זאב רוזנהק

פרופ' לסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה

זאב רוזנהק (נולד ב-1961) הוא סוציולוג ישראלי שמתמחה בסוציולוגיה כלכלית וכלכלה פוליטית. מכהן כפרופסור מן המניין במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. כמו כן, שהה במעמד של פרופסור-אורח במספר אוניברסיטאות בארצות-הברית וקנדה.

פרופ' זאב רוזנהק בכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, 26 בפברואר 2020

תולדות חיים עריכה

נולד בבואנוס איירס, ארגנטינה, להורים ילידי ארגנטינה, ברטה ולאון, שהוריהם היגרו ממזרח-אירופה. לרוזנהק יש אחות אחת, דיאנה, עורכת דין במקצועה. בגיל 19 עלה לישראל ממניעים ציוניים. לאחר שהות קצרה באולפן בקיבוץ גן שמואל, עבר לירושלים והחל ללמוד באוניברסיטה העברית. בשנת 1985 סיים תואר ראשון דו-חוגי בחינוך וסוציולוגיה. בשנת 1988 סיים תואר שני בסוציולוגיה, כשאת עבודת המ.א., שעסקה בתהליכים החברתיים הנלווים לפיתוח אזורי בקוסטה ריקה, כתב בהנחייתם של פרופ' אריק כהן ופרופ' יהודה דון.[1] בשנת 1996 סיים תואר שלישי, כשאת עבודת הדוקטור שעסקה בהתפתחות מדינת רווחה דואלית בישראל, כתב בהנחייתו של פרופ' מיכאל שלו.[2]

לאחר סיום לימודיו, נסע לארצות הברית לפוסט דוקטורט באוניברסיטת נורת'ווסטרן.

עם חזרתו, לימד במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בין השנים 1998–2005.

בשנת 2006 החל לעבוד באוניברסיטה הפתוחה. שם עלה בסולם הדרגות האקדמי ממרצה בכיר, לפרופסור-חבר ולבסוף בשנת 2019 לפרופסור מן המניין.

מחקרו עריכה

רוזנהק עוסק בסוציולוגיה של הכלכלה ובכלכלה פוליטית.

במסגרת זו, תחומי מחקרו המרכזיים הם:

 • שינוי והמשכיות ביחסי מדינה-חברה - מחקריו מתמקדים בדינמיקה של שינוי והמשכיות בתצורות מוסדיות שמסדירות את היחסים בין החברתי, הפוליטי והכלכלי, במיוחד בהקשר של יחסי מדינה-כלכלה. הוא בוחן את יחסי הגומלין בין שחקנים פוליטיים מסוגים שונים, לרבות שחקנים ביורוקרטיים ופרופסיונליים, כגורם מרכזי בעיצוב של הסדרים מוסדיים בשדות פעולה מגוונים.
 • מדינת הרווחה והיררכיות חברתיות - רוזנהק חקר את הזיקות בין אופני הפעולה של מדינת הרווחה בישראל לבין העיצוב של היררכיות חברתיות.
 • הגירת עבודה - רוזנהק חקר את הכלכלה הפוליטית של הגירת העבודה בישראל, בעיקר את ההסדרים המוסדיים שקובעים את דפוסי שילובם של מהגרי העבודה בתחומים חברתיים שונים
 • גלובליזציה וליברליזציה של הכלכלה הפוליטית - משנת 2007 חקר רוזנהק את השינויים המוסדיים שעומדים ביסוד הליברליזציה של הכלכלה הפוליטית הישראלית, בעיקר בנוגע לתצורה המוסדית של המדינה ודפוסי פעולתה. במסגרת זו, הוא חקר שינויים במיצוב הבנק המרכזי בתוך המנגנון המדינתי ובכלכלה הפוליטית של ישראל. התוצר של מחקרו בתחום זה, בנוסף לכמה מאמרים, היה ספר שכתב עם עמיתו דניאל ממן.[3]
 • פיננסיאליזציה של חיי היום-יום - משנת 2018 חקר רוזנהק את יחסי הגומלין בין הממדים הכלכליים-פוליטיים והתרבותיים של תהליכי פיננסיאליזציה כפי שהם באים לידי ביטוי בשדות חברתיים שונים, לרבות חיי היום-יום של כלל האוכלוסייה. בהקשר זה, הוא בחן את הכלכלה הפוליטית התרבותית של החינוך הפיננסי בישראל.

תפקידי ניהול אקדמי עריכה

במקביל לעיסוקו במחקר, מילא רוזנהק תפקידי ניהול אקדמי באוניברסיטה הפתוחה.

בין הבולטים שבהם:

 • 2015-2008 - ראש תחום סוציולוגיה במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת.
 • 2014-2010 - ראש המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת.
 • 2019-2016 - ראש התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

ספרים שכתב או ערך עריכה

זאב רוזנהק (כותב ספר הקורס ועורך מקראת המאמרים), חברה, פוליטיקה וכלכלה, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 2017.

דניאל ממן וזאב רוזנהק, בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן נאו-ליברלי, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2009.

Daniel Maman and Zeev Rozenhek ,The Israeli Central Bank: political economy, global logics and local actors, Abingdon, Oxfordshire, UK: Routledge, 2011.

Maman, Daniel, Eyal Ben-Ari and Zeev Rosenhek (Eds.). 2001. The Military, State and Society in Israel: Theoretical and Comparative Perspectives. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

מבחר ממאמריו עריכה

רוזנהק כתב יותר מ-50 מאמרים מדעיים.

להלן כמה ממאמריו הנבחרים:

זאב רוזנהק, מהגרי עבודה במדינת הרווחה הישראלית: מגמות הדרה והכלה, ביטחון סוציאלי, מס' 56, נובמבר 1999, עמ' 97–112.

מימי אייזנשטדט, זאב רוזנהק, הפרטה ודפוסי מעורבות חדשים של המדינה: תוכנית הסיעוד בישראל, ביטחון סוציאלי, מס' 60, יולי 2001, עמ' 113–128.

דניאל ממן, זאב רוזנהק, מנכיחים את הגלובלי: בנק ישראל ופוליטיקת ההכרח של הניאו ליברליזם, סוציולוגיה ישראלית, כרך י, חוברת 1, 2008, עמ' 107–131.

זאב רוזנהק, מיכאל שלו, הכלכלה הפוליטית של מחאת 2011: ניתוח דורי-מעמדי, תיאוריה וביקורת, גיליון 41, קיץ 2013, עמ' 45–68.

דניאל ממן, זאב רוזנהק, בנייתו של הומו פיננסיוס: מוסכמות, רגשות ומוסר בחינוך פיננסי, סוציולוגיה ישראלית, כרך כ, חוברת 1, 2019, עמ' 23–49.

Rosenhek, Zeev. 1998. “New Developments in the Sociology of Palestinian Citizens of Israel: An Analytical Review”, Ethnic and Racial Studies, 21, 3: 558-578.

Rosenhek, Zeev. 2000. “Migration Regimes, Intra-State Conflicts and the Politics of Exclusion and Inclusion: Migrant Workers in the Israeli Welfare State”, Social Problems, 47, 1: 49-67.

Maman, Daniel and Zeev Rosenhek. 2007. “The Politics of Institutional Reform: The ‘Declaration of Independence’ of the Israeli Central Bank”, Review of International Political Economy, 14, 2: 251-275.

Rosenhek, Zeev. 2013. “Diagnosing and Explaining the Global Financial Crisis: Central Banks, Epistemic Authority and Sense-Making.” International Journal of Politics, Culture and Society, 26, 3:255-272.

Rosenhek, Zeev and Michael Shalev. 2014. “The Political Economy of Israel’s ‘Social Justice’ Protests: A Class and Generational Analysis.” Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences, 9, 1:31-48.

Maman, Daniel and Zeev Rosenhek. 2019. “Responsibility, Planning and Risk Management: Moralizing Everyday Finance through Financial Education.” The British Journal of Sociology, 70, 5:1996-2019.

Mandelkern, Ronen and Zeev Rosenhek. 2021. “The Politics of Welfare State Financialisation: The Case of Israel’s ‘Saving for Every Child’ Programme.” Critical Policy Studies, DOI: 10.1080/19460171.2021.1902361.

קורסים שתרם לפיתוחם במסגרת האוניברסיטה הפתוחה עריכה

רוזנהק תרם לפיתוחם של קורסים רבים בסוציולוגיה במסגרת האוניברסיטה הפתוחה. פיתוח הקורסים נועד, בראש ובראשונה, למען הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, אך בעקיפין תרם לכלל הלומדים והמתעניינים במדעי החברה בישראל. בין הקורסים האלה ניתן למנות את הקורסים הבאים:

 • אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות
 • חברה, פוליטיקה וכלכלה
 • חברה, קהילות, יחסים: מבוא לחשיבה חברתית (מבוא כללי למדעי החברה)
 • יסודות המחקר הכמותי (שיטות מחקר כמותיות לתלמידי סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת)
 • כלכלה פוליטית בין-לאומית
 • מבוא לסוציולוגיה
 • מגמות בחברה הישראלית
 • מדינת הרווחה - אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים
 • תרבות וארגונים

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ Zeev Rosenhek, Origenes y Dinamica del Subdesarrollo Regional: La Region Atlantica de Costa Rica, Jerusalem: Department of Sociology and Anthrpology, The Hebrew University of Jerusalem, 1988
 2. ^ זאב רוזנהק, מקורותיה והתפתחותה של מדינת רווחה דואלית: האוכלוסייה הערבית במדינת הרווחה הישראלית, ירושלים: דיסרטציה - האוניברסיטה העברית בירושלים, 1995
 3. ^ דניאל ממן וזאב רוזנהק, בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן נאו-ליברלי, תל אביב, הקיבוץ המאוחד, 2009. ובגרסה האנגלית: Daniel Maman and Zeev Rozenhek ,The Israeli Central Bank: political economy, global logics and local actors, Abingdon, Oxfordshire, UK: Routledge, 2011.