בסיס חיתוך

(הופנה מהדף חמשת מוצאי הפה)

בסיס חיתוך הוא המקום שבו מספר איברי הגייה סותמים באופן חלקי או מלא את חלל הפה או הגרון ויוצרים את אופן החיתוך שהוא מידת החסימה של מעבר האוויר ביניהם. העיצורים מופקים כתוצאה מתזוזתם של איברי הגייה מסוימים כלפי אחרים ומזרימת האוויר ביניהם, המקומות בהם מתקיימת פעולה זו נמצאים לכל אורך חלל הפה, בין מיתרי הקול הנמצאים בחלק העליון של קנה הנשימה לבין השפתיים והם מאפיינים את בסיסי החיתוך. לכל בסיס חיתוך יש איבר הגייה פעיל, איבר הגייה סביל וישנם בסיסי חיתוך שעשוים להיות ראשיים או משניים.

איברי החיתוך

עריכה

שני מרכיביו של בסיס החיתוך, הם:

  • איבר חיתוך פעיל שמכונה גם חוֹתֵךְ הוא האיבר הנע בחלק התחתון של חלל הפה. איברי החיתוך הפעילים מקדמת הפה אחורנית, הם – השפה התחתונה, חזית הלשון (קצה הלשון או קדמת הלשון), גב הלשון, שורש הלשון ומכסה הגרון.
  • איבר חיתוך סביל המכונה גם מקום החיתוך הוא האיבר חסר התנועה בחלק העליון של חלל הפה. איברי החיתוך הסבילים מקדמת הפה אחורנית, הם – השפה העליונה, השיניים העליונות, המכתש, בתר המכתש (האזור שבין המכתש לחך), החך הקשה (החך), החך הרך (ווילון), הענבל והלוע.
  • מיתרי הקול הם גם איבר חיתוך פעיל וגם איבר חיתוך סביל, גם החותך וגם מקום החיתוך.

בסיסי החיתוך

עריכה

עיצורים הנחתכים בבסיסי החיתוך הנוצרים בעומק הלוע והגרון.

עיצורים הנחתכים בבסיסי החיתוך הנוצרים כאשר גב הלשון הוא איבר ההגייה הפעיל והחך הקשה והרך והענבל הם איברי ההגייה הסבילים.

עיצורים הנחתכים בבסיסי החיתוך הנוצרים כאשר קדמת הלשון קצה הלשון והשיניים התחתונות הם איברי ההגייה הפעילים, והמכתש השיניים התחתונות והאזור שבין המכתש לחך הם איברי ההגייה הסבילים.

עיצורים הנחתכים בבסיסי החיתוך הנוצרים כאשר השפה התחתונה היא איבר ההגייה הפעיל והשפה העליונה או השיניים העליונות הם איברי ההגייה הסבילים.

  • עיצורים שפתיים לשוניים – עיצורים הנחתכים בין קצה הלשון לשפה העליונה.
  • עיצורים שיניים שפתיים – עיצורים הנחתכים בין השפה העליונה לשיניים התחתונות.
  • עיצורים שפתיים שיניים – עיצורים הנחתכים בין השפה התחתונה לשיניים העליונות.
  • עיצורים דו שפתיים – עיצורים הנחתכים בין שתי השפתיים.

ריבוי בסיסי חיתוך

עריכה

ניתן ליצור יותר מבסיס חיתוך אחד בזמן הגיית העיצור, את העיצורים המופקים כאשר בעת הגייתם נוצרים יותר מבסיס חיתוך אחד ניתן לחלק לפי מידת החיתוך לעיצורים עם בסיסי חיתוך כפולים ולעיצורים עם בסיס חיתוך ראשי ובסיס חיתוך משני.

עיצורים עם בסיסי חיתוך כפולים

עריכה

עיצורים הנחתכים בשני בסיסי חיתוך השווים במידת השפעתם.

עיצורים עם בסיס חיתוך משני

עריכה

עיצורים הנחתכים בשני בסיסי חיתוך כאשר האחד הוא ראשי והאחר משני.

ראו גם

עריכה
צלילי שפות העולם
עיצורים
בסיסי החיתוך אופני החיתוך
דו-שפתיים - שפתיים-שיניים - שיניים-שפתיים - לשוניים-שפתיים
שיניים - מכתשיים - בתר-מכתשיים - מכתשיים-חיכיים - כפופים
חיכיים - וילוניים - ענבליים - סדקיים - כיסוי-גרוניים - לועיים
בסיס חיתוך משני: מלועלעים - מוולנים - מחונככים - משופתתים
ריאתיים: אפיים - סותמים - חוככים - מקורבים
מקישים - רוטטים - צידיים - מחוככים
לא ריאתיים: מסודקים - מפונמים - מצוצים
תנועות
מיקום התנועות גובה התנועות
אחוריות - כמעט-אחוריות - מרכזיות - כמעט-קדמיות - קדמיות סגורות - כמעט-סגורות - חצי-סגורות - אמצעיות
חצי-פתוחות - כמעט-פתוחות - פתוחות
ראו גם: אלפבית פונטי בינלאומיפורמנט
אלפבית פונטי בין-לאומי

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא בסיס חיתוך בוויקישיתוף