חם (קרוב משפחה)

אחד ההורים של אחד מבני הזוג
(הופנה מהדף חותן)

במשפחה, חם (לזכר) וחמות (לנקבה) הם הוריו של בן הזוג. דוגמה: רבקה אמנו נישאה ליצחק, וכן אברהם ושרה, הורי יצחק, הם חמיה וחמותה. חם קרוי גם חותן, וחמות קרויה גם חותנת.

בלשון רבים: חמים, חמיות (כמו "אחיות"). חותנים, חותנות.

תרבויות שונות מטילות חובות שונות על אדם ביחס לחמיו וחמותו.

בקומדיות ובתרבות הפופולרית ניתן לחמות סטריאוטיפ של מי שמתייחסת בשתלטנות, בחטטנות ובעוינות אל כלתה. דוגמה לכך היא הסרט הקומי "חותנת בהפרעה" (אנ').

בהלכה

עריכה

איסור עריות כולל גם את החם והחמות, כלומר אסורים יחסי מין בין גבר לחמותו ובין אישה לחמיה.

גבר שהוציא שם רע על אשתו, בטענה שבעודה נערה המאורסה לו, כלומר לאחר שכבר קידש אותה, נבעלה לאדם אחר, וטענתו התבררה כשקר, עונשו הוא תשלום של מאה כסף לאבי הנערה (חמיו), וכן לא יכול יותר הבעל לגרשה ללא רצונה כל ימיו.

לפי ההלכה אסור לאדם להיות נוכח בשעת טהרת המת של אביו, אמו, חמיו וגיסו.

אדם חייב בכבוד חמיו וחמותו, אך חיוב זה פחוּת חמור מאשר החיוב בכיבוד אב ואם.[1] בשולחן ערוך נאמר: "חייב אדם לכבד חמיו".[2]

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ שמואל אריאל, כיבוד חם וחמות, באתר "ישיבה", ט"ז מרחשון תשע"ז
  2. ^ שולחן ערוך, יורה דעה, סימן ר"מ, סעיף כ"ד