זיהוי עמית-טורף

מערכת זיהוי עמית או טורףראשי תיבות: זע"ט; באנגלית: IFF - Identification, Friend or Foe – "זיהוי ידיד או אויב") היא מערכת אלקטרונית משולבת דו־צדדית המאפשרת לזהות כלי טיס ידידותי.

אנטנת זע"ט לבקרה אווירית בשדה תעופה צבאי בגרמניה
מכ"ם גילוי של סוללת טילי קרקע־אוויר מסוג הוק בו משולבת מערכת זיהוי עמית־טורף, האנטנה של מערכת הזע"ט היא המלבן שבקצה העליון של אנטנת המכ"ם.

בדרך כלל, המערכת מופעלת יחד עם מכ"ם גילוי. לרוב, שתי המערכות משתמשות באמצעי תצוגה המשותף לשתיהן.

הצורך במערכת זיהוי עמית־טורף גובר ככל שמהירויות הפעולה וטווחי הפעולה של כלי הטיס גדלים, כך שלא ניתן להסתפק בזיהוי באמצעות עיניו של הטייס. בנוסף, מערכת זע"ט היא אחד מהמרכיבים החשובים במערכות מכ"ם לזיהוי והתרעה ובמערכות נ"מ, הואיל ומתוך תצוגת המכ"ם לא ניתן להבחין בין עמיתים לאויבים.

עקרון פעולה עריכה

המערכת משדרת בתדר רדיו (RF), בדרך כלל בתדר 1030 מגהרץ, מסר "חקירה" מקודד לעבר כלי הטיס החשוד. בכלי הטיס יש מקלט הקולט את אותות ה"חקירה", ומפעיל אוטומטית משדר העונה לחקירה באותות תשובה, בדרך כלל בתדר 1090 מגהרץ (משדר/מקלט כזה נקרא טרנספונדר). אם תדע מערכת זו בכלי הטיס לשדר בתגובה "תשובה" מקודדת נכונה המוסכמת מראש, אזי תזוהה כידידותית על ידי שולח אותות החקירה.

היסטורית, מערכת הזע"ט הייתה תוספת למכ"ם גילוי ראשוני קלאסי ושתי המערכות היו מסונכרנות אחת עם השנייה. אותות החקירה של הזע"ט נשלחו דרך אנטנת המכ"ם, ותשובת המטוס הנחקר נקלטה דרך אותה אנטנה (לעיתים היו שתי אנטנות נפרדות שהסתובבו על ידי מנגנון סיבוב משותף). התשובה שנקלטה במקלט הזע"ט הועברה למערכת של עיבוד האות ואימותו, במקרה של תשובה נכונה המוסכמת מראש, אישרה המערכת שהמטוס הוא ידיד. אז נשלח למסך התצוגה של המכ"ם אות שסימן "בננה" קטנה ליד הסימון המציין את המטוס במסך הגילוי. במטוסי קרב יינתן בדרך־כלל חיווי בתצוגה העילית, על־מנת להקל על הטייס בעת קרב אוויר לזהות במהירות את המטרה עליה נעל ולהימנע מירי על כלי טיס ידידותי.

למערכת הזע"ט יש כמה מצבי פעולה:

  • מצב 1, 2 ו־4 - מצבים צבאיים
  • מצב 3 - מצב אזרחי - יציין בדרך כלל את משימת המטוס (כניסה או יציאה מהארץ וכולי)
  • מצב C - מדווח את גובה המטוס הנמדד באמצעות מערכת ברומטרית. בעל דיוק של כ־100 רגל.

במטוס אזרחי מערכת הזע"ט היא מערכת בטיחותית ממדרגה ראשונה - תקלה במערכת משביתה את המטוס. תקלה כזו עלולה להוות איום מצד מערכות נ"מ צבאיות שעלולות לזהות את המטוס כאויב. בנוסף לכך, יש מערכות בקרה אווירית המשתמשות בתשובת המטוס לשם פיקוח אווירי וקבלת נתונים כמו זיהוי משימה או גובה נתיב הטיסה. עקב הפוטנציאל שבניצול לרעה של מערכת הזע"ט במטוסים אזרחיים, שהודגם במלוא משקלו בפיגועי 11 בספטמבר, ננקטים כיום צעדים לשילוב מערכות אימות נוספות עם הזע"ט.

בקרה אווירית מבוססת זע"ט עריכה

מכ"ם רגיל לבקרה אווירית שולח אות חזק ממשדר רב עוצמה ומחכה להד חלש מאוד החוזר מהמבנה המתכתי של המטוס (במקרה הטוב), יש היום מטוסים צבאיים הבנויים כך שההד המוחזר מהם יהיה מזערי. אותות התשובה המשודרות חזרה ממטוס הנחקר בזע"ט חזקים במידה מרובה מאוד מן ההד המוחזר כתוצאה משידור של מכ"ם רגיל. יתרון זה מנוצל על ידי מכ"מי זע"ט לבקרה אווירית המשדרים אותות חקירה של זע"ט וממתינים לתשובות המשודרות ממטוסים, יתרון נוסף הוא נתונים נוספים הנשלחים לבקרה יחד עם תשובת המטוס. מקלט של מכ"ם גילוי רגיל בנוי כך שיש לו אפשרות לגלות הדים חלשים מאוד, המקלט עלול לקלוט הדים לא רצויים מהקרקע או מעננים קרובים היוצרים מיסוך שמונע גילוי מטוסים. התופעה הזו היא קריטית וקיימת בייחוד בטווח הקרוב למכ"ם ולגבי מטוסים מנמיכי טוס, זה בדיוק הנפח והאזור החשוב ביותר לבקרה אווירית ליד שדות תעופה. מכ"ם המבוסס זע"ט בלבד מתגבר בקלות על תופעת המיסוך מאחר שהוא קולט תשדורות חזקות יחסית להדים מהקרקע. בנוסף לכך המשדר יכול להיות חלש יותר וכן האנטנה והמקלט יכולים להיות פשוטים ואמינים יותר בהשוואה למכ"ם רגיל.

שימושים נוספים עריכה

קיימות גם מערכות זע"ט לזיהוי כוחות יבשתיים. מערכות אלו מיועדות למנוע ירי דו־צדדי (ירי של "כוחותינו על כוחותינו"). מערכות זע"ט לשימוש כוחות קרקעיים אינן מבוססות מכ"ם.

ראו גם עריכה


קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא זיהוי עמית-טורף בוויקישיתוף