זכרון יהודה

ספר שאלות ותשובות
כריכת הספר בהוצאת מכון ירושלים

זכרון יהודה, הוא ספר השו"ת, של רבי יהודה בן הרא"ש. הוא חיבר את הספר בזמן שישב על כיסא אביו הרא"ש ברבנות העיר טוליטולה (טולידו), בצוואתו המפורסמת הנדפסת עם הספר, מגולל רבינו יהודה את מהלכי חייו ותיאור קורותיו בבריחתו מארץ אשכנז לאחר הגזירות ופחדו של אביו הרא"ש שגורלו יהיה כגורל רבו המובהק המהר"ם מרוטנבורג, שנאסר ונכלא עד יומו האחרון. עוד מתאר את חייהם של בני משפחתו, וחלאים רבים אשר עטו עליהם כגון מחלת העיניים בה לקה בקטנותו ואשר סבל ממנה כל חייו.

תשובות מפורסמותעריכה

  • בתשובה ע"ה שם דן בדיני מוות למינים והאפיקורסים בדורנו זה, אף על פי שבטלה תורת ארבע מיתות בי"ד. ובדברי הרמב"ם בנושא זה.
  • בתשובה ע"ט בדין אחד שארב לדיין שהפלילו, והכהו, ואף נתלש מהדרת פניו (זקנו), מה עונשו לדעתו.
  • בתשובה כ' סעיף ד' דן האם מותר ללמוד תורה ללא כיסוי הראש (כיפה), תשובה זו עוררה פולמוס רב, והאם בכלל לזה הייתה כוונתו של רבינו.
  • תשובה ע"ו בעניין משפחת חלפון
  • תשובה פ"א בעניין מעשה ארגינדש

תשובה מעניינת נוספת היא תשובה צ"א ובה מבאר רבנו באריכות ענייני מוסר ועוד עניינים בלתי מבוארים, כדוגמת עניין "אין מזל לישראל"

מהדורותעריכה

ספר זכרון יהודה יצא לאור לראשונה בשנת 1867 על ידי מנחם איזנשטט בעיר אונגוואר ומאז יצא לאור במספר מהדורות. מהדורה ערוכה ומוערת יצאה על ידי מכון ירושלים ומכון שלמה אומן על ידי א.י. גולדמינץ ויואל קטן ובה הודפסה גם צוואתו המפורסמת ושיריו, ואף שירים שנכתבו בידי בני דורו עליו.

לקריאה נוספתעריכה

  • שניאור זלמן שכטר (עורך), צוואות ר' יהודה בן הרא"ש ואחיו ר' יעקב בעל הטורים על פי כ"י עם הגהות והערות, בית תלמוד, הדפסה ראשונה 1885
  • מנחם אלון (עורך), מפתח השאלות והתשובות - שו"ת הריטב"א, שו"ת זכרון יהודה, הוצאת המכון לחקר המשפט העברי - האוניברסיטה העברית, 1973.

קישורים חיצונייםעריכה