זכות בחירה אוניברסלית

מושג פוליטי

זכות בחירה אוניברסלית היא זכות בחירה הניתנת לכל האזרחים הבוגרים. במדינות, בהן נהוגה זכות בחירה אוניברסלית, הזכות אינה מוגבלת על ידי גזע, מין, דת, מצב בריאותי או מעמד חברתי. בתחילה, כשהונהגה זכות הבחירה האוניברסלית, היא לא כללה את הנשים ורק בעקבות מאבק הנשים לזכות בחירה לנשים הורחבה הזכות הזאת, בהדרגה, במדינות השונות.

הכנסת הצבעה לקלפי
מנהיגות WSPU אני קני (שמאל) וכריסטבל פנקהרסט, 1908

ישנן שונות בין המדינות מבחינת היקף זכות הבחירה האוניברסלית; גיל המינימום הוא בדרך כלל בין 18 ל-25 שנים, יש הגבלות לגבי אסירים או על בסיס אי-כשירות שכלית או נפשית. רוב המדינות מחייבות להיות בעל אזרחות כתנאי לזכות בחירה, ואינן מעניקות זכות בחירה לאנשים בעלי מעמד תושב. כך לדוגמה לתושבי מזרח ירושלים הערבים הגרים בשטח שסופח למדינת ישראל ב-1967, אין זכות בחירה לכנסת.

במדינות הדמוקרטיות המודרניות הראשונות הגבילו הממשלות את ההצבעה לבעלי רכוש ועושר, שפירושו כמעט תמיד היה מיעוט מאוכלוסיית הגברים. בכמה מדינות היו קיימות מגבלות אחרות, כמו לחייב את המצביעים להיות בני דת מסוימת. בכל הדמוקרטיות המודרניות מספר האנשים שיכולים להצביע גדל בהדרגה עם הזמן. במאה ה-19 היו תנועות רבות שדגלו בזכות בחירה אוניברסלית, בעיקר באירופה, בריטניה וצפון אמריקה.

היסטוריה

עריכה

צרפת, על פי חוקת 1793, הייתה המדינה הגדולה הראשונה שנתנה זכות בחירה לכל הגברים הבוגרים, אם כי מעולם לא נעשה בה שימוש רשמי בפועל (החוקה של 1793 בוטלה מיד לפני יישומה). הרפובליקה של האיטי נתנה זכות בחירה אוניברסלית לגברים בשנת 1816. הרפובליקה הצרפתית השנייה הנהיגה את זכות בחירה אוניברסלית לאחר המהפכה בשנת 1848.

בעקבות המהפכות בצרפת, הוקמו תנועות ברחבי העולם המערבי למען זכות בחירה אוניברסלית בראשית המאה ה-19, שהתמקדותחילה בהסרת הדרישות לבעלות על רכוש כתנאי להצבעה. בשנת 1867 נתנה הקונפדרציה הצפון-גרמנית זכות בחירה לכל הגברים הבוגרים. בארצות הברית בעקבות מלחמת האזרחים האמריקאית שוחררו העבדים והוענקו להם זכויות של אזרחים, כולל זכות בחירה לזכרים בוגרים (אם כי כמה מדינות קבעו מגבלות במידה רבה, שפגעו בזכויות אלה). בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, המוקד של תנועת זכות הבחירה האוניברסלית היה לכלול את הרחבת זכות ההצבעה לנשים, כפי שקרה עוד מתקופת מלחמת האזרחים בכמה מדינות מערביות ובשנות ה-1890 במספר מושבות בריטיות.

הרפובליקה הצרפתית הראשונה אימצה לזמן קצר את זכות הבחירה האוניברסלית לגברים בשנת 1792; זו הייתה אחת המדינות הראשונות שביטלו את כל דרישות הקניין כתנאי מוקדם לאפשר לגברים להירשם ולהצביע. יוון הכירה בזכות בחירה מלאה לגברים בשנת 1844. ספרד הכירה בכך בחוקה של שנת 1869 וצרפת ושווייץ עשו זאת מאז מהפכת 1848 (עבור אזרחים גברים תושבים). עם עצמאותם במאה ה-19, כמה מדינות לטינו-אמריקאיות וליבריה באפריקה הרחיבו בתחילה את זכות הבחירה לכל הגברים הבוגרים, אך לאחר מכן הגבילו אותה על פי דרישות הקניין. הקיסרות הגרמנית יישמה את זכות הבחירה המלאה לגברים בשנת 1871.

ב-19 בספטמבר 1893 המושל הבריטי של ניו זילנד, לורד גלאזגו, נתן הסכמה לחוק בחירות חדש, שמשמעותו שניו זילנד הפכה למושבה הבריטית הראשונה בה נשים היו בעלות זכות בחירה בבחירות לפרלמנט. זמן קצר אחר כך בשנת 1894, מושבת אוסטרליה הדרומית הייתה השנייה שאפשרה לנשים להצביע, אך המושבה הראשונה שהתירה גם לנשים להתמודד לבחירות. 12 שנים מאוחר יותר, השטח הרוסי האוטונומי המכונה הדוכסות הגדולה של פינלנד (שהפכה לרפובליקה של פינלנד בשנת 1917) הפך לטריטוריה הראשונה בעולם שמיישמת זכות בחירה בלתי מוגבלת, מכיוון שנשים יכולו להיות מועמדות, בניגוד לניו זילנד, וללא הדרה אתנית ילידית, כמו באוסטרליה. זה הוביל גם לבחירות של חברות הפרלמנט הראשונות בעולם בשנה שלאחר מכן. במדינות פדרליות ושטחים קולוניאליים או אוטונומיים לפני מלחמת העולם הראשונה ישנן דוגמאות מרובות להענקת אוניברסלית. עם זאת, שינויים משפטיים אלה בוצעו באישורם של גופי ממשל בריטיים, רוסים או אחרים, שנחשבו אז לאומה הריבונית. מסיבה זו, לאוסטרליה (1901), ניו זילנד (1908) ופינלנד (1917) יש תאריכים שונים להשגת זכות הבחירה האוניברסלית.

בארצות הברית, התיקון ה-15 לחוקת ארצות הברית, שאושר בשנת 1870, קבע כי "זכותם של אזרחי ארצות הברית להצביע לא תישלל מהם על ידי ארצות הברית או אחת מהמדינות בשל גזע, צבע או מצב קודם של עבדות". תיקון זה נועד להבטיח את זכות ההצבעה לאפרו אמריקאים, שרבים מהם שועבדו בדרום לפני תום מלחמת האזרחים האמריקאית (1865) וביטול העבדות 1864–1865. למרות התיקון, השחורים קיבלו זכויות במדינות הקונפדרציה לשעבר לאחר 1877; אך מנהיגי מדינות הדרום התעלמו מהתיקון וחסמו אזרחים שחורים מהצבעה באמצעות מגוון מכשירים, כולל מיסים, מבחני אוריינות, אלימות וטרור ששימשו להפחדה של חלק מהמצביעים. השחורים הדרומיים לא קיבלו למעשה את זכות ההצבעה עד לחוק זכויות ההצבעה משנת 1965.

מדינות רבות מנעו ייצוג פוליטי על בסיס גזע או אתניות. לדוגמה, בדרום אפריקה של תקופת האפרטהייד, אנשים שאינם לבנים בדרך כלל לא יכלו להצביע בבחירות לפרלמנט עד לבחירות הרב-מפלגתיות הראשונות בשנת 1994. רודזיה חוקקה חקיקה דומה עם עצמאותה בשנת 1965, אולם אפשרה למספר קטן יותר של נציגים עבור הרוב השחור, שהיה גדול במידה ניכרת צתושבי המדינה הלבנים.

זכות בחירה אוניברסלית לפי מדינה

עריכה

מדינות העניקו וביטלו את זכות הבחירה האוניברסלית בזמנים שונים.

ניתן לארגן רשימה זו בשלוש דרכים:

  • אוניברסלי – אין שום הבחנה בין מצביעים מעל גיל מסוים באף חלק משטחה בגלל מגדר, אוריינות, עושר, מעמד חברתי, דת, גזע או מוצא אתני.
  • גברים – זכות בחירה לכל הגברים מעל גיל מסוים בקבוצת העדה או העדה ברובם ללא קשר לאוריינות, עושר או מעמד חברתי.
  • נשים – זכות בחירה לכל הנשים מעל גיל מסוים יכולות להצביע באותם תנאים כמו גברים
  • מוצא אתני – זכות בחירה לכל בעלי זכות הבחירה מעל גיל מסוים יכולים להצביע באותם תנאים כמו קבוצת הרוב ללא קשר לדת, גזע או מוצא אתני.
זכות בחירה אוניברסלית לפי מדינה
אוניברסלי גברים נשים מוצא אתני מדינה או טריטוריה הערה
1792 1792 1944 1792 צרפת בשנת 1792 נבחרה אספת נבחרים על ידי כל הגברים הצרפתים בני 21 ומעלה. במהלך השנים שלאחר מכן, צרפת חוותה מהפך פוליטי עמוק, כאשר ממשלה רפובליקנית, מונרכיסטית ובונפרטיסטית שלטו בה בתקופות שונות. זכות הבחירה עלתה וירדה והיו דרגות שונות של זכות בחירה אוניברסלית. זכות בחירה אוניברסלית לגברים ניתנה בשנת 1848, למעט הצבא שקיבל את זכות ההצבעה בשנת 1945. רק בשנת 1944 ניתנה זכות בחירה מלאה לנשים.
1893 1879 1893 1879 ניו זילנד
1906 1906 1906 1906 פינלנד
1913 1898 1913 1851 נורווגיה זכות בחירה מלאה לגברים ניתנה בשנת 1898, לנשים בשנת 1913. גברים בני סאמים המשלמים מס קיבלו זכות בחירה בתיקון החוקה בשנת 1821. סעיף בחוקה משנת 1814 אסר במפורש על כניסת יהודים להתיישבות במדינה. הוא בוטל בשנת 1851, וסלל את הדרך ליהודים לחיות, לשלם מיסים ולהצביע בנורווגיה.
1915 1849 1915 1849 דנמרק המלך העניק זכויות הצבעה מוגבלות בשנת 1834 אך רק לבעלי נכסים. זכויות ההצבעה הראויות הראשונות ניתנו בשנת 1849 ל"גברים מעל גיל 30 בעלי מוניטין טוב", אך בשנים שלאחר מכן הכללים שונו מספר פעמים, ורק לאחר שינוי החוקה בשנת 1915, לכל הגברים והנשים החיים בממלכה הייתה זכות הצבעה.
1917 1917 1917 1917 רוסיה זכות בחירה אוניברסלית ניתנה לכול לאחר המהפכה הרוסית (1917)
1918 1896 1918 1907 אוסטריה
1918 1896 1918 1896 צ'כוסלובקיה
1918 1917 1918 1917 אסטוניה
1918 1918 1918 1867 הונגריה בשנת 1925 הייתה נסיגה בזכויות, גיל ההצבעה של נשים הועלה ל-30, דרישות ההשכלה והעושר הועלו. הבחירות בכפרים הוחזרה ההצבעה הפתוחה. שיעור האזרחים הזכאים ירד ל-29%
1918 1918 1918 1918 פולין זכות בחירה אוניברסלית ניתנה עם הקמת הרפובליקה הפולנית השנייה
1971 1848 1971 1886 שווייץ
1919 1919 1919 1919 אזרבייג'ן
1919 1919 1919 1919 גאורגיה
1919 1871 1919 1919 גרמניה
1919 1919 1919 1919 לטביה
1991 1990 1991 1990 סמואה
1919 1917 1919 1917 הולנד
1921 1919 1921 1920 ארמניה
1922 1922 1922 1922 ליטא
1923 1918 1923 1829 אירלנד כאשר אירלנד הייתה חלק מהממלכה המאוחדת, הסרת איסור ההצבעה על בסיס דת התרחשה בשנת 1793. מדינת אירלנד החופשית, שינתה את החוק הבריטי הקודם כדי לתת זכות לנשים באותה מידה כמו לגברים בשנת 1923.
1928 1918 1928 1829 הממלכה המאוחדת בממלכה המאוחדת הסרת הגבלת זכויות ההצבעה על בסיס דת התרחשה עם חוק ההקלה הקתולי 1791 וחוק הסעד הקתולי 1829. מאז לא התבססה זכות ההצבעה על גזע או דת.כל הגברים הבוגרים קיבלו זכויות על ידי חוק ייצוג העם 1918. חוק זה העניק לנשים מעל גיל 30 את הזכות להצביע בבחירות הארציות, אך כ־60% מהנשים (מתחת לגיל 30 או שאינן בעלי רכוש) הוצאו מהכלל עד לחוק שוויון הזכיינות בשוויון 1928, אז קיבלו נשים את זכות ההצבעה. חוק ייצוג העם בשנת 1948 הסיר את זכויות ההצבעה הכפולות שהוחזקו על ידי כ-7% מהבוחרים. חוק ייצוג העם 1969 הפחית את גיל ההצבעה מ-21 ל-18
1931 1931 1931 1931 סרי לנקה זכות בחירה כללית לכל אדם ללא קשר לגזע, מוצא אתני, שפה ומגדר. סרי לנקה היא הדמוקרטיה הוותיקה ביותר באסיה
1933 1812 1933 1933 ספרד החוקה משנת 1812 הזכירה את כל הגברים הספרדים ממוצא אמריקני איברי או ילידי ללא קשר לרכוש, אך הדירה במפורש גברים ממוצא אפריקאי. הזכות הורחבה לכל הגברים משנת 1869 עד 1878 (הרפובליקה הספרדית הראשונה) ומשנת 1890 עד סוף הרפובליקה הספרדית השנייה (1931–36). ב-19 בנובמבר 1933 הוענקה לנשים זכות הצבעה. זכות ההצבעה בוטלה בתקופת פרנקו (1939–75) והושבה מאז 1977 בחוקה הספרדית החדשה.
1933 1933 1933 1933 תאילנד
1934 1876 1934 1876 טורקיה
1943 1943 1943 1943 לבנון זכות בחירה אוניברסלית ניתנה לכל האזרחים עם הכרזת עצמאות לבנון
1944 1944 1944 1944 ג'מייקה
1945 1945 1945 1945 בולגריה
1945 1912 1945 1912 איטליה בשנת 1912, ניתנה לראשונה זכות שהורחבה לכלל האזרחים הגברים מגיל 30 ומעלה, ללא מגבלות. בשנת 1918 הורחב ציבור הבוחרים לכל האזרחים הגברים בני 21 ומעלה או לאלו ששירתו בצבא. זכות בחירה אוניברסלית למבוגרים, כולל נשים, ניתנה בשנת 1945. זכות הבחירה לגברים ולנשים בגיל 18 הוענקה בשנת 1975.
1945 1888 1945 1888 סרביה זכות בחירה לגברים ששילמו מיסים הוענקה בחוקה של שנת 1869, ובחוקה של 1888 ניתנה זכות ההצבעה לכל הגברים בגיל 21. נשים הורשו להצביע עם החוקה הקומוניסטית של יוגוסלביה שסרביה הייתה חלק ממנה.
1945 1909 1919 1873 שוודיה בשנים 1718 עד 1772 גברים ונשים בוגרים ובעלי הכנסה יכלו לבחור חברי פרלמנט, אך זכות הבחירה לנשים בוטלה בשנת 1772. ליהודים ניתנה זכות הבחירה בשנת 1838, אך לא ניתנה להם הזכות להיבחר עד 1870. לקתולים ניתנה זכות הצבעה בשנת 1873, אך לא ניתנה להם הזכות להיות חברים בממשלה עד שנת 1951. זכות בחירה אוניברסלית לגברים ולנשים בגיל 23 ניתנה בשנת 1919. עד שנת 1924 גברים שסירבו לעשות שירות צבאי בוטלה זכות הבחירה. עד שנת 1937 בתי משפט יכלו להעניש פשעים על ידי ביטול זכות ההצבעה שלהם. עד 1945 לאנשים שחיו על קצבאות בוטלה זכות הבחירה. גיל ההצבעה השתנה ל-21 בשנת 1945, ל-20 בשנת 1965, ל-19 בשנת 1969 ול-18 בשנת 1975.
1994 1910 1934 1994 דרום אפריקה
1991 1991 1991 1991 הונג קונג
1979 1979 1979 1979 פרו זכות בחירה הוענקה לנשים כבר ב-1955 אך זכות הבחירה לאנאלפביתים הוענקה רק ב-1979.
1946 1935 1937 1946 הפיליפינים גברים שהיו מעל גיל 25 ויכולו לדבר אנגלית או ספרדית, עם מגבלות רכוש ומס, הורשו בעבר להצביע כבר בשנת 1907; זכות בחירה אוניברסלית לגברים הפכה לזכות חוקתית בשנת 1935. זכות הבחירה לנשים אושרה במשאל עם בשנת 1937.
1947 1925 1947 1925 יפן זכות בחירה אוניברסלית למבוגרים לגברים מעל גיל 25 הונהגה בשנת 1925. זכות בחירה אוניברסלית למבוגרים לשני המינים מעל גיל 20 הונהגה בשנת 1946, ואושרה על ידי החוקה החדשה שאומצה ב-3 במאי 1947. גיל ההצבעה הצטמצם ל-18 בשנת 2016.
1947 1947 1947 1947 מלטה הבחירות ב-1947 היו הבחירות הראשונות ללא כישורי רכוש עבור המצביעים, וגם נשים הורשו להצביע בפעם הראשונה.
1948 1893 1948 1893 בלגיה זכות בחירה של לכל הגברים בני 25 ומעלה מאז 1893, אך היא הייתה תלויה בהשכלה ובגובה המס ששולם, כך שחלק יכולו להצביע בין 1 ל-3 קולות. גם אלמנות הורשו להצביע אך איבדו את זכויות ההצבעה לאחר שנישאו מחדש. זכות בחירה אוניברסלית לגברים מאז 1918. זכות בחירה אוניברסלית לנשים הונהגה לבסוף בשנת 1948.
1948 1948 1948 1948 ישראל לערבי מזרח ירושלים הגרים בשטח שסופח לישראל ב-1967 אין זכות הצבעה לכנסת.
1948 1918 1948 1918 רומניה זכות הבחירה הכללית לגברים ניתנה בנובמבר 1918. זכות בחירה אוניברסלית הוענקה על ידי חוקת רומניה ב-1948
1948 1948 1948 1948 דרום קוריאה
1950 1950 1950 1950 הודו כל האזרחים הבוגרים זגאים להצביע על פי חוקת הודו, ללא קשר לגזע, מין או דת מאז הקמתה של הרפובליקה של הודו.
1951 1951 1951 1951 גאנה זכות בחירה אוניברסלית הוענקה בבחירות בשנת 1951. היו אלה הבחירות הראשונות שהתקיימו באפריקה בבחירות כלליות.
1951 1946 1946 - ליבריה ליבריה שוללת זכויות פוליטיות לאנשים שאינם שחורים
1853 1952 1853 1952 ארגנטינה זכות בחירה אוניברסלית לגברים ניתנה בשנת 1853. זכות בחירה אוניברסלית, חשאית וחובה לאזרחים גברים מעל גיל 18 הוענקה על ידי חוק Sáenz Peña (חוק הבחירות הכללי) משנת 1912. הוא תוקן כך שיכלול אזרחיות בשנת 1947 אך נכנס לתוקף ב-1952.
1952 1938 1952 1952 בוליביה
1952 1844 1952 1844 יוון לאחר המהפכה של 3 בספטמבר 1843, החוקה היוונית של 1844 עם חוק הבחירות של 18 במרץ 1844 הנהיגה את זכות הבחירה הגברית האוניברסלית עם הצבעה חשאית. [45] נשים קיבלו זכות בחירה בבחירות המקומיות בשנת 1930 ובבחירות לפרלמנט מאז 1952.
1953 1917 1953 1917 מקסיקו זכות בחירה אוניברסלית ניתנה לגברים בשנת 1917 לאחר המהפכה המקסיקנית; זכות בחירה ניתנה לנשים בבחירות המוניציפליות בשנת 1947 ובבחירות הארציות בשנת 1953. בשנת 1996, למקסיקנים החיים בארצות הברית ניתנה זכות הצבעה בבחירות במקסיקו.
1955 1955 1955 1955 אינדונזיה
1956 1951 1956 1951 פקיסטן בשנת 1956 הוענקה לנשים זכות הצבעה בבחירות הארציות. פקיסטן אימצה את זכות הבחירה האוניברסלית לבחירות לאספה זמנית זמן קצר לאחר היותה עצמאית בשנת 1947. הבחירות הישירות הראשונות שהתקיימו במדינה לאחר העצמאות היו לאספה המחוזית של פונג'אב בין 10–20 במרץ 1951
2015 2005 2015 2005 ערב הסעודית
1957 1951 1957 1951 מלזיה
2005 1962 2005 1962 כווית
1970 1970 1970 1970 צ'ילה
1963 1906 1963 1906 איראן זכות הבחירה לנשים איראניות ניתנה לאחר המהפכה החוקתית בפרס
1975 1975 1975 אין בחריין מוסלמים שאינם סונים אינם יכולים להצביע בבחירות
1959 1948 1959 1948 מאוריציוס
1960 1920 1960 1920 קנדה בשנת 1920 הוענקה זכות הבחירה לבחירות פדרליות לגברים ולנשים, למעט קנדים סינים וקנדים אבוריג'ינים; לבחירות למחוז, זכות הבחירה לנשים הוענקה בין השנים 1916 (מניטובה, אלברטה, ססקצ'ואן) ו-1940 (קוויבק). הקנדים הסינים, ללא קשר למגדר, קיבלו זכות בחירה בשנת 1947, בעוד שקנדים האבוריג'ינים לא הורשו להצביע עד 1960, ללא קשר למגדר. בניופאונדלנד שהצטרפה לקנדה בשנת 1949 הייתה זכות בחירה גברית אוניברסלית בשנת 1925

קישורים חיצוניים

עריכה