חגים ניידים (נצרות)

בנצרות חג נייד הוא יום חג או תענית שמועדו אינו קבוע לתאריך מסוים, אלא נקבע מדי שנה בהתאם למועד חג הפסחא (וראו שם לעניין דרך קביעת מועדו של חג זה). בדרך כלל התקופה בה חלים חגים אלה, או חלק ממנה, מכונה "עונת הפסחא" ולא כל החגים נחוגים על ידי כל הכנסיות. נוסף לחגים אלה, עשויים גם חגים נייחים משניים, כגון חגי קדושים, לנוע למועד אחר כתוצאה מחפיפה או מקרבת יתר לאחד מהחגים הניידים.

תהלוכת יום ראשון של הדקלים, לאון, ספרד

המונח הושאל גם לדתות אחרות וחל לעיתים גם על חגים לא דתיים. ביהדות ובחגיה הלא דתיים של מדינת ישראל קיימים מצבים בהם תאריכיהם של חגים משתנים אולם מסיבות אחרות (בדרך כלל כדי שלא יחולו בשבת או בימי שישי) ובאופן שונה (הזזה של יום או יומיים בלבד). בכל אופן, חגים אלה אינם ניידים בהוויתם והביטוי אינו נוהג לגביהם.

חגים ניידים בנצרות

עריכה

לפני פסחא

עריכה

הפסחא

עריכה

חג הפסחא נחגג ביום ראשון בשבוע, החל אחרי מילואו של הירח שחל אחרי ה-21 במרץ.

לאחר פסחא

עריכה
  • יום שני של פסחא - יום שני שלמחרת פסחא
  • יום ראשון של רחמי השמים - יום ראשון החל שבוע לאחר פסחא, עורכים את סעודת הרחמים. נהוג להאמין כי כל מי שמקבל את לחם הקודש (האוקריסט) ביום זה כחלק מהמיסה, יימחלו חטאיו
  • חג העלייה - יום חמישי החל 40 יום לאחר פסחא
  • פנטקוסט (חג השבועות הנוצרי) - יום ראשון החל 50 יום לאחר פסחא
  • חג השילוש הקדוש - יום ראשון הראשון שאחרי הפנטקוסט, כלומר 57 יום אחרי הפסחא
  • חג הלחם והיין הקדושים (קורפוס כריסטי) - יום ראשון הראשון שלאחר חג השילוש הקדוש, כלומר שבועיים אחרי הפנטקוסט. יש מקומות בהם החג נחוג לפי מסורת קדומה ביום חמישי הראשון שלאחר חג השילוש הקדוש
  • חג הלב הקדוש(אנ') - 8 ימים אחרי הקורפוס כריסטי, כלומר ביום שני. במקומות בהם חוגגים את הקורפוס כריסטי ביום חמישי, מונים את הימים החל בקורפוס כריסטי ולכן חג הלב הקדוש חל ביום שישי

ראו גם

עריכה