותיה לשב"ס, לגורמים בדרג המדיני, למבקר המדינה וליועצת המשפטית לממשלה.

מסקנות והמלצות אישיות עריכה

הוועדה בחנה את עניינם של הקצינים שהזהירה, לפי עקרונות האחריות הציבורית שעמדה עליהם.

 • נציבת בתי הסוהר, רב-גונדר קטי פרי – הוועדה מצאה שהנציבה נקטה פעולות רבות לקידום שב"ס, גם לטווח הארוך. עם זאת, נפלו כמה ליקויים באופן מילוי תפקידה, ועיקרם הענקת משקל רב מדי לפעולות לטווח ארוך על חשבון טיפול מיידי בזיהוי הליקויים הקיימים ותיקונם. הוועדה ציינה כי לקביעה שנפלו ליקויים אלו נודעת משמעות נורמטיבית וציבורית. אולם בהתחשב בכמה שיקולים מקילים שפירטה הסתפקה הוועדה בציון הערותיה על רב-גונדר פרי ולא המליצה לנקוט צעדים בעניינה. לדעת הוועדה, נקיטת צעדים בעניינה של הנציבה אינה מתחייבת, ואף עלולה הייתה לערער את יציבות הארגון.
 • סגן נציבת בתי הסוהר וראש אג"ם, גונדר מוני ביטן – הוועדה מצאה שנפלו בתפקודו ליקויים שונים, ועיקרם חזרתיות, הסתמכות על נהלים וקיום בקרות לא יעילות. בהתחשב בזכויותיו הרבות, בהיותו ממלא שני תפקידים עמוסים, ובהיקף המשימות הגדול שכרוך היה בתפקידו הכפול, הוועדה לא המליצה לנקוט נגדו צעדים פיקודיים. עם זאת, היא המליצה לתת משקל למסקנותיה בעניינו אם בעתיד תישקל האפשרות למנותו לתפקיד נציב בתי הסוהר.
 • מפקד מחוז הצפון, גונדר אריק יעקב – הוועדה מצאה שכשל במעשיו בתחומי הביטחון והמודיעין, הכליאה וניוד האסירים, שלא הכווין כראוי את פקודיו, ושלא ביצע פיקוח ובקרה עליהם ועל בתי הסוהר תחתיו. הוועדה המליצה שיסיים את תפקידו עד סוף ספטמבר 2023 ושלא יתמנה אחר כך לתפקיד פיקודי-מבצעי בשב"ס.
 • מפקד בית הסוהר גלבוע, גונדר-משנה פרדי בן שטרית – הוועדה מצאה שכשל במעשיו, בהכוונת פקודיו ובפיקוח ובקרה עליהם. הוועדה הבהירה שמרבית הכשלים שפורטו אינם נופלים רק לפתחו של הקצין אלא ששררו גם בבתי כלא נוספים. הוועדה מצאה שנוכח כישלונו בתפקיד מפקד בית הסוהר גלבוע ראוי היה להמליץ שיסיים את תפקידו ושלא ימלא עוד תפקיד פיקודי-מבצעי בשב"ס. אולם נוכח פרישתו לפני תום עבודת הוועדה, התייתרה המלצה זו.

המלצות נוספות עריכה

הוועדה הציעה גם לחשוב מחדש על כמה סוגיות הנוגעות לפעילות של ועדות בדיקה ממשלתיות ושל ועדות חקירה ממלכתיות.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא ועדת פינקלשטיין בוויקישיתוף

הערות שוליים עריכה

 1. ^ הוועדה פותחת את דיוניה, 10.11.2021
 2. ^   יהושע בריינר, מסמכים מסווגים נמחקו ממחשבי שב"ס; נבדק אם הוסרו לאחר הקמת ועדת גלבוע, באתר הארץ, 27 בפברואר 2022
 3. ^ כתב המינוי לוועדת הבדיקה הממשלתית, באתר www.gov.il
 4. ^ דני זקן, ‏השר לביטחון הפנים הורה על הקמת ועדה לבדיקת הבריחה מכלא גלבוע, באתר גלובס, 9 בספטמבר 2021
  טובה צימוקי, אלי סניור, מורן אזולאי, תוקם ועדת בדיקה ממשלתית לפרשת בריחת המחבלים: "היה כשל חמור", באתר ynet
  דוד גולדברג, ‏השר לביטחון פנים החליט להקים וועדת חקירה למחדל הבריחה מהכלא, באתר JDN‏, ג' בתשרי תשפ"ב
 5. ^ אלון חכמון, ‏אחרי המחדל: ועדת בדיקה ממשלתית תבדוק את בריחת האסירים מכלא גלבוע, באתר מעריב אונליין, 9 בספטמבר 2021
 6. ^ מנחם פינקלשטיין, באתר הוועדה
 7. ^ אפרת שהם, באתר הוועדה
 8. ^ אריק ברבינג, באתר הוועדה
 9. ^ לאחר שהתיק נסגר מחוסר ראיות: גנ"מ פרדי בן שטרית מודה - סרסרו בסוהרות לבקשת מחבלים, באתר כיפה, 24 בנובמבר 2021
 10. ^ התייחסות הוועדה לנושא היחס כלפי הסוהרות בכלא גלבוע, באתר GOV.IL
 11. ^   יהושע בריינר, הבריחה מכלא גלבוע: ועדת הבדיקה שלחה מכתב אזהרה לנציבת שב"ס קטי פרי, באתר הארץ, 31 במרץ 2022
 12. ^ לירן לוי, דו"ח הוועדה: אלו המחדלים בפרשת הבריחה מכלא גלבוע - וזו תגובת הנציבה, באתר ynet, 31 במרץ 2022
 13. ^ הודעה מטעם הוועדה מיום 31.3.22, באתר GOV.IL
 14. ^ מאיר תורג'מן, לירן לוי, הבריחה מכלא גלבוע: אין צעדים נגד נציבת שב"ס, מפקד מחוז צפון יודח, באתר ynet, 17 במאי 2023
 15. ^ שלומי הלר‏, דוח ועדת הבדיקה לבריחה מכלא גלבוע: נציבת שב"ס לא תודח, מפקד מחוז צפון יסיים את תפקידו, באתר וואלה!‏, 17 במאי 2023