זאב (פירושונים)

שם פרטי גברי

האם התכוונתם ל...

שם כולל למספר מינים בסוג כלב, ביניהם:

סוגים נפרדים במשפחת הכלביים:

אישים:

משמעויות נוספות:

ראו גם