חידושי הרשב"א על מסכת מנחות

חידושי הרשב"א על מסכת מנחות הוא ספר של אחד הראשונים, שנכתב על מסכת מנחות, והוא מספרי הראשונים היחידים על מסכת בסדר קדשים.

תוכן הספרעריכה

הספר כולל חידושים וביאורים על מסכת מנחות בדרך הפשט, כדרכם של הראשונים בעלי התוספות, באריכות.

מחבר הספרעריכה

לפי המקובל - וכן כותב החיד"א - מדובר בכתב ידו של הרשב"א הידוע, וכן נקבע שמו של הספר בכל מהדורותיו. אולם סגנונו של הספר מוכיח שלא יצא מתחת ידי הרשב"א.

רבי אלחנן וסרמן בהקדמתו לספרו קובץ הערות על מסכת יבמות כותב בשם החפץ חיים, שמחבר הספר הוא רבי ישעיה די טראני, ומדובר בעצם בחלק נוסף של חידושיו תוספות רי"ד על הש"ס, אולם על השערה זו יצאו עוררין, שכן אין מדובר בסגנון כתיבתו. יש הטוענים כי המחבר הוא רבינו שלמה בן אברהם מן ההר שראשי תיבות של שמו הם ה"רשב"א", וכך משער גם הרב משה יהודה בלוי (המוציא לאור של סדרת "שיטת הקדמונים").

לפי השערת הרב אביגדור אריאלי, מו"ל ספרי הראשונים[1], מדובר בספרו של רבנו פרץ הכהן, כראיה הוא מביא את המילים "תפ"כ" (ראשי תיבות "תוספות פרץ כהן") המופיעים אף בכתבי היד של ספר זה. הרב מרדכי גוטסגנדה, שההדיר את הספר מחדש בשם "חידושים לאחד הראשונים" (ירושלים תש"ס), תומך בזיהוי זה במבואו המקיף לספר.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ראו במהדורת עוז והדר