חבורת מנה

חבורה המתקבלת מ"קיפול" האיברים של חבורה נתונה, בהתאמה לתת חבורה נורמלית

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

באלגברה, חבורת מנה היא חבורה המתקבלת מ"קיפול" האיברים של חבורה נתונה, בהתאמה לתת-חבורה נורמלית. הבניה של חבורות מנה היא מן הבניות היסודיות ביותר בתורת החבורות (ובאלגברה בכלל), וחבורות המנה מופיעות באופן טבעי בכל מקום שבו מוגדר הומומורפיזם מחבורה לחבורה אחרת, או כאשר חבורה פועלת על מרחב.

הגדרה עריכה

תהא   חבורה ותהא   תת-חבורה נורמלית שלה. הנורמליות פירושה שלכל איבר   בחבורה, המחלקות   שוות זו לזו. נתבונן באוסף המחלקות  .

כפל הקבוצות   מראה שהפעולה   מחזירה איבר של  , ואינה תלויה בנציגים. פעולה זו הופכת את   לחבורה, הנקראת "חבורת המנה של   ביחס ל- ". האיבר האדיש בחבורה זו הוא הקבוצה  .

הוכחה כי   חבורה ביחס לכפל מחלקות:

  1. הפעולה אסוציאטיבית משום שלכל   מתקיים   לפי אסוציאטיביות הכפל ב- .
  2. המחלקה   היא איבר יחידה של הפעולה, משום שלכל   מתקיים  .
  3. לכל   יש איבר הופכי,   – שהרי  .

חבורת המנה איננה תת-חבורה של  . איבריה הם תת-קבוצות של   ולא איברים של  .

הסדר עריכה

הסדר של חבורת המנה   הוא האינדקס של   בתוך  , שאותו מסמנים ב- , ומתקיים  . כאשר   סופיות, האינדקס שווה ל-  – מנת הסדרים של  . העובדה שסדר זה חייב להיות שלם מוכיחה, למעשה, את משפט לגראנז'.

דוגמאות עריכה

  •  , ואילו  .
  • נביט ב- , חבורת המספרים השלמים עם פעולת החיבור, ובתת-החבורה שלה  , חבורת כל המספרים הזוגיים עם פעולת החיבור.
זוהי תת-חבורה נורמלית שכן   חילופית ולכן כל תת-חבורה שלה נורמלית.
ל-  שתי מחלקות:  . לכן  , כלומר חבורת המנה איזומורפית לחבורת השלמים מודולו 2 (שהיא החבורה היחידה בת שני איברים עד כדי איזומורפיזם).
ובאופן כללי  , כאשר   היא תת-החבורה של   הכוללת את האיברים המתחלקים ב- .
  • מסמנים ב-  את חבורת המטריצות ההפיכות מסדר   מעל השדה  , וב-  את חבורת המטריצות שהדטרמיננטה שלהן שווה ל-1. השנייה היא תת-חבורה נורמלית בראשונה, וחבורת המנה איזומורפית לחבורה הכפלית של השדה.

קבוצת המנה עריכה

את אוסף המחלקות השמאליות   אפשר לבחון לכל תת-חבורה  , גם אם היא אינה נורמלית ב- . חשיבותה העיקרית של קבוצה מסוג זה היא בכך שהחבורה פועלת עליה פעולה טרנזיטיבית,  , כאשר המייצב של הנקודה   הוא החבורה   עצמה. מתברר שכל קבוצה שעליה פועלת   באופן טרנזיטיבי איזומורפית לקבוצת מנה מן הטיפוס הזה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  • חבורת מנה, באתר MathWorld (באנגלית)