חידושי הרשב"א על מסכת מנחות

חיבור על מסכת בתלמוד הבבלי

חידושי הרשב"א על מסכת מנחות הוא ספר של אחד הראשונים, שנכתב על מסכת מנחות, והוא מספרי הראשונים היחידים על מסכת בסדר קדשים.

תוכן הספר עריכה

הספר כולל חידושים וביאורים על מסכת מנחות בדרך הפשט, כדרכם של הראשונים בעלי התוספות, באריכות.

מחבר הספר עריכה

מדפיסי החיבור יחסו אותו לרשב"א, וכן נקבע שמו של הספר בכל מהדורותיו. אולם סגנונו של הספר מוכיח שלא יצא מתחת ידי הרשב"א.

החיד"א מזכיר בשם הגדולים כי ראה חידושים בכתב יד השייכים לרשב"א על מספר מסכתות, ובהם מסכת מנחות.[1]

הרב אלחנן וסרמן כותב בקובץ ידיעות שבתחילת ספרו קובץ הערות על מסכת יבמות, ובו כתב בשם החפץ חיים, שמחבר הספר הוא רבי ישעיה די טראני, ומדובר בעצם בחלק נוסף של חידושיו תוספות רי"ד על הש"ס, בגלל שהוא מעתיק מרש"י בסגנון לשון המורה. מאידך הוא כותב כי שמע שמועה בשם הרב ישראל יהושע מקוטנא כי הרשב"א המדובר רומז לרבי שלמה בן אברהם מן ההר[2], וכך משער גם הרב משה יהודה בלוי (המוציא לאור של סדרת "שיטת הקדמונים").

לפי השערת הרב אביגדור אריאלי, מו"ל ספרי הראשונים, מדובר בספרו של רבנו פרץ הכהן, כראיה הוא מביא את המילים "תפ"כ" (ראשי תיבות "תוספות פרץ כהן") המופיעים אף בכתבי היד של ספר זה. הרב מרדכי גוטסגנדה, שההדיר את הספר מחדש בשם "חידושים לאחד הראשונים" (ירושלים תש"ס), תומך בזיהוי זה במבואו המקיף לספר.

הערות שוליים עריכה